УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Індикатори стану інвестиційно-інноваційної діяльності: методичні підходи до визначення в контексті забезпечення регуляторної діяльності
Петруня Ю. Є., Разживін В. М.

Петруня Ю. Є., Разживін В. М. Індикатори стану інвестиційно-інноваційної діяльності: методичні підходи до визначення в контексті забезпечення регуляторної діяльності. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 66–70.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-66-70

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3+338.2

Анотація:
Оцінка стану інвестиційно-інноваційної діяльності в національній економіці передбачає використання певної системи індикаторів. Одними з функцій системи індикаторів інвестиційно-інноваційних процесів визначено передачу інформації державним інститутам-регуляторам щодо якості та ефективності цих процесів, сприяння правильному управлінському вибору інструментів відповідного впливу. Проаналізовано різні підходи щодо розробки подібних індикаторів. Установлено, що відомі у світі індексно-рейтингові індикатори для вирішення поставленого завдання є недостатньо релевантними. Запропоновано методичний підхід до формування системи індикаторів інвестиційно-інноваційної діяльності, який передбачає відмову від пошуку глобально-інтегрального показника; формування певних груп показників відповідно до тих аспектів інвестиційно-інноваційного процесу, які підлягають оцінюванню; наповнення груп відповідними показниками, які спираються переважно на статистичну інформацію.

Ключові слова: національна економіка, інвестиції, інновації, індикатори, державне регулювання, управління.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 17.

Петруня Юрій Євгенійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Разживін Віталій Миколайович – начальник, відділ міжнародних зв’язків, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Falk M. Factors influencing the FDI Location choice for knowledge intensive services and headquarters within the EU and Austria / Austrian Institute of Economic Research (WIFO). FIW-Research Reports 2012/13 No. 02. December 2012. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/76cf/2eaad50a28b7b9d7fc86272d411c07c549dc.pdf
Yasmin B., Hussain A., Chaudhary M. Analysis of factors affecting foreign direct investment in developing countries. Pakistan Economic and Social Review. 2003. Vol. XLI. No. 1-2. P. 59–75.
Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України. Механізм регулювання економіки. 2009. № 4. Т. 2. С. 233–239.
Третяк Н. М. Фактори формування інвестиційного клімату в Україні. Фінансовий простір. 2013. № 3. С. 165–170.
Walsh J. P., Yu J. Determinants of Foreign Direct Investment: A Sectoral and Institutional Approach. IMF Working Paper. WP/10/187. 2010. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10187.pdf
Sawkut R., Boopen, S., Taruna R., & Vinesh S. Determinants of FDI: Lessons from African economies. Journal of Applied Business and Economics. 2009, Vol. 9. Issue 1. P. 293–308.
Балацький О. Ф., Теліженко О. М., Соколов М. О. Управління інвестиціями : навч. посіб. 2-ге вид., перероб., допов. Суми : Університетська книга, 2004. 232 с.
Осецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики : монографія. Київ : ІАЕ УААН, 2003. 412 с
Осецький В. Л. Інвестиційна модель зростання економіки. Фінанси України. 2003. № 1. С. 21–27.
Осецький В. Л., Затонацька Т. Г. Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки. Фінанси України. 2006. № 7. С. 38–49.
Петруня Ю., Осецький В. Проблеми функціонування акціонерного механізму залучення інвестицій в Україні. Вісник Національного банку України. 2000. № 8. С. 58–60.
Васильєва Т. А. Інноваційна складова в структурі макроекономічних індикаторів економічного розвитку : монографія. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. 118 с.
Пєтухова О. М. Інвестування : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2014. 336 с.
Doing Business. URL: http://www.doingbusiness.org
World Economic Forum. URL: http://www.weforum.org/reports
“PMI”. URL: http://www.markit.com/
Зовнішньоекономічна діяльність. Статистична інформація / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру