УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вплив стратегії розвитку смарт-спеціалізації на рівень добробуту мешканців об’єднаних територіальних громад
Варук В. В.

Варук В. В. Вплив стратегії розвитку смарт-спеціалізації на рівень добробуту мешканців об’єднаних територіальних громад. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 338–345.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-338-345

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.146:330.341.1; 330.59; 338.242; 352.9

Анотація:
Покращення навколишнього середовища та добробуту громадян важливе для переходу до стабільного та кращого майбутнього і знаходиться в центрі уваги стосовно трансформації громад. Одним зі шляхів зазначеного переходу є запровадження стратегії смарт-спеціалізації, метою якої є забезпечення комфортних умов життя, що характеризує сучасний розвиток добробуту громадян. Мета статті полягає в дослідженні та зіставленні загальних напрямів впливу стратегії смарт-спеціалізації на добробут мешканців територіальних громад. Вплив стратегії смарт-спеціалізації для забезпечення добробуту мешканців територіальних громад визначено, аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи праці багатьох іноземних і вітчизняних науковців. У результаті дослідження розглянуто різні бачення поняття смарт-спеціалізації та сформульовано основні напрями здійснення розвитку цієї стратегії. Проаналізовано світовий досвід формування розвитку смарт-спеціалізації. Розроблено таблицю впливу стратегії смарт-спеціалізації на добробут громади. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі на концептуальному рівні є заповнення певного наукового вакууму у вивченні впливу стратегії смарт-спеціалізації на добробут мешканців територіальних громад, відзначаючи внесок дослідників у розвиток проблеми.

Ключові слова: добробут, регулювання, смарт-спеціалізація, стратегія, об’єднана територіальна громада (ОТГ).

Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Варук Валентина Віталіївна – аспірант, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Varuk V., Parkhomenko O. Complex synthesis of factors for modern development of welfare of territorial communities // Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019). 2019. Vol. 67. Art. 06055. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706055
McCann Ph., Ortega-Argile’s R. Smart specialisation, entrepreneurship and SMEs: issues and challenges for a results-oriented EU regional policy. Small Business Economics. 2016. Vol. 46. Issue 4. P. 537–552. DOI: 10.1007/s11187-016-9707-z.
Методика розрахунку добробуту. URL: www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
Міністерство розвитку громад та територій України. URL: www.minregion.gov.ua/press/news
Nam T., Pardo T. A. Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions // Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times. June 2011. P. 282–291. DOI: https://doi.org/10.1145/2037556.2037602
Rethinking Regional Development Policy-making. OECD, 2018. 140 p. URL: https://www.oecd.org/regional/rethinking-regional-development-policy-making-9789264293014-en.htm
Smart specialisation. URL: www.idc.com
Smart specialization / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
Smart Specialisation Platform. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform
Мінрегіон запровадить SMART-спеціалізацію регіонального розвитку, – Геннадій Зубко // Урядовий портал. 27.06.2018 р. URL: www.kmu.gov.ua/ua/news/minregion-zaprovadit-smart-specializaciyu-regionalnogo-rozvitku-gennadij-zubko
Смарт-специализация для национальной промышленности / Промышленно-торговая палата Украины. Октябрь 2017. URL: www.cci.com.ua/ru/tag/смпрт-специализация-украина/
Brussels Smart City. URL: www.smartcity.brussels/home
Smart Cities: Digital solutions for a more livable future / McKinsey Global Institute. 21.04.2018. URL: https://medium.com/mckinsey-global-institute/smart-cities-c0d557ff42c1#:~:text=A%20new%20report%20from%20the,indicators%20by%2010%E2%80%9330%20percent
Цілі сталого розвитку 2016–2030. URL: www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
Рівень життя населення України : монографія / за ред. Л. М. Черенько. Київ : ТОВ «Видавництво «Консультант», 2006. 428 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру