УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення системи державного регулювання економічної безпеки національної економіки
Кузьменко О. В., Доценко Т. В.

Кузьменко О. В., Доценко Т. В. Удосконалення системи державного регулювання економічної безпеки національної економіки. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 36–43.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-36-43

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 351.746.1:338.24

Анотація:
Метою статті є дослідження методики вдосконалення системи державного регулювання економічної безпеки національної економіки. Обґрунтовано актуальність розробки новітньої системи регулювання державою її економічної безпеки. Запропоновано застосовувати інструментарій «теорія ігор» для формалізації системи заходів державного регулювання економічної безпеки національної економіки. Сформульовано постановку задачі «теорії ігор»: ідентифіковано існуючу конфліктну ситуацію; створено платіжну матрицю, що показує кількісні результати функціонування учасників; визначено правила гри, що спричиняють наслідки використання кожного серед учасників своїх власних «чистих стратегій». Залежність узагальнюючої оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів від рівня загрози національній економіці та рівня використання банків для легалізації злочинних доходів формалізовано у вигляді побудови лінійного багатофакторного регресійного рівняння. Проведено формалізацію стратегій поведінки з боку держави та з боку економічних агентів. Для визначення кількісної відповідності значень рівня використання банків для легалізації кримінальних доходів якісній характеристиці здійснено перевірку вхідних даних нормальному закону розподілу, побудовано гістограму розподілу значень і за допомогою критерію Chi-Square перевірено відповідність нормальному закону розподілу. Здійснено шкалювання інтервалів значень відповідних досліджуваних показників. Розглянуто методику вирішення поставленої задачі із застосуванням критерію: мінімаксу та максиміну відповідно, з їх математичним відображенням; візуалізовано та проаналізовано механізм впровадження максимінної та мінімаксної стратегій гри «державного регулювання економічної безпеки національної економіки».

Ключові слова: економічна безпека, державне регулювання, інтегральний індекс загрози, легалізація кримінальних доходів, фінансовий моніторинг, оцінка ризику.

Рис.: 1. Табл.: 7. Формул: 5. Бібл.: 9.

Кузьменко Ольга Віталіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Сумський державний університет (вул. Миколи Сумцова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]
Доценко Тетяна Віталіївна – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Сумський державний університет (вул. Миколи Сумцова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Акімова Л. М. Теоретичні основи державного управління розвитком національної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1210
Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С., Черняк О. І. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.
Каламбет (Юдіна) С. В., Кириленко Б. О. Економічна безпека як багаторівнева система. Економіка і суспільство. 2016. № 5. С. 344–349. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/62.pdf
Майстро С. В. Напрями удосконалення механізму державного управління фінансово-економічною безпекою України в сучасних умовах. Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 1. Ч. 46. С. 210–218. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-1/doc/2/03.pdf
Матвійчук І. О. Інституціоналізація управління економічною безпекою держави. Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». 2012. № 2. С. 131–141.
Плакіда А. О. Реалізація державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Запоріжжя, 2008. 20 с.
Пономаренко В. С., Кавун С. В. Концептуальні основи економічної безпеки: монографія. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2008. 256 с.
Сороківська О. А. Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. Тернопіль, 2016. 488 с.
Ткачова Н. М. Механізм державного регулювання економічної безпеки регіону : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02. Запоріжжя, 2009. 40 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру