УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фактори формування людського потенціалу інноваційної економіки
Шевченко Б. О., Непокупна Т. А.

Шевченко Б. О., Непокупна Т. А. Фактори формування людського потенціалу інноваційної економіки. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 48–53.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-48-53

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341.1:005.96

Анотація:
Мета статті полягає у визначенні та теоретичному обґрунтуванні факторів, що впливають на формування людського потенціалу інноваційної економіки. Міждисциплінарний підхід до аналізу існуючих наукових розробок у цій області виявив недостатній рівень глибини наукового аналізу даної проблеми. У статті визначено особливості формування людського потенціалу інноваційної економіки: складність процесу, тривалість, нерівномірність, невизначеність кінцевого результату; з’ясовано, що якісні характеристики людського потенціалу залежать від інтенсивності та результативності низки соціально-економічних, культурно-ідеологічних та інших процесів упродовж усього життєвого шляху людини; виокремлено принаймні три основні групи чинників впливу на процес формування елементів людського потенціалу інноваційної економіки, а саме: психофізіологічні, професійно-кваліфікаційні та духовно-моральні складові; розкрито зміст цих факторів. Перспективами подальших досліджень має стати виокремлення та аналіз інституціональних умов інтенсифікації процесу формування людського потенціалу інноваційної економіки на якісному рівні.

Ключові слова: концепція людського потенціалу, людський потенціал інноваційної економіки, творча праця, освіта, навчання, психофізіологічні елементи, професійно-кваліфікаційні складові, духовно-моральні компоненти.

Бібл.: 12.

Шевченко Борис Олексійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра політичної економії, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (вул. Остроградського, 2, Полтава, 36000, Україна)
Email: [email protected]
Непокупна Тетяна Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра політекономії, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (вул. Остроградського, 2, Полтава, 36000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Сорокин Б. Ф. Философия и психология творчества : науч.-метод. пособие. Часть 2. М. : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2001. 114 с.
Кузьменчук І. Технології розвитку творчої особистості. URL: https://www.slideshare.net/ippo-kubg/ss-29690041
Варгас-Барон Э. Планирование политики в области развития детей раннего возраста: практическое руководство. ЮНИСЕФ, 2006. 133 с.
Соболєва С. Освіта як стратегічний ресурс інноваційного розвитку українського суспільства. Міжнародна торгівля: право, економіка, фінанси. 2012. № 3. С. 100?106.
Національна доповідь Уряду України «Цілі сталого розвитку: Україна 2016–2030». URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
Задорожна О. Г. Сучасне господарство: постнеокласична методологія як основа розгортання антикризових трансформацій : монографія. Харків : Точка, 2018. 356 с.
Киященко Н. Современные концепции эстетического воспитания (теория и практика). М. : ИФ РАН, 1998. 302 с.
Фейнберг Е. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. М. : Век-2, 2014. 288 с.
Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань : кол. монографія / за заг. ред. Л. І. Яковенко. Полтава : Скайтек, 2014. 176 с.
Dave R. N. Foundation of Lifelong Education: Some Methodological Aspects. Hamburg, 1976. 344 р.
Непокупна Т., Степаненко С. Сучасні економічні трансформації: криза ціннісний орієнтацій // Materialy ІX Midzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji “Nauka: teoria i praktyka – 2013”. Vol. 3. Ekonomiczne nauki. Przemysl : Nauka i studia, 2013. 104 s.
Кучин С. Шляхи реформування економічних відносин в соціально-культурній сфері України. Інноваційна економіка. 2012. № 8. С. 129?133.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру