УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні аспекти проведення рекламних кампаній у мережі Інтернет
Хаустов М. М.

Хаустов М. М. Теоретичні аспекти проведення рекламних кампаній у мережі Інтернет. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 350–361.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-350-361

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 27

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 659.1

Анотація:
Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів проведення рекламних кампаній у мережі Інтернет. Проаналізовано визначення сутності поняття «реклама» в законодавстві та роботах науковців. Визначено функції реклами. Розглянуто види і типи реклами. Зазначено, що на сучасному етапі реклама тісно пов’язана з рекламними кампаніями та є їх складовим елементом. Проаналізовано визначення сутності поняття «рекламна кампанія» в роботах науковців. Розглянуто еволюцію цілей проведення рекламних кампаній. Проаналізовано класифікацію видів рекламних кампаній. Наведено загальну структурно-функціональну модель рекламної кампанії. Доведено, що останнім часом постійно зростає популярність застосування мережі Інтернет для здійснення рекламних кампаній. Проаналізовано сутність та особливості Інтернет-реклами. Розглянуто динаміку розвитку ринку Інтернет-реклами України. Доведено, що розвиток ринку Інтернет-реклами в Україні відображує загальносвітові тенденції та показує сталу позитивну динаміку. Проаналізовано особливості найбільш поширених типів та видів Інтернет-реклами. Визначено, що вибір моделі рекламної кампанії та виду реклами в мережі Інтернет залежить від маркетингової стратегії компанії та, відповідно, цілей рекламної кампанії, продукту, що виступає її об’єктом, і цільової аудиторії.

Ключові слова: реклама, рекламна кампанія, мережа Інтернет, Інтернет-реклама, сутність, види, типи, функції, модель рекламної кампанії, цільова аудиторія.

Рис.: 4. Табл.: 8. Бібл.: 30.

Хаустов Микита Миколайович – магістр, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Список використаних у статті джерел

Джефкинс Ф. Реклама. М. : Юнити–Дана, 2012. 41 c.
Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 р. № 2484-VIII (редакція від 26.07.2018 р.). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр
Реклама – что это такое? URL: http://www.advesti.ru/publish/osn/ 200405_recwhat/
Реклама в торговле / под. ред. Д. В. Беклешова, К. Г. Воронова. М., 1968. 164 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга. СПб. : Вильямс, 2007. 656 c.
Конопліцький В. А., Філіна Г. І. Економічний словник: тлумачно-термінологічний. Київ : КНТ, 2007. 577 с.
Миронов Ю. Б., Крамар Р. М. Основи рекламної діяльності. URL: kerivnyk.info/osnovy-reklamnoi-diyalnosti1-1
Мочерний С. В. Економічний словник-довідник. Київ : Femina, 1995. 368 с.
Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. СПб. : Питер, 1999. 736 с.
Хлюст Л. П., Вербицкая Н. О. Реклама как элемент комплекса маркетинговых коммуникаций. Держава та регіони. 2013. № 6. С. 162–165.
Скрицька Н. А. Реклама: до визначення поняття. Правове регулювання економіки. 2009. № 9. С. 203–212.
Реклама: теория и практика : учеб. пособие / под ред. В. В. Тулупова. Воронеж : Изд-во Воронежского государственного университета, 2011. 400 с.
Маркетинговые коммуникации: конспект лекций. URL: http://www.almau.edu.kz/download/9015/konspekt%20lektsiy%20i%20glossariy%20mk.pdf?unready
Функции рекламы. Теория и практика рекламной деятельности // Индустрия рекламы. URL: http://adindustry.ru/doc/1121
Классификация рекламы. URL: http://www.nrtm.ru/index.php/klassifikacija-reklamy.html
Лободенко Л. К., Окольнишникова И. Ю. Теоретические подходы к определению сущности и классификации рекламных услуг. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2011. № 21. С. 123–130.
Виды рекламы в интернет. URL: http://propel.ru/www/m_reklam.php
Васильев Г. А., Забегалин Д. А. Электронный бизнес. Реклама в интернете. СПб. : ЮнитиДана, 2010. 78 c.
Лукиева Е. Б. Теория и практика связей с общественностью. Томск : Томский политехнический университет, 2010. 55 c.
Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. СПб. : Наука, 1996. 589 с.
Вейголд М. Современная реклама. М. : ЭКСМО, 2010. 955 c.
Старобинский Э. Е. Самоучитель по рекламе. Бизнес-школа «Интел-Синтез». М., 2011. 692 c.
Джоунс Д. Ф. Роль рекламы в создании сильных брендов. М. : Вильямс, 2012. 93 c.
Джефри М. Маркетинг, основанный на данных : учеб. пособие. М. : Юнити-Дана, 2013. 132 c.
Семененко К. Ю., Скригун Н. П., Кириленко І. І. Особливості застосування інструментів онлайн-маркетингу під час просування товарів в мережі інтернет. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. 2017. Т. 22. Вип. 12. С. 136–140.
Хамініч С. Ю., Третьяк К. В. Інтернет-реклама як основний чинник просування товару в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 7. С. 504–507.
Ольховська А. Б. Теоретико-прикладні засади оптимізації рекламного бюджету фармацевтичних підприємств із застосуванням економіко-математичного моделювання. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації . 2017. № 3. С. 39–50. DOI: 10.24959/uekj.17.25
Всеукраїнська рекламна коаліція // Рекламній ринок. URL: http://www.adcoalition.org.ua/adv/statistics
Веселов С. В. Маркетинг в рекламе : учебник в 3-х томах. М.: Международный институт рекламы, 2003. 978 с.
The Interactive Advertising Bureau. URL: http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2015.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру