УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінка впливу дефіциту бюджету на фінансову безпеку держави
Коляда Т. А., Гуз М. В.

Коляда Т. А., Гуз М. В. Оцінка впливу дефіциту бюджету на фінансову безпеку держави. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 266–272.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-266-272

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.14(477)

Анотація:
Мета статті полягає в оцінці впливу дефіциту бюджету на фінансову безпеку держави за рахунок моніторингу індикаторів бюджетної безпеки України за період 2010–2018 рр. і розробці пропозицій щодо стабілізації системи державних фінансів у сучасних економічних умовах. Розкрито складові фінансової безпеки, розраховано індикатори бюджетної безпеки, зроблено їхнє порівняння з граничними значеннями згідно з Методичними рекомендаціями з визначення рівня економічної безпеки України та з’ясовано, що всі показники знаходяться в межах від задовільного до критичного рівня. На основі аналізу індикаторів бюджетної безпеки доведено, що основні дії уряду в даному напрямку мають стосуватися стабілізації економічної ситуації за рахунок оптимізації структури видатків бюджету, зменшення обсягу державного боргу та витрат на його обслуговування. Збільшення дефіциту бюджету сприяє нарощенню державних боргів за рахунок кредитів, які бере Україна для покриття дефіциту та погашення попередніх боргів, породжуючи тим самим боргову спіраль. Мінімізація бюджетних ризиків залежатиме від механізмів реагування на внутрішні та зовнішні виклики та загрози, які мають місце не лише у фіскальній сфері, а й у площині соціально-політичних трансформацій у державі. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доведення необхідності запровадження нових фіскальних правил задля посилення стійкості системи державних фінансів як інструменту державного регулювання економіки, який найбільше відповідає сучасним реаліям розвитку країни.

Ключові слова: дефіцит бюджету, фінансова безпека, індикатори бюджетної безпеки, державні фінанси, управління дефіцитом бюджету.

Рис.: 1. Табл.: 5. Бібл.: 9.

Коляда Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, кафедра фінансів імені Л. Л. Тарангул, Національний університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]
Гуз Марія Віталіївна – магістрант, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, корп. В, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України : монографія / за ред. С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківської. Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. 606 с.
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» від 29 жовтня 2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
Показники виконання Державного бюджету України / Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=77643
Дахнова О. Є., Городецька Т. Е. Оцінка стану бюджетної безпеки України. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. № 1. С. 345–352.
Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2016 рік» від 10.03.2016 р. № 190. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/190-2016-п
Корень Н. В. Бюджетна безпека держави в умовах соціально-економічних трансформацій. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2017. № 4. С. 159–164.
Коляда Т. А. Бюджетна стратегія як інструмент подолання структурних дисбалансів дохідної частини бюджету України. Фінанси України. 2014. № 5. С. 61–73.
Коляда Т. А. Управління державним боргом у контексті стабілізації державних фінансів України. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 7-8 (1). С. 82–85.
Каліновський Р. О. Вплив бюджетного дефіциту на реалізацію стабілізаційної політики держави. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 1. С. 27–32.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру