УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінювання стану економічної безпеки регіонів України
Бондаревська О. М.

Бондаревська О. М. Оцінювання стану економічної безпеки регіонів України. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 71–78.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-71-78

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336+332.1:332.14

Анотація:
У статті проаналізовано стан економічної безпеки регіонів України у 2012–2017 рр. з використанням розробленого методичного підходу інтегрального оцінювання. Його застосування дозволить найбільш повно врахувати вплив негативних чинників на економічну безпеку регіону; діагностувати її стан на основі сформованої сукупності індикаторів за виділеними функціональними складовими (мезоекономічною, інвестиційно-інноваційною, зовнішньоекономічною, фінансовою, соціальною, демографічною); зіставити розраховані показники з пороговими значеннями; комплексно оцінити рівень економічної безпеки регіону в цілому та за окремими складовими; визначити інтервали стану економічної безпеки регіону (задовільного, незадовільного, критичного та абсолютно незадовільного). На основі порівняльного аналізу тенденцій розвитку досліджених регіонів зроблено висновок про незадовільний стан їх економічної безпеки та виявлено суттєві відхилення більшості індикаторів економічної безпеки від їх порогових значень. Позитивні тенденції поки ще мають нестійкий характер і стосуються здебільшого фінансової складової, що є свідченням перших позитивних результатів упровадження реформи бюджетної децентралізації.

Ключові слова: економічна безпека регіону, індексний метод, функціональний метод, інтегральний індекс, індикатор.

Рис.: 7. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Бондаревська Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: [email protected] .com

Список використаних у статті джерел

Бабець І. Г. Стратегія економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва України в умовах євроінтеграції : дис. … д-ра екон. наук : 21.04.01. Київ, 2013. 403 с.
Бондаревська О. М. Сучасний стан економічної безпеки Полтавської області. Бізнес Інформ. 2017. С. 148–156.
Герасимчук З. В., Вавдіюк Н. С. Економічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення. Луцьк : Надстир’я, 2006. 244 с.
Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія. Київ : НІСД, 2014. 468 с.
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін. / за ред. В. Гейця. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.
Ситник Г. П., Олуйко В. М., Вавринчук М. П., Литвин В. М. Національна безпека України: теорія i практика : навч. посiб. Київ : Кондор, 2007. 614 с.
Онищенко В. О., Бондаревська О. М. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки регіону // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія в 3 т. Полтава : ПолтНТУ, 2018. Т. 2. С. 151–168.
Onyshchenko V. O., Bondarevska О. M. Bases of assessment of the economic security of the region. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. P. 189–197.
Розен В. П., Иншеков Е. Н., Мыльниченко С. М. Рейтинговая оценка экономического и энергетического комплекса региона. Проблемы региональной энергетики. 2011. № 1. С. 84–89.
Сухоруков А. І., Харазішвілі Ю. М. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія. Київ : НІСД, 2012. 368 с.
Сухоруков А. І., Данилишин Б. М. Система економічної безпеки держави. Київ : Стилос, 2009. 685 с.
Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія. Київ : НІСД, 1997. 144 с.
Міністерство фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Державна казначейська служба України. URL: http://www.treasury.gov.ua/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру