УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні торговельні бар’єри входу на зовнішні ринки
Марченко В. М., Нечаєв О. Л.

Марченко В. М., Нечаєв О. Л. Сучасні торговельні бар’єри входу на зовнішні ринки. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 25–31.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-25-31

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.13.017

Анотація:
Мета статті полягає в узагальненні тенденцій реалізації політики протекціонізму в умовах глобалізації економіки, систематизації інструментів державного протекціонізму та порівняльному аналізі системи торговельних бар’єрів в Україні та в її торговельних партнерів. Аналітичні дослідження статистики використання торговельних бар’єрів в умовах глобалізації економіки засвідчили посилення політики протекціонізму попри колективні домовленості щодо режиму вільної торгівлі. Однак у сучасному світі змінилася цінність протекціонізму. Для розвинутих країн світу протекціонізм є засобом забезпечення конкурентоспроможності їх національних економік, а для країн, що розвиваються, – засобом захисту від іноземної конкуренції. Порівняльний аналіз тарифних і нетарифних бар’єрів входу на ринок України та на зовнішні ринки дозволив виявити подальшу лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності в Україні, що проявляється в поступовому зниженні митних тарифів та порівняно нижчих ставках імпортного мита на фоні митних ставок її торговельних партнерів. Способом подолання бар’єрів входу української продукції на зовнішні ринки є поширення режиму вільної торгівлі на торговельні відносини з тими країнами, які займають значну частку в географічній структурі українського експорту, та з країнами зі значним потенціалом споживання (Китаєм і країнами Африки).

Ключові слова: торговельні бар’єри, протекціонізм, митні тарифи, нетарифне регулювання, вільна торгівля.

Табл.: 3. Бібл.: 9.

Марченко Валентина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]
Нечаєв Олександр Леонідович – старший викладач, кафедра маркетингу, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 01033, Україна)

Список використаних у статті джерел

Елсуков М. Ю., Барсболд Б. Политика государственного протекционизма в странах с различным уровнем экономического развития. Управленческое консультирование. 2018. № 38. С. 37–43.
Найденова Н. В., Шкрябина А. Е. О необходимости неопротекционизма в условиях кризиса свободной торговли. URL: https://sibac.info/conf/economy/xv/121211
Панченко В., Резніченко Н. Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри ліберального регулювання. Міжнародна економічна політика. 2017. № 2. С. 95–117.
Статистика. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
International Trade Centre UNCTAD/WTO. URL: https://macmap.org/
Commission’s Report on Trade and Investment Barriers in 2018. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/russia/64321/commissions-report-trade-and-investment-barriers-2018_en
OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations. OECD Publishing, Paris. 2015. URL: http://dx.doi. org/10.1787/agr_outlook-2015-en
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Trade and Investment Barriers 2016. URL: https://fecc.org/47.../511-free-trade-and-investment-agreeme
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Trade and Investment Barriers 2017. URL: europeanmemoranda.cabinetoffice.gov.uk/.../report-from-th

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру