УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення обліку та аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості в системі управління підприємства сільського господарства «Агромир-СТ»
Єлісєєва О. К., Приходько А. Є.

Єлісєєва О. К., Приходько А. Є. Удосконалення обліку та аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості в системі управління підприємства сільського господарства «Агромир-СТ». Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 293–298.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-293-298

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338

Анотація:
У статті досліджено підходи до обліку дебіторської та кредиторської заборгованості з урахуванням зарубіжних і вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, класифікацію й підходи до оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості як об’єкта бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Розроблено науково-методичні та організаційно практичні пропозицій з удосконалення обліку та аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості в системі управління підприємством. На основі проведеного аналізу класифікація дебіторської заборгованості була доповнена такими ознаками: залежно від проведеної роботи для погашення заборгованості; залежно від можливості передачі управління заборгованістю аутсорсеру. Важливою методологічною основою обліку та економічного аналізу кредиторської заборгованості є її науково обґрунтована класифікація. Враховуючи вимоги практики управління кредиторською заборгованістю, її класифікація доповнилася такими критеріями: залежно від виконаної роботи з повернення заборгованості; залежно від можливості переведення управління боргом на аутсорсера.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, вдосконалення, облік, аналіз, управління, підприємство.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Єлісєєва Оксана Костянтинівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]
Приходько Анастасія Євгенівна – магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І. Бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посібник. Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2009. 1112 с.
Гарасим П. М., Лобода Н. О., Гарасим М. П. Структурна динаміка зобов’язань підприємства як класична обліково-аналітична парадигма. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2014. Вип. 11. Ч. 2. С. 102–110.
Зеленко С. В., Горбатюк О. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2014. Вип. 11. Ч. 1. С. 65–71.
Міронова О. Облік безнадійної дебіторської заборгованості: від створення резерву до списання. Інтерактивна бухгалтерія. 2015. № 57. URL: https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/5535/62888
Міщенко Н. Д., Міщук А. І. Кредиторська заборгованість торговельного підприємства: проблеми оцінки та управління. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 22.3. С. 292–296.
Попазова О. В. Тенденції змін дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах України. Агросвіт. 2015. № 7. С. 40–44.
Сопко В. В., Муковіз В. С., Шарапа О. М. Особливості визначення та регулювання обліку кредиторської заборгованості // Глобалізаційні виклики розвитку національних економік : матеріали міжнародної науково-¬практичної конференції (м. Київ, 19–20 жовтня 2017 р.). Київ : КНТЕУ, 2017. С. 635–647.
Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру