УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Компенсаційний механізм як інструмент узгодження інтересів у взаємовідносинах «регіон – підприємство» для сталого розвитку регіону
Семененко І. М.

Семененко І. М. Компенсаційний механізм як інструмент узгодження інтересів у взаємовідносинах «регіон – підприємство» для сталого розвитку регіону. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 85–90.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-85-90

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.1:334:021:65.012

Анотація:
Робота присвячена питанням співвідношення інтересів підприємств і суб’єктів регіонального управління, а також пошуку компромісів, які виникають з приводу розподілу ресурсів та повноважень у взаємовідносинах «регіон – підприємство». Мета статті полягає у визначенні відповідних типів компенсаційних механізмів, які можуть виступати як результат пошуку компромісу та інструмент узгодження інтересів у взаємовідносинах «регіон – підприємство» задля сталого розвитку регіону. Наведено чинники, які впливають на готовність і бажання суб’єктів регіонального розвитку йти на компроміс, та визначено, що пошук компромісу відіграє роль у вирішенні проблеми організаційної розбалансованості. Для розв’язання цієї проблеми був проведений аналіз можливих співвідношень ресурсів виконавців (підприємства або регіону) та їх повноважень, результати якого дозволили визначити варіанти рівноваги/домінування між підприємствами та регіоном при виконанні проектів. Залежно від стану рівноваги/домінування визначено тип розподілу проектів і тип компенсаційного механізму, який потрібен для вирішення проблеми перерозподілу проектів за станами рівноваги/домінування. На цій основі можна стверджувати про подальший розвиток технології пошуку стійкого рівноважного стану між підприємством і зацікавленими у сталому розвитку регіону сторонами.

Ключові слова: компенсаційний механізм, узгодження інтересів, взаємовідносини «регіон – підприємство», сталий розвиток, рівновага, домінування.

Табл.: 3. Бібл.: 12.

Семененко Інна Максимівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Господарський кодекс України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15
Моисеев Н. Н. Люди и кибернетика. М. : Молодая гвардия, 1984. 224 с.
Дегтярева О. Н. Модели и технологии поиска компромиссов во взаимоотношениях «центр – предприятие» : дис. … канд. тех. наук : 05.13.10. Воронеж, 2007. 117 с.
Борисенко О. П. Удосконалення управління економічним розвитком держави шляхом дотримання балансу інтересів суб’єктів ЗЕД. Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління». 2014. № 2. С. 24–29.
Нікішина О. В. Баланс інтересів: критерій раціональності економічних відносин (на прикладі державного ринку зерна). Економіка харчової промисловості. 2010. № 4. С. 42–48.
Галгаш Р. А. Передумови координації взаємовідносин підприємств для нестабільних ринків. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки». 2011. № 4. С. 32–36.
Кузьменко О. М., Плєтньов М. В. Формування компетенцій щодо пошуку компромісу у взаємовідносинах підприємства з акторами регіонального розвитку: постановка завдання та напрями вирішення. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2018. № 3. Т. 2. С. 80–84.
Lu D.-D., Zhong Y.-D., Chen S.-Y. Research on ecological compensation mechanism of typical tourist destination-a case study in Li River basin // Proceedings of the 2015 International conference on management science and management innovation, Jul. 2015. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/msmi-15/25836025
Костенко С. В. Проблеми та перспективи запровадження компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів в проектах реставрації та реконструкції. Економічний вісник університету. 2014. № 23 (1). С. 73–77.
Твердушка Т. Б. Удосконалення організаційного механізму стимулювання персоналу до створення інновацій на підприємстві. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 3. С. 50–55.
Верещагина Л. С. Управление вознаграждением персонала : учеб. пособие. Саратов, 2016. 152 с.
Цимбалюк С. Механізм формування компенсаційної політики: теоретико-методологічні аспекти. Економічний аналіз. 2013. № 12. Ч. 4. С. 123–128.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру