УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економічні нормативи НБУ як інструмент регулювання банківської діяльності
Сус Л. В., Сус Ю. Ю.

Сус Л. В., Сус Ю. Ю. Економічні нормативи НБУ як інструмент регулювання банківської діяльності. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 119–126.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-119-126

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.711:33

Анотація:
Дослідження проблематики банківського нагляду в ході проведення політики очищення банківської системи України набуває особливого значення. Актуальними залишаються питання ефективності регулювання діяльності комерційних банків за допомогою економічних нормативів НБУ. Метою статті є теоретико-методичне обґрунтування системи економічних нормативів НБУ та виявлення особливостей застосування їх як інструментів регулювання банківської діяльності. Досліджено стан дотримання комерційними банками України нормативів капіталу, ліквідності, кредитного ризику. Здійснено кореляційно-регресійний аналіз оцінки впливу нормативів кредитного ризику на обсяги простроченої кредитної заборгованості банків. Запропоновано шляхи вдосконалення системи регулювання діяльності комерційних банків, що базуються на принципах, розроблених Базельським комітетом з банківського нагляду. Внесено пропозицію щодо запровадження додаткового економічного нормативу з регулювання кредитних ризиків, який оцінював би саме ризики неповернення кредитів. Окрім того, доцільною для України буде побудова концептуального банківського нагляду, який забезпечуватиме тісну взаємодію складових з метою покращення ефективності функціонування банківських установ. Комплексна система банківського нагляду має діагностувати рівень ризиків та впроваджувати системи управління ними на рівні окремої банківської установи.

Ключові слова: економічні нормативи, Національний банк України, банківська система, регулятивний капітал, банківське регулювання, банківський нагляд, кредитний ризик.

Рис.: 3. Табл.: 5. Формул: 1. Бібл.: 14.

Сус Леся Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Поліський національний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]
Сус Юрій Юрійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Поліський національний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бортніков Г. П., Правотар В. А. Економічні нормативи як сигнали раннього попередження кризи в банку. Наукові праці НДФІ. 2015. № 2. С. 84–96. URL: http://npndfi.org.ua/docs/NP_15_02_084_uk.pdf
Васильчишин О. Б. Напрями впливу державного регулювання та нагляду на фінансову безпеку банківської системи України та шляхи їх удосконалення. Економічний аналіз. 2016. Т. 25. № 2. С. 7–20. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/8329/1/3.pdf
Варцаба В. І. Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. № 1. С. 311–316. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).311-316
Ганзюк С. М., Голубєва Н. С., Бяла Г. Г. Практика здійснення дистанційного нагляду НБУ за діяльністю банків в Україні. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 16. С. 705–711.
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні : затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text
Коваленко В. Банківський нагляд : навч. посіб. Суми : УАБС НБУ, 2007. 262 с.
Косарєва І. П., Крамська Д. О. Ліквідність банку: сутність та вплив основних факторів на діяльність банків. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29. Ч. 1. С. 99–103. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/29_1_2018/22.pdf
Макаренко Ю. П. Сучасний стан та шляхи удосконалення банківського регулювання та нагляду. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 62–67. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2017/13.pdf
Науменкова С. В. Базель І, ІІ, ІІІ: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи. Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія «Економіка». 2015. № 12. С. 39–48. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/5
Наглядова статистика // Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
Принципи ефективного управління ліквідністю у банківських установах. Базель. Лютий 2000. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36992
Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
Сова О. Ю. Роль достатності капіталу банків у зміцненні банківського нагляду. Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». 2019. Вип. 3. С. 48–55. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-48-55
Щуревич О. І., Андрущак Є. М. Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України. Бізнес Інформ. 2016. № 9. С. 178–183. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-9_0-pages-178_183.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру