УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз ринку оптової торгівлі України
Рахман М. С., Прус Д. В.

Рахман М. С., Прус Д. В. Аналіз ринку оптової торгівлі України. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 154–160.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-154-160

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 20

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.33

Анотація:
На сучасному етапі розвитку економіки України оптова торгівля відіграє важливу роль, оскільки забезпечує необхідну інтенсивність і прискорення процесу руху товарів у ринкових умовах. Саме оптова торгівля організовує та систематизує рух товарів каналами розподілу, а також сприяє якості виробництва та споживанню товарів, виконує функцію сполучної ланки між виробництвом та обігом товарів. Актуальність досліджень стану та тенденцій розвитку оптової торгівлі полягає в її значенні для економічної та посередницької діяльності України. Оптова торгівля – це той інструмент, який допомагає розвиватися всім галузям економіки. Завдання дослідження: аналіз ринку оптової торгівлі, її основних суб’єктів, стану та тенденцій; пошук слабких зон у сьогоднішньому становищі оптової торгівлі та аналіз рівня їх критичності; визначення напрямів покращення оптової торгівлі в Україні. Розглянуто особливості та функції оптової торгівлі; проаналізовано роль оптової торгівлі; визначено основні показники діяльності, товарооборот продовольчих і непродовольчих товарів. Досліджено зміни обсягу товарообороту з 2005 р. по 2019 р. Розраховано прогнозні значення товарообороту на 2020 і 2021 рр., враховуючи покращення та погіршення основних факторів впливу. Охарактеризовано основні проблеми, які шкодять розвитку оптової торгівлі в України, а також наведено заходи та напрями щодо розвитку оптової торгівлі.

Ключові слова: оптова торгівля, класифікація, товарооборот, продовольчі та непродовольчі товари.

Рис.: 6. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Рахман Махбубур Сидикович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Прус Данило Владиславович – студент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Апопій В. В. Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія. Київ, 2012. 420 с.
Поняття оптового торговельного підприємства // У кн.: В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. І. Рудницький, Ю. М. Хом’як. Організація торгівлі. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 632 с. URL: https://pidruchniki.com/19421117/marketing/vidi_optovih_pidpriyemstv_klasifikatsiya
Оптова торгівля та її особливості // FRACTUS. 25.11.2019 р. URL: https://fractus.com.ua/uk/blog/korysni-statti/prodazhi/chim-vidriznyaietsya-optova-torgivlya-vid-rozdribnoi/
Оптова торгівля / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Кудрявцев М. А. Организационно-экономический механизм повышения эффективности оптовой торговли продовольственными товарами в условиях конкурентного рынка : дис. ... канд.. экон. наук : 08.00.05. М., 2002. 177 с.
Кошельок Г. В. Сучасний стан та перспективи розвитку оптової торгівлі. Інтелект ХХІ. 2018. № 1. С. 80–85. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_1/17.pdf
Голошубова Н. О. Структурна перебудова торгівлі споживчими товарами в Україні. Товари і ринки. 2013. № 1. С. 16–28.
Кузькіна Т. В., Тімофєєв І. К. Сучасний стан та перспективи розвитку українського оптового ринку. Бізнес-навігатор. 2016. № 2. С. 38–43. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2016/39_2016/07.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру