УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сутність фінансової архітектури та її значення в теоретичній і практичній площинах сучасної фінансової науки
Житар М. О.

Житар М. О. Сутність фінансової архітектури та її значення в теоретичній і практичній площинах сучасної фінансової науки. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 8–13.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-8-13

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.763

Анотація:
Метою статті є визначення сутності фінансової архітектури та її значення в теоретичній і практичній площинах сучасної фінансової науки. На підставі аналізу підходів до визначення сутності поняття «фінансова архітектура» запропоновано його авторське тлумачення: фінансова архітектура національної економіки представляє собою: з одного боку, – інституційну матрицю національної фінансової системи із чітко вибудуваною конструкцією упорядкованих складових компонентів, функціональних взаємозв’язків між ними, питомої ваги та пропорцій організаційних, фінансово-економічних та інституціональних відносин у загальній ємності національної економіки з урахуванням впливу змін зовнішнього середовища; з іншого – сукупність інститутів, норм, правил, законів, домовленостей тощо (соціальних, політичних, формальних і неформальних), за допомогою яких формуються взаємовідносини суб’єктів фінансово-економічної діяльності, що забезпечують ефективне функціонування та стійкість фінансової системи в динаміці розвитку.

Ключові слова: фінансова архітектура, національна економіка, фінансова наука, інститути, фінансова система.

Бібл.: 21.

Житар Максим Олегович – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, корп. В, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Булыко А. Н. Современный словарь иностранных слов. М. : Мартин, 2004. 848 с.
International Financial Architecture: A progress report information note by World Bank Staff. July 12, 2005. URL: http://www.worldbank.org/ifa
Progress in Strengthening the Architecture of the International Financial System. July, 2000. URL: https://www.imf.org/external/np/exr/facts/arcguide.htm
Словник української мови в 11 томах. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Том 1. 1970. 799 с.
Григорьев Л. Ю., Кудрявцев Д. В., Горелик С. Л. Корпоративная архитектура и ее составляющие // Инновационная экономика и организационный менеджмент. URL: http://bigc.ru/theory/innovations/corp_arch.php
Наконечна А. С. Адаптація фінансової архітектури суб’єктів господарювання в умовах циклічного розвитку економіки : дис. … канд. екон. наук. Вінниця, 2018. 252 с.
Житар М. О. Теоретичні засади фінансової архітектури економіки України. Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. № 1. С. 331–334.
Леоненко П. М., Черепніна О. І. Сучасні економічні системи: навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 429 с.
Основи економічної теорії: політекономічний сегмент / відп. ред. Г. Н. Климко : підручник. 4-е вид., перероб. і допов. Київ : Знання-Прес, 2002. 740 с.
Кульчицький Б. В. Сучасні економічні системи: навч. посіб. Львів : Афіша, 2004. 279 с.
Мочерний С. В. Економічна система // Економічна енциклопедія : у 3 т. Київ : Академія, 2000. Т. 1. С. 444.
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. А. А. Гриценко. Харьков : Форт, 2008. 928 с.
Ивашковская И. В., Степанова А. Н., Кокорева М. С. Финансовая архитектура компаний. Сравнительные исследования на развитых и развивающихся рынках : монография. М. : ИНФРА-М., 2013. 238 с.
Myers S. Financial Architecture. European Financial Management. 1999. Vol. 5. P. 133–141.
Sosnovska O., Zhytar M. Financial architecture as the base of the financial safety of the enterprise. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 4. P. 334–340.
Boot А., Thakor A. Financial System Architecture. Review of Financial Studies. 1997. Vol. 10. Р. 693–793.
Науменкова С. В., Міщенко С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури : монографія. Київ, 2009. 384 с.
Мельник В. М., Бичкова Н. В. Фінансова архітектура національних корпорацій та її вплив на ефективність фінансової діяльності : монографія. Тернопіль : Астон, 2012. 244 с
Вожжов А. П., Гринько О. Л. Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання. Фінанси України. 2012. № 10. С. 20–33.
Bichengreen B. Financial Crises and What to Do About Them. Oxford University Press, 2002. 206 р.
Buckley P. J., Ghauri P. N. Globalisation, economic geography and the strategy of multinational enterprises. Journal of International Business Studies. 2004. Vol. 35. Issue 2. P. 81–98.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру