УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Генезис науково-практичних засад програм сталого розвитку в Україні
Карпінський Б. А., Карпінська О. Б., Шевців А. Б.

Карпінський Б. А., Карпінська О. Б., Шевців А. Б. Генезис науково-практичних засад програм сталого розвитку в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 83–92.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-83-92

Розділ: Екологія та природокористування

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.2:351.71

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні особливостей генезису науково-практичних засад формування та реалізації програм сталого розвитку в Україні. Виділено й обґрунтовано, що в становленні цих засад і формуванні сучасної моделі сталого розвитку є фундаментальна заслуга українських науковців, які у своїх новаторських працях викристалізували дану проблематику (зокрема, С. А. Подолинський, В. І. Вернадський, М. Д. Руденко). Підкреслено, що генезис сталого розвитку тісно пов’язаний із потребою задіювання значних фінансових ресурсів на охорону навколишнього середовища. Зокрема, компенсація поточного антропогенного навантаження на довкілля можлива при загальних витратах на його охорону та відновлення у 6% від ВВП, а вже при 8–10% можна навіть нейтралізувати шкоду, яка йому завдана раніше. Доведено, що сталий розвиток для України в рамках цих програм є стратегіологічно можливим лише за вироблення такого екологічного механізму мотивації, який буде вигідний як господарюючим суб’єктам, так і споживачам (населенню), а це обумовлює потребу в конкретизації завдань та визначенні загальноприйнятих оцінювальних і порівняльних параметрів для відповідної моделі. Обґрунтовано, що для подальшого забезпечення становлення та належного фінансування конкретних програм сталого розвитку економіки необхідно активізувати процес адаптації глобальних цілей і показникової бази до потреб різних регіонів держави, виходячи із сучасних положень децентралізації та нового адміністративно-територіального поділу. Наголошено, що програмність сталого розвитку безпосередньо залежить від цілеспрямованої уваги урядових інституцій і практиків до науково-технічного прогресу, зокрема в частині задіювання ресурсозберігаючих технологій у системі як формування валового внутрішнього продукту, так і стимулювання мотивації до підвищення добробуту населення.

Ключові слова: сталий розвиток економіки, генезис, науково-практичні засади, програма сталого розвитку, управління, економічне зростання, фінанси, ресурсозбереження.

Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 24.

Карпінський Борис Андрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Карпінська Олена Борисівна – кандидат юридичних наук, адвокат, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Шевців Анна Богданівна – кандидат економічних наук, фінансовий директор, ТзОВ«Компанія ВЕЕМ-Металавтопром» (вул. Зелена 149г, Львів, 79000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Акаев А., Садовничий В., Коротаев А. О возможности предсказания нынешнего глобального кризиса и его второй волны. Экономическая политика. 2010. № 6. С. 39–46.
Водні ресурси у вимірах природного багатства України : монографія / за заг. ред. д. е. н., проф., акад. НААН України М. А. Хвесика. Київ, 2016. 112 с.
Жарова Л. В. Макроекономічне регулювання природоохоронної діяльності : монографія. Суми : Університетська книга, 2012. 296 с.
Інституціоналізація природно-ресурсних відносин : монографія / за заг. ред. д. е. н., проф., акад. НААН України М. А. Хвесика. Київ, 2012. 400 с.
Капіталізація природних ресурсів : монографія / за заг. ред. д. е. н., проф. акад. НААН України М. А. Хвесика. Київ, 2014. 268 с.
Карпінський Б. А., Божко С. М. Сталий розвиток економіки: узагальнена модель : монографія. Львів : Логос, 2005. 256 с.
Карпінський Б. А. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території : монографія. Львів : Колір ПРО, 2017. 116 с.
Карпінський Б. А. Стан та резерви нарощування продуктивності економіки України. Актуальні проблеми державного управління. 2001. Вип. 5. С. 177–187.
Карпінський Б. А., Залуцька Н. С., Карпінська О. Б. Податки. Довідник-словник : навч. посіб. Київ : Професіонал, 2008. 464 с.
Мокій А. І., Флейчук М. І. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України з урахуванням несприятливих внутрішніх і зовнішніх чинників. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів. 2008. Вип. 3. С. 44–62.
Офіційний сайт Європейської Комісії. URL: http://ec.europa.eu/environment/eussd/
Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року / Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://menr.gov.ua/news/31815.html
Allen C., Metternicht G., Wiedmann T. National pathways to the Sustainable Development Goals (SDGs): A comparative review of scenario modelling tools. Environmental Science & Policy. 2016. Vol. 66. P. 199–207. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.09.008
Barbier E. B., Burgess J. C. Sustainable development goal indicators: Analyzing trade-offs and complementarities. World Development. 2019. Vol. 122. P. 295–305. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.026
Bennich T., Weitz N., Carlsen H. Deciphering the scientific literature on SDG interactions: A review and reading guide. Science of The Total Environment. 2020. Vol. 728. Article 138405. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138405
Implementing the “Sustainable Development Goals”: towards addressing three key governance challenges–collective action, trade-offs, and accountability / Bowen K. J., Cradock-Henry N. A., Koch F., et al. Current Opinion in Environmental Sustainability. 2017. Vol. 26–27. Р. 90–96. DOI: 10.1016/j.cosust.2017.05.002
Karpinsky B. A., Bozshko S. M. Economic Growth at sustainable development of economy : Monografy. Lviv : Prostir-M, 2006. 376 p.
Moyer J. D., Bohl D. K.. Alternative pathways to human development: Assessing trade-offs and synergies in achieving the Sustainable Development Goals. Futures. 2019. Vol. 105. P. 199–210. DOI: https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.10.007
Pati?o G. G. E., Rivera F. N. Global warming potential and net power output analysis of natural gas combined cycle power plants coupled with CO2 capture systems and organic Rankine cycles. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 208. P. 11–18. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.098
Carbon accounting framework for decarbonisation of European city neighbourhoods / Pulselli R. M., Marchі M., Nerі E. et al. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 208. P. 850–868. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.102
Qin C., Wang J., Ge C., Su J. Simulating the cost-effectiveness of China's green transition based on emission reduction targets during the 12th five-year plan period. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 208. P. 19–34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.062
Salvia A. L., Filho W. L., Brandli L. L., Griebeler J. S. Assessing research trends related to Sustainable Development Goals: local and global issues. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 208. P. 841–849. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.242
From goals to joules: A quantitative approach of interlinkages between energy and the Sustainable Development Goals / Santika W. G., Anisuzzaman M., Bahri P. A. et al. Energy Research & Social Science. 2019. Vol. 50. P. 201–214. DOI: 10.1016/j.erss.2018.11.016
Zaccai E. Over two decades in pursuit of sustainable development: Influence, transformations, limits. Environmental Development. 2012. Vol. 1. Issue 1. P. 79–90. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envdev.2011.11.002

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру