УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні особливості розвитку ринку іпотеки в європейських країнах: уроки для України
Дунас Н. В.

Дунас Н. В. Сучасні особливості розвитку ринку іпотеки в європейських країнах: уроки для України. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 278–287.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-278-287

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.77.067

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні сучасних особливостей розвитку ринку іпотеки в європейських країнах з метою виявлення перспективних напрямів удосконалення фінансово-економічних важелів та регуляторних підходів щодо його реформування в Україні. Проаналізовано соціально-економічні, макроекономічні та фінансові показники ринку іпотеки країн Європи, зокрема щодо частки соціального орендованого житла в житловому фонді країн; порівняно частки неповернених іпотечних кредитів, обсягів іпотечного кредитування, капітальних інвестицій населення, вартості іпотечного кредитування. Виокремлено ключові позитивні риси розвитку ринку іпотеки в ЄС як орієнтири для вдосконалення функціонування ринку іпотеки в Україні, а саме: нарощення фінансових ресурсів для здійснення довгострокового інвестування у придбання житла; зниження вартості кредитів та створення умов для належного прогнозування фінансового майбутнього; посилення соціально-правового захисту населення, зокрема щодо забезпечення соціальним орендним житлом; підвищення рівня транспарентності та інформаційної прозорості щодо функціонування ринку іпотеки та забезпечення всіх його учасників релевантною інформацією щодо перспектив інвестування коштів; створення уніфікованих регуляторних підходів щодо стандартизації у сфері оцінки вартості заставного майна; удосконалення методів регулювання фінансових ризиків при укладенні іпотечних договорів як з боку кредиторів, так і з боку позичальників.

Ключові слова: іпотека, ринок іпотеки, транспарентність, капітальні інвестиції, іпотечне кредитування, вартість кредитів, неповернені іпотечні кредити, оцінка вартості застави.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 23.

Дунас Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (вул. В’ячеслава Чорновола, 61, Львів, 79019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Мамедов С. Іпотека – як дефібрилятор для української економіки // Finance.ua. 08.02.2019. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/443644/sergij-mamedov-ipoteka-yak-defibrylyator-dlya-ukrayinskoyi-ekonomiky
TeGova. REVASE: Resources for European Valuation Standards in Europe. October 2017. URL: https://www.tegova.org/en/p59e0a67c9eb7e
European Mortgage Federation. Funding the real economy. A review of Europe’s Mortgage and Housing Market. September 2018. 148 p. URL: https://hypo.org/emf/publications/hypostat/#
RICS. Bank lending valuations and mortgage lending value. RICS professional standards and guidance, Europe. March 2018. 16 p. URL: https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/bank-lending-valuations-and-mortgage-lending-value-1st-edition-rics.pdf
European Banking Authority. Opinion of the European Banking Authority on Mortgage Lending Value (MLV). October 2015. P. 7. URL: https://eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-17+Opinion+on+mortgage+lending+value.pdf
Юркевич О. М. Сучасний стан ринку іпотечного житлового кредитування в Україні. Економіка і суспільство. 2016. № 4. С. 327–332. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/53.pdf
Ткаченко Н. В. Особливості розвитку вітчизняного житлового іпотечного кредитування. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2012. Вип. 34. С. 291–301.
Свистун Л., Погрібний О. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні. Економіка і регіон. 2014. № 4. С. 68–73.
Баріда Н. П. Оцінка вартості застави як складова системи управління кредитним ризиком банку. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 9. C. 52–55.
Нехайчук Д. В., Куртбединов Д. О. Оцінка заставного майна в системі кредитування. Культура народов Причерноморья. 2012. № 219. С. 70–74.
Сірош Т. О. Актуальні питання оцінки вартості застави // Становлення та розвиток банківської системи України в умовах ринкових перетворень в економіці : Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 21–22 травня 2008 р.). Тернопіль : Терноп. нац. екон. ун-т, 2008. С. 89–90.
Огаджанян Д. Оцінка заставного майна: реалії та перспективи. Чому Україні потрібен новий Національний стандарт оцінки // Forbes Україна. 23 січня 2017 р. URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1427297-ocinka-zastavnogo-majna-realiyi-ta-perspektivi
Рекуненко І. І. Сучасний стан іпотечного кредитування житла в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/41.pdf
Лебідь Н. Нове законодавство про оцінку майна принесе «тектонічні зрушення» на ринку (Інтерв’ю із заступником Голови ФДМУ). Державний інформаційний Бюллетень про приватизацію. 2016. № 1. С. 2–7.
Гаража О. П. Стандартизація оцінки майна у світі. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2016. Вип. 17. С. 36–42.
Якубовський В. В. Європейські стандарти оцінки EVS-2016 та Міжнародні стандарти оціночної діяльності IVS-2017: спільність і відмінності. URL: http://www.afo.com.ua/doc/IVS_2017_vs_EVS_2016_UA.pdf
Дунас Н. В. Сучасні підходи до оцінки застави на ринку іпотечного кредитування. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 322–330.
Дунас Н. В. Міжнародні стандарти оцінки заставного майна та перспективи їх використання в Україні. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 216–225.
Крекотень І. М. Європейський досвід іпотечного кредитування. Економіка і регіон. 2015. № 6. С. 82–86.
Науменкова С. Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу до фінансових послуг в Україні. Вісник Національного банку України. 2014. № 11. С. 31–37.
Eurostat (2019). Median of the housing cost burden distribution by degree of urbanisation – EU-SILC Survey. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data
Bouyon S. Recent Trends and Developments in European Mortgage Markets. ECRI Commentary No. 21, 30 May 2017. URL: https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2017/05/No%2021%20SB_Trends%20in%20Mortgage%20Markets.pdf
Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: світові практики та напрямки їх імплементації в Україні : наукова доповідь / наук. редактор І. З. Сторонянська. Львів, 2018. 107 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180703.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру