УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фундаментальна наукова основа формування інноваційності підприємств
Колещук О. Я.

Колещук О. Я. Фундаментальна наукова основа формування інноваційності підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 59–65.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-59-65

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.012

Анотація:
Метою статті є систематизація основних поглядів щодо процесу формування фундаментальної наукової основи розвитку інноваційності підприємств. Розглянуто погляди науковців, що формували теорії інноваційного напряму, та сутність їх теорій, а саме: К. Фрімена (Інститут дослідження наукової політики Сассекського університету, Великобританія); Б.-А. Лундвалла (університет м Упсала, Швеція) та Р. Нельсона (Колумбійський університет, США). Розглянуто основні напрями праць науковців, які було покладено в основу досліджень, а саме: Й. Шумпетера (1883–1950 рр.) – теорія економічної динаміки; Ф. Хайєка (1899–1992 рр.) – концепція розсіяного знання; Д. Нортона (1920–2015 рр.) – інституційна теорія; Р. Солоу (1924 р. – по теперішній час) – роль НТП в економічному зростанні; П. Ромера (1955 р. – по теперішній час) і Р. Лукаса (1937 р. – по теперішній час) – нова теорія зростання. Визначено, що кожен із засновників інноваційного напряму пропонував своє бачення розвитку, акцентуючи увагу на окремих елементах і взаємозв’язках. Усі вони дотримувалися загальних методологічних принципів інноваційності підприємств, а саме: знання відіграють особливу роль в економічному розвитку; конкуренція є головним фактором економічної динаміки, в основі якої лежать інновації; інституційний контекст інноваційної діяльності прямо впливає на її зміст і структуру.

Ключові слова: інноваційність, наукові школи, інституціональна система, науково-технічний прогрес, знання, технології.

Рис.: 4. Бібл.: 13.

Колещук Орест Ярославович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Богуш Л. Г. Підходи до формування стратегії розвитку туристичної індустрії в Україні. Туристично-краєзнавчі дослідження. 2004. Вип. 5. С. 135–155.
Данько М. І., Дикань В. Л., Калініченко Л. Л. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів : монографія. Харків : УкрДАЗТ, 2010. 167 с.
Ільницька Г. Я. Формування фінансово-економічного механізму управління підприємством. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. 2004. Вип. 14.7. С. 291–294.
Міщенко А. П. Стратегічне управління : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 366 с.
Прохорова В. В., Проценко В. М., Чобіток В. І. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування : монографія. Харків : УІПА, 2015. 291 с.
Прохорова В. В. Економічний розвиток підприємства: теоретико-методологічний аспект : монографія. Харків : УкрДАЗТ, 2010. 523 с.
Словник іншомовних слів / за заг. ред. О. С. Мельничука. Київ, 1974. 776 с.
Словари и энциклопедии на Академике. Энциклопедический словарь экономики и права URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic_law/?f=0JzQldCW0JQ=&t=0JzQmNCd0Jg=&nt=232&p=5
Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємства : монографія. Харків : ХДЕУ, 2008. 364 с.
Циглик І. І. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посіб. Івано-Франківськ: ІМЕ, 2000. 104 с.
https://uk.wikipedia.org/wiki
Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston, 1984.
Економічний словник. URL: http://abc.informbureau.com/html/oaidess

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру