УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Конкурентоспроможність підприємства: сутність і підходи до визначення
Ковтуненко К. В., Дідан К. О., Ковальчук О. В.

Ковтуненко К. В., Дідан К. О., Ковальчук О. В. Конкурентоспроможність підприємства: сутність і підходи до визначення. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 100–104.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-100-104

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.332.4

Анотація:
Метою статті є узагальнення поглядів різних науковців на сутність поняття «конкурентоспроможність» і виділення властивостей і факторів, що характеризують конкурентоспроможність підприємства. У сучасних умовах розвитку економіки особливого значення набувають теоретичні основи концепції конкурентоспроможності, яка повинна базуватися та розглядатися з позицій комплексного підходу. Поняття «конкурентоспроможність» випливає з поняття «конкуренція», яке виступає як елемент ринкового механізму регулювання попиту та пропозиції; як форма взаємодії ринкових суб'єктів господарювання; як економічне суперництво відособлених товаровиробників за частку ринку та отримання замовлення; врешті-решт, як механізм регулювання пропорцій суспільного виробництва. Для того, щоб успішно діяти на ринку в умовах високої конкуренції та підтримувати необхідний рівень конкурентоспроможності, підприємства й організації освоюють нові види послуг, вводять нові форми ведення бізнесу, стимулюють своїх співробітників і борються за залучення кожного клієнта. При плануванні своєї діяльності підприємство враховує не тільки потреби клієнтів, але також і стратегії конкурентів. На основі інформації, отриманої в ході вивчення умов конкуренції, значною мірою формується стратегія розвитку компанії на ринку, а також загальна стратегія діяльності підприємства. Таким чином, досягається позитивний результат у конкурентній боротьбі як закономірний підсумок постійних і грамотних зусиль управлінської діяльності. Наскільки цей результат буде позитивним – багато в чому залежить від конкурентоспроможності підприємства. У статті розглянуто сутність поняття «конкурентоспроможність» як економічної категорії, проаналізовано різні підходи до визначення даного поняття та проведено аналіз конкурентоспроможності підприємства. Конкурентоспроможність – є важливим елементом у виході та перебуванні підприємства на ринку, особливо в умовах пандемії та карантину, тому досліджувана тема на сьогодні є дуже актуальною.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції, товар, конкуренція.

Табл.: 2. Бібл.: 11.

Ковтуненко Ксенія Валеріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародного менеджменту та інновацій, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: [email protected]
Дідан Крістіна Олександрівна – студент, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: [email protected]
Ковальчук Олександра Вікторівна – аспірант, кафедра міжнародного менеджменту та інновацій, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ковтуненко К. В., Ковальчук О. В., Живодер Д. П. Організаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах виходу на зовнішні ринки. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 12/4. C. 9–12. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2020.12(4).2
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-те изд., доп. М.: А Темп, 2006. 944 с.
Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учебное пособие. М. : ИНФРА-М, 2002. 496 с.
Петров В. Конкурентоспособность. Анализ факторов, показателей и критериев, определяющих успех субъектов рынка в конкурентной борьбе на различных уровнях экономической деятельности (микро-, мезо-, макро-, глобальном). Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция (РИСК). 1999. № 4. С. 4–11.
Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М. : ИНФРА-М, 2000. 312 с.
Калашникова Л. М. Конкурентоспособ- ность предприятий и их продукции. Машиностроитель. 2003. № 11. С. 15–18.
Фасхиев Х. А. Определение конкурентоспособности предприятия. Маркетинг в России и за рубежом. 2009. № 4. С. 75–83.
Ермолов М. О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара // Как продать ваш товар на внешнем рынке. М. : Мысль, 1990. С. 228–241.
Станіславик О. В., Коваленко О. М. Актуальні шляхи та фактори підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємства. Економічний форум. 2017. № 2. С. 223–231.
Сурат И. Л. Обеспечение конкурентоспособности в процессе управления предприятием. Вестник экспериментального образования. 2018. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-konkurentosposobnosti-v-protsesse-upravleniya-predpriyatiem/viewer
Борщева А. В., Ильченко С. В. Факторы конкурентоспособности предприятия. Бизнес и дизайн ревю. 2018. № 1. С. 6.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру