УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сутність фінансової інклюзії при клієнтоорієнтованому підході на ринку банківських послуг
Птащенко О. В., Кошарна В. В.

Птащенко О. В., Кошарна В. В. Сутність фінансової інклюзії при клієнтоорієнтованому підході на ринку банківських послуг. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 299–304.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-299-304

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.27:519.71.46

Анотація:
У статті розглянуті основні елементи фінансової інклюзії як частини клієнтоорієнтованого маркетингу та клієнтоорієнтованого підходу в сучасній системі банківських послуг. У сучасних умовах розвиток банківського бізнесу нерозривно пов’язаний з автоматизацією, впровадженням новітніх технічних засобів і передових банківських технологій з просування на ринок банківських продуктів і послуг, а також з пошуком інструментів, що підвищують привабливість банківських послуг, чому сприяють інновації. Фінансова інклюзія сьогодні є своєрідним інструментарієм для боротьби з банківською та фінансовою ізоляцією. Вона охоплює цілий спектр продуктів або послуг, які є як фінансовими, так і нефінансовими, доступними для всіх верств населення. Використання у своїй діяльності фінансової інклюзії та клієнтоорієнтованого маркетингу в банківській установі зводиться до орієнтації та розвитку таких елементів, як: культура (культура спілкування та внутрішня культура організації); технології (впровадження сучасних інформаційних та інших технологій); працівники; процеси; клієнти. Саме тому маркетинговий клієнтоорієнтований підхід передбачає першочергову орієнтацію банку не на свій продукт, а на реальні потреби споживачів. І тому настільки необхідні ретельне вивчення ринку й аналіз мінливих смаків і переваг споживачів банківських послуг. Банківський службовець стає продавцем фінансових продуктів. У процесі спілкування з кожним клієнтом він покликаний визначити конкретні форми фінансового обслуговування, яких клієнт потребує, роз’яснити йому необхідність і вигідність кожної угоди.

Ключові слова: маркетинг, банківський маркетинг, маркетинг у банківській сфері, клієнтоорієнтований маркетинг, клієнтоорієнтований підхід, фінансова інклюзія.

Бібл.: 15.

Птащенко Олена Валеріївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Кошарна Валерія Вячеславівна – студент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Система банківського менеджменту : навч. посіб. / Головко А. Т., Грушко В. І., Денисенко М. П. та ін. Київ : Фірма «ІНКОС», 2004. 480 с.
Завадська Д. В. Формування системи банківського маркетингу : монографія. Одеса : ОНПУ, 2003. 77 с.
Келлер К. Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом. 2-е изд. / пер. с англ. М. : ИД «Вильямс», 2005. 704 с.
Кириченко О. Стратегiчний менеджмент у банку. Банкiвська справа. 2001. № 5. С. 3–7.
Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / Ф. Котлер, К. Келлер, А. Ф. Павленко та ін. 1-е вид. укр.. адапт. Київ : Хімджест, 2008. 288 с.
Лютий І. О., Солодка О. О. Банківський маркетинг: підручник. Київ : ЦУЛ, 2010. 776 с.
Нікітін А. В. Маркетинг у банку : навч.-метод. посібник. Київ : КНЕУ, 2001. 170 с.
Офіційний сайт Світового банку. URL: http://www.worldbank.org/
Попова Н. Ю., Хабаров В. И. Банковский маркетинг. М. : МПФА, 2004. 283 с.
Птащенко О. В. Підвищенні ефективності збутової політики підприємства через використання Інтернет-маркетингу. Кримський економічний вісник. 2013. № 2 (03). Ч. ІІ. С. 113–117.
Птащенко О. В., Мірошникова Є. Д. Побудова CRM-системи як основи формування комунікаційної політики між організацією та кінцевим споживачем. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2016. Вип. 6. С. 108–116.
Птащенко О. В. Удосконалення іміджу підприємства сфери послуг за рахунок сучасних інформаційних інструментів. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2015. № 16 (5). С. 121–125.
Птащенко О. В. Формування маркетингової підтримки товарної інноваційної політики. Бізнес Інформ. 2012. № 7. С. 221–223.
Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. 225 с.
Фрост С. М. Настільна книга банківського аналітика: гроші, ризики і професійні прийоми / пер. з англ. ; за наук. ред. Рудя М. В. Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2006. 672 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру