УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз ризик-середовища нафтогазовидобувних підприємств
Фадєєва І. Г., Пиріг А. М.

Фадєєва І. Г., Пиріг А. М. Аналіз ризик-середовища нафтогазовидобувних підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 312–319.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-312-319

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.33/36

Анотація:
Основні цілі статті – систематизація та узагальнення точок зору вчених, фахівців, вітчизняного, закордонного та власного досвіду щодо характеристики ризиків для підприємств нафтогазового комплексу, їх класифікація за найбільш суттєвими з погляду завдань ризик-менеджменту категоріями та розробка методичного інструментарію щодо можливих заходів з управління ризиками нафтогазового комплексу в загальному вигляді. Шляхом аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду систематизовано та визначено основні підходи до визначення категоріального апарату. Здійснено розмежування категорій «ризик», «невизначеність» та «непевність» та виокремлені основні ознаки кожної з них. Окреслено та проаналізовано поняття «ризики підприємств нафтогазового комплексу». Здійснено класифікацію ризиків підприємств нафтогазового комплексу та їх розподіл на зовнішні та внутрішні. Сформовано можливі заходи з управління ризиками нафтогазового комплексу залежно від сфери їх виникнення та надано загальні рекомендації для їх попередження та усунення.

Ключові слова: ризик, класифікація, управління ризиками, ризик-менеджмент, нафтогазовий комплекс.

Рис.: 7. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Фадєєва Ірина Георгіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]
Пиріг Анастасія Мирославівна – аспірант, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Hopkin P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating, and Implementing Effective Risk Management. 5 ed. Kogan Page, 2018. 480 p.
Бірченко Н. О. Генезис наукових поглядів на категорію «ризик». ВІсник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2011. № 5/1. С. 10–15.
Риски в современном бизнесе / Грабовой П. Г., Петрова С. Н., Полтавцев С. И. и др. М. : Ланс, 2005. 200 с.
Гранатуров В. М., Шевчук О. Б. Ризики підприємницької діяльності: проблеми аналізу. Київ : Зв’язок, 2000. 150 с.
Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2006. 312 с.
Ілляшенко С. М. Економічний ризик: навч. посіб. 2-ге вид., допов. І перероб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 220 с.
Корнілов І. Є. Інноваційні процеси в стратегії розвитку світової енергетики: досвід для України. Нафта і газ. 2006. № 3. С. 74–88.
Коюда П. М., Коюда О. П. Характеристика та класифікація ризиків. Коммунальное хозяйство городов. 2006. Вип. 71. С. 203–214.
Наумов Д. Проблемний аспект формування поняття «підприємницький ризик». Економіст. 2008. № 1. С. 36–39.
Немченко М. Ю. Классификация основных видов рисков нефтегазодобывающих предприятий, учитываемых в процессе совершенствования методов оценки рисков. Экономика и управление. 2009. № 12. С. 162–166.
Ткаченко А. Сутність економічного ризику: міжнародні та національні критерії. Вісник ТАНГ. 2001. № 18. С. 85–87.
Что предпринимают нефтегазовые компании во время кризиса? URL: http://neftegaz.ru/analisis/view/7446

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру