УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вибір оптимальної конкурентної стратегії підприємства в умовах інтервальних оцінок критеріїв її результативності
Ліщинська В. В.

Ліщинська В. В. Вибір оптимальної конкурентної стратегії підприємства в умовах інтервальних оцінок критеріїв її результативності. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 325–330.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-325-330

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330: 65.01

Анотація:
Мета статті полягає в розробці й апробації моделі вибору оптимальної стратегічної альтернативи конкурентної стратегії підприємства, яка ґрунтується на інтервальних оцінках критеріїв результативності стратегії. Математичну основу запропонованої моделі становить інтервальний аналіз. У результаті дослідження була визначена процедура прогнозування та оцінювання результатів реалізації стратегічної альтернативи, яка передбачає: формування набору часткових критеріїв результативності стратегічної альтернативи; визначення вагових коефіцієнтів для часткових і деталізованих критеріїв результативності стратегічної альтернативи; нормалізацію часткових критеріїв результативності стратегічної альтернативи; визначення інтегрального показника результативності стратегічної альтернативи. Апробація запропонованої моделі була проведена в процесі формування та розробки конкурентної стратегії хлібопекарського підприємства.

Ключові слова: стратегія підприємства, конкурентна стратегія, стратегічні альтернативи, вибір оптимальної стратегії, критерії результативності стратегії, інтервальний аналіз, інтервальні оцінки.

Табл.: 3. Формул: 8. Бібл.: 9.

Ліщинська Вікторія Валеріївна – старший викладач, кафедра стратегії бізнесу, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента / пер. с англ. М. : Альпина Паблишер, 2017. 367 с.
Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. 4-е изд. М. : Альпина Паблишер, 2011. 453 с.
Теорія прийняття рішень : підручник / Бутко М. П., Бутко І. М., Мащенко В. П. та ін. Київ : ЦУЛ, 2015. 360 с.
Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. СПб. : Сезам, 2002. 181 с.
Коцюба О. С. Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних. Бізнес Інформ. 2016. № 10. С. 144–149.
Коцюба О. С. Вимірювання господарського ризику за нечітко-інтервальними оцінками критеріїв ефективності. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 29–34.
Коцюба О. С. Кількісне оцінювання господарського ризику в межах нечітко-множинної методології. Стратегія економічного розвитку України. 2015. Вип. 36. С. 195–208.
Востряков О. В., Гребешкова О. М., Кизенко О. О. Вимірники результатів стратегічного процесу на підприємствах невиробничої сфери. Стратегія економічного розвитку України. 2012. № 30. С. 144–151.
Гребешкова О. М., Кизенко О. О. Результативність стратегії виробничого підприємства: ідентифікація за системою економічних показників господарської діяльності // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. Спец. вип. «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» у 2 ч. К. : КНЕУ, 2012. Ч. 1. С. 92–104.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру