УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Критерії успіху грантової заявки в умовах посилення ролі соціально орієнтованого бізнесу
Гернего Ю. О.

Гернего Ю. О. Критерії успіху грантової заявки в умовах посилення ролі соціально орієнтованого бізнесу. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 260–266.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-260-266

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.563.18

Анотація:
Наголошено на виправданості та об’єктивних причинах зростання ролі соціально орієнтованого бізнесу в умовах сьогодення. Водночас звернуто увагу на потребу систематичного залучення соціальних інвестицій та появу нових груп донорів. Зокрема, наведено класифікацію бенефеціарів грантового проекту. Це дозволило обґрунтувати роль кожного учасника у процесі реалізації проектів та досягнення пріоритетів соціального інвестування. У зв’язку з цим звернуто увагу на можливості поєднання теоретичних обґрунтувань з прикладним аспектом даного питання. Наведено приклади та обґрунтовано напрями діяльності ряду донорів, які уже мають досвід участі в процесі фінансування соціальних інвестицій в Україні. Зокрема, окреслено групи грантових донорів, які діють у нашій країні. Звернуто увагу на пріоритетні сфери залучення грантових коштів в Україні. Виявлено, що незалежно від різниці в критеріях успішної грантової заявки для кожного із донорів існує низка спільних характеристик у процесі підготовки та написання грантової заявки. Узагальнено етапи процесу підготовки до написання грантової заявки. Обґрунтовано загальний алгоритм розробки та написання гранту. Зроблено висновок про необхідність визначення спільних ціннісних орієнтирів із донором для написання успішної грантової заявки.

Ключові слова: грантове фінансування, соціальні інвестиції, соціально відповідальний бізнес, донор, грантова заявка.

Рис.: 4. Бібл.: 16.

Гернего Юлія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Building networks & sharing ideas – What an NCP should know about COST // Матеріали вебінару COST. URL: https://www.ncpacademy.eu/event/webinar_cost_2019-05-14/
Бланк І. А. Основи інвестиційного менеджменту. Київ : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2001. 536 с.
Баюра Д. О. Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2011. № 24. С. 212–218.
Гришова І. Ю., Шабатура Т. С. Імплементація принципів соціально-орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку потенціалу харчових підприємств. Економіка: реалії часу. 2014. № 3. С. 13–21. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No3/13-21.pdf
Проектне фінансування: підручник / Майорова Т. В., Ляхова О. О. та ін. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : КНЕУ, 2017. 434 с.
Моліна О. В. Фонди цільового капіталу як джерело довгострокового розвитку вузів. Економіка: реалії часу. 2014. № 2. C. 126–131. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2014/No2/126-131.pdf
What is social responsibility (SR)? ASQ: The Global Voice of Quality. URL: http://asq.org/learn-about-quality/social-responsibility/index.html
Demystifying Responsible Investment Performance: A review of key academic and broker research on ESG factors (2007). A joint report by The Asset Management Working Group of the United Nations Environment Programme Finance Initiative and Mercer, Mercer. URL: http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/Demystifying_Responsible_Investment_Performance_01.pdf
Sustainable Investing: Establishing Long-Term Value and Performance (2012), Climate Change Investment Research, DBCCA. URL: https://www.db.com/cr/en/docs/Sustainable_Investing_2012.pdf
Гернего Ю. О. Економічні відносини соціального інвестування. Бізнес Інформ. 2016. № 2. C. 103–108.
Лоюк І. Складаємо грантову заявку: збірник інструкцій як скласти грантову заявку та пояснення щодо окремих її розділів. Київ, 2018. 18 с.
Грантові програми. Український форум благодійників. URL: http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijnist-biznesu/instrumenti-korporativnoi-filantropii/grantovi-programi.htm (дата звернення: 15.04.2018).
Міжнародні програми, проекти і гранти. Тернопільська обласна Рада. URL: http://te-rada.org/?id=306
Пріоритетні напрямки фінансування в рамках міжнародних грантів та програм у 2019 році. Дніпровське інвестиційне агентство. URL: http://dia.dp.gov.ua/prioritetni-napryamki-finansuvannya-v-ramkax-mizhnarodnix-grantiv-ta-program-u-2019-roci/
Some Effective Grant Writing Tips. Booklet for Grantwriting. Philantrophy University. Fundraising strategies. URL: https://courses.philanthropyu.org/courses
Proposal writing. Frequently asked questions. Module 3. Philantrophy University. Fundraising strategies. URL: https://courses.philanthropyu.org/courses

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру