УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Організаційно-методичні підходи до проведення аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства
Петрик О. А., Пацарнюк О. В.

Петрик О. А., Пацарнюк О. В. Організаційно-методичні підходи до проведення аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 105–112.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-105-112

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.6

Анотація:
Метою статті є дослідження особливостей аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства та визначення організаційно-методичних підходів до його проведення. У статті запропоновано аудит ефективності інноваційної діяльності розглядати як перевірку результативності й ефективності інноваційної діяльності підприємства та виявлення можливостей для її вдосконалення. На підставі аналізу процесу аудиту інноваційної діяльності підприємства розроблено уніфікований підхід до виділення основних етапів аудиту інноваційної діяльності, до яких запропоновано включити: формулювання мети та завдань аудиту інноваційної діяльності підприємства; визначення типу аудиторського завдання та узгодження його умов з клієнтом; збір необхідної інформації; планування, виконання та завершення аудиту, а також етап контролю результатів (follow-up). Обґрунтовано застосування конкретних аудиторських процедур, що відповідають виділеним етапам аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства та охоплюють різні аудиторські завдання. Підкреслено важливість аналітичних процедур, які при проведенні аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства будуть застосовані протягом усього часу виконання завдання. При оцінці бізнес-ризиків підприємства запропоновано виділити фактор ризику, що полягає у віднесенні галузі, в якій працює підприємство, до групи чутливих галузей економіки щодо призупинення діяльності внаслідок оголошення карантину. Визначено, що, на відміну від аудитів фінансової звітності, для аудиторських завдань щодо ефективності інноваційної діяльності надання звіту аудитора не є останнім етапом. З урахуванням важливості результатів, що можуть виявитися в процесі виконання етапу контролю результатів (follow-up) для аудитів ефективності інноваційної діяльності підприємства, запропоновано передбачати його при укладенні договору на виконання аудиторського завдання.

Ключові слова: інноваційна діяльність підприємства, аудит, аудиторське завдання, ефективність, етапи аудиту, аудиторські процедури.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Петрик Олена Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра аудиту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Пацарнюк Олексій Васильович – аспірант, кафедра аудиту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Шалімова Н. С., Роєва О. С. Потенціал аудиторських послуг в контексті дослідження використання запасів в інноваційній діяльності підприємств. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2019. № 3. С. 269–275. URL: https://www.researchgate.net/publication/338224914_Potencial_auditorskih_poslug_v_konteksti_doslidzenna_vikoristanna_zapasiv_v_innovacijnij_dialnosti_pidpriemstv
Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» : від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 #Text
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016–2017 рр. / пер. з англ. Київ : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017. Ч. 1. 1142 с. URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf
Куцинська М. Аудит інноваційної діяльності: організаційний, технологічний та економічний аспекти. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія «Економічні науки». 2013. Вип. 34. Ч. 1. С. 39–42.
Король Г. О., Ізвєкова І. М., Єрьоміна О. Л. Методичні підходи до обліку і аудиту інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Проблеми економіки та політичної економії. 2018. № 2. С. 145–159.
Невдах С. Инновационный аудит как инструмент финансовой политики регионального развития // Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (м. Житомир, 10–11 жовтня 2019 р.). Житомир, 2019. С. 47–50.
Pausits A. Innovation Audit: Measuring Innovation Management Capabilities. In: Carayannis E. (ed.) Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. Springer, New York, NY, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6616-1_200089-1
Біловодська О. А., Грищенко О. Ф. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : курс лекцій. Суми : СумДУ, 2010. 106 с.
Аудит : підручник / О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький та ін. Київ : КНЕУ, 2015. 498 с.
Куцинська М. В. Інноваційна діяльність: проблемні питання обліку та аудиту. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. 2015. № 1. Ч. 1. С. 85–88. URL: http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/EK_journal/2015-1/Kutsyns'ka.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру