УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Технологія блокчейн: суть і перспективи використання в системі державних фінансів України
Солодовнік О. О., Докуніна К. І.

Солодовнік О. О., Докуніна К. І. Технологія блокчейн: суть і перспективи використання в системі державних фінансів України. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 126–131.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-126-131

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 334:336:338

Анотація:
Історично склалося так, що в період кризових явищ з’являються нові інвестиційні проєкти, передові технології та фінансові інновації. Проте питання використання сучасних технологій у системі державних фінансів знаходяться на стадії формування, що актуалізує завдання аргументації застосування інноваційних технологій, здатних забезпечувати простоту, швидкість, а головне, безпеку більшості фінансових операцій у сфері державних фінансів. Метою статті є дослідження та систематизація існуючих підходів до визначення сутності поняття «блокчейн» задля обґрунтування напрямів удосконалення системи державного управління та імплементації технології блокчейн у сфері державних фінансів. Досліджено визначення поняття «блокчейн» і запропоновано його трактування в такий спосіб: це розподілена база даних, що зберігає впорядковані економічні транзакції та до якої, за умови виконання певних умов, можна приєднатися та виконати конкретну транзакцію. Визначено переваги та недоліки використання технології блокчейн. Встановлено, що блокчейн має значний потенціал використання в різних сферах суспільного життя і, незважаючи на певні недоліки, дозволить удосконалити систему державного управління. Аргументовано, що для забезпечення ефективності, інформаційної прозорості та безпеки операцій з бюджетними коштами доцільно застосовувати інноваційну технологію блокчейн. Доведено, що імплементація цієї технології у сфері державних фінансів сприятиме вирішенню накопичених проблем. Визначено, що сучасна парадигма технології блокчейн стала базою для реалізації смарт-контрактів, проте питання застосування цієї технологій в таких контрактах знаходиться на стадії формування та потребує вдосконалення в частині розробки концептуальних основ підписання смарт-контрактів різними суб’єктами господарювання.

Ключові слова: біткойн, блокчейн, державне управління, державні фінанси, криптовалюта, смарт-контракт, технологія.

Рис.: 1. Бібл.: 20.

Солодовнік Олеся Олександрівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]
Докуніна Катерина Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Даньшина Ю. В., Брітченко І. Г. Переваги, можливості та недоліки технології блокчейн // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 листопада 2017 р.). Київ : КНЕУ, 2017. С. 106–109.
Волосович С. В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку. Економіка України. 2016. № 4. С. 68–78.
Карчева Г., Лернатович Р., Кавецький В. Використання технології «блокчейн» як фактор підвищення ефективності фінансової сфери. Банківська справа. 2017. № 2. С. 110–119.
Колодізєв О., Коцюба О. Зростання ролі банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Банківська справа. 2018. № 1–2. С. 24-41. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19054/1/Колодізєв%20О.М._БС_стаття4.pdf
Літошенко А. В. Технологія Blockchain: переваги та неочевидні можливості використання у різних галузях. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2017/20.pdf
Чекаловська Г. З., Лось А. А. Сучасні тенденції розвитку blockchain-технологій в Україні. Регіональна економіка та управління. 2019. № 4. Ч. 2. С. 153–157.
Пантєлєєва Н. М. Інноваційна технологія блокчейн у системі управління державними фінансами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. Вип. 1. С. 363–369. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).363-369
Попівняк Ю. М. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, можливості та перспективи застосування. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3. С. 137–144. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-3(89)-137-144
Смирнова О. В. Тенденції розвитку управління фінансовими інструментами ринку фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 302–308. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-302-308
Спасітєлєва С. О., Бурячок В. Л. Перспективи розвитку додатків блокчейн в Україні. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2018. № 1. С. 35–48. DOI: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2018.1.3548
Стефанчук Р. Інформаційні технології та право: quo vadis? Право України. 2018. № 1. С. 30–50. DOI: https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-030
Шишкова Н. Л. Використання блокчейну у трансформації державного фінансового контролю. Проблеми економіки. 2018. № 2. C. 382–388. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-382_388.pdf
Total number of transactions. URL: https://www.blockchain.com/charts/n-transactions-total
Проєкт Закону «Про віртуальні активи» № 3637 від 11.06.2020 р. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110
Обзор цифровой повестки в мире. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/digest/7%20Спецвыпуск_Блокчейн.pdf
Самуилкина А. Украина переведет все государственные данные на блокчейн. URL: https://hightech.fm/2017/04/14/us-ukraine-bitfury-blockchain
Сервіс електронного голосування e-Vox: NaRada протестований в Одеській області України. URL: http://gesellberg.com/сервіс-електронного-голосування-e-vox-narada-п/
«Впереди планеты всей»: какие компании занимаются блокчейном в Украине. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/projects/fintech/2019/10/9/652378/
Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 рр. : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text
Стратегічний план діяльності на 2018-2021 рр. / Міністерство фінансів України. URL: https://www.slideshare.net/ua_minfin/20182021-127280298?ref=https://www.minfin.gov.ua/news/view/minfin-pidhotuvav-vizualizovanyi-stratehichnyi-plan-diialnosti-na--roky?category=novini-ta-media&subcategory=vsi-novini

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру