УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аудит і завдання з надання впевненості: теоретичні та практичні аспекти
Гончарук С. М.

Гончарук С. М. Аудит і завдання з надання впевненості: теоретичні та практичні аспекти. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 113–118.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-113-118

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.6

Анотація:
У статті обґрунтовується необхідність розвивати функції аудиту, пов’язані з виконанням завдань з надання достатньої впевненості. При проведенні дослідження використано методи структурно-логічного аналізу, порівняння й узагальнення вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг і діючого законодавства. Мета впевненості полягає в посиленні довіри користувачів до перевіреної аудитором інформації, яка має бути достовірною та логічно обґрунтованою. Аудитор, який виконує завдання з надання впевненості, робить висновок, призначений підвищити ступінь довіри майбутніх користувачів до результатів оцінки або порівняння предмета завдання з відповідними критеріями. У статті виконано аналіз ринку аудиторських послуг в Україні за 2017–2019 рр., який свідчить про те, що аудиторський ринок функціонує та трансформується. Обсяг виконання завдань з надання впевненості порівняно із 2017 р. збільшився майже на 898 млн грн. Обгрунтовано, що аудиторській фірмі слід дотримуватися низки принципів, які б забезпечили впевненість користувачів у достовірності інформації. До них можна віднести такі як: цілісність, безперервність, доречність, оптимальність, ефективність, залучення та збереження клієнтів, моніторинг. Запропоновано розвивати аудит у напрямку забезпечення вимог щодо проінформованості суспільства про його діяльність, здійснення перевірок систем контролю якості, забезпечення прозорості договірних взаємовідносин, результатів виконання завдань з надання впевненості, а також запровадження додаткових вимог до них тощо.

Ключові слова: аудит, впевненість, абсолютна впевненість, обмежена впевненість, завдання з надання впевненості, завдання з надання обґрунтованої впевненості, завдання з надання обмеженої впевненості, елементи завдання з надання впевненості, доречність, оптимальність, ефективність.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Гончарук Світлана Марківна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIIІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
МФБ. Стандарти аудиту та етики. Київ : Паритет-інформ, 2003. 712 с.
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Київ : Міжнародна федерація бухгалтерів Аудиторська палата України, 2017. 842 с. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2016-2017-IAASB-Handbook-Volume-1_укр.pdf
Звіти АПУ до Кабінету Міністрів України. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2017–2018 рр. URL: https://www.apu.net.ua/zvit-do-kmu
Інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2019 році. URL: https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ігформація-про-стан-аудиторської-діяльності-за-2019-рік.pdf
Андрощук І. І. Місце завдань з надання іншої впевненості в системі аудиторських послуг та історичний аспект їх становлення. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2012. Вип. 21. С. 327–328. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_21_ekon/stat_21/46.pdf
Антонюк О. Р., Мамонтова Н. А. Організаційні етапи та методичні особливості надання аудиторських послуг. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2020. № 18. С. 100–106. DOI: 10.25264/2311-5149-2020-18(46)-100-106
Артюх О. В. Податковий аудит як завдання з надання достатньої впевненості. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. Вип. 12. С. 235–238. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/12-2015/54.pdf
Головач В. Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії сьогодення стосовно виконання аудитором завдань з надання впевненості. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 7. С. 42–47.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру