УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення розвитку приміських територій
Васьківська К. В., Чопик О. В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О.

Васьківська К. В., Чопик О. В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. Удосконалення розвитку приміських територій. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 91–100.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-91-100

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 334.722:911

Анотація:
Метою статті є дослідження напрямів розвитку приміських територій в умовах децентралізації. Підкреслено, що приміські території одержують економічні переваги порівняно з периферією за рахунок агломераційних ефектів, близькості до ринків постачання та збуту, наявності трудових ресурсів та науково-технічного потенціалу, сформованої системи виробничо-господарських зв’язків із містом. Відображено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на економічний розвиток приміських територій. Виявлено джерела фінансування економічного розвитку приміських територій. Обґрунтовано економічні переваги та звернуто увагу на проблеми в управлінні розвитком приміських територій, розглянуті в контексті з об’єднаною територіальною громадою. Підкреслено, що високий рівень свідомості територіальної громади, з одного боку, і створення на рівні держави економічних умов для розвитку підприємств – з іншого, здатні сприяти економічному розвитку приміських територій. Розглянуто питання фінансової стійкості підприємств і формування ресурсного потенціалу приміських територій.

Ключові слова: розвиток, приміська територія, внутрішні та зовнішні фактори, фінансова стійкість, підприємства, об’єднані територіальні громади.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Васьківська Катерина Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки та менеджменту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Чопик Олександр Володимирович – асистент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний лісотехнічний університет України (вул. Генерала Чупринки, 103, Львів, 79057, Україна)
Email: [email protected]
Лозінська Любов Дмитрівна – аспірант, кафедра обліку і аудиту, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]
Галімук Юлія Олександрівна – здобувач, кафедра економіки та менеджменту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дідик В. В., Павлів А. П. Планування міст : навч. посіб. Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2003. 412 с.
Енциклопедія народного господарства Української РСР. Київ, 1971. Т. 2. 595 с.
Ливдар М. В., Пелехата О. В., Івахів М. А. Модернізація міжбюджетних відносин в умовах фінансової децентралізації. Молодий вчений. 2018. № 5 (1). С. 302–310.
Львівська область у цифрах за 2015 рік : стат. зб. / Головне управління статистики у Львівській області ; за ред. С. І. Зимовіної. Львів, 2016. 60 с.
Патицька Х. О. Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх територіальних громад. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/57.pdf
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/72019 (дата звернення: 24.05.2019).
Самсонова К. В. Фактори впливу на фінансову стійкість підприємства. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. 2013. № 4. С. 125–134.
Статистичний щорічник Львівської області за 2016 рік / Головне управління статистики у Львівській області ; за ред. С. І. Зимовіної. Львів, 2017. Ч. 1. 349 с.
Стратегія розвитку Львівської області до 2020 року. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm /2016/05/146_dod_Strategiya_ 2020.pdf (дата звернення: 04.06.2019).
Україна в цифрах у 2014 році: стат. зб. / за ред. І. М. Жук. Київ : Державний комітет статистики України, 2015. 239 с.
Україна в цифрах у 2015 році : стат. зб. / за ред. І. М. Жук. Київ : Державний комітет статистики України, 2016. 239 с.
Україна в цифрах у 2016 році : стат. зб. / за ред. І. Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2017. 240 с.
Україна в цифрах у 2017 році : стат. зб. / за ред. І. Є. Вернера. Київ : Державний комітет статистики України, 2018. 241 с. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/08/Ukr_cifra_2017_u.pdf
Vaskivska K., Detsyk О. Econometric modeling of efficiency of financial resources management at enterprises. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 3. С. 38–44.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру