УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Прогноз секторально-регіонального розвитку інтелектуального сегмента глобальної економіки
Нямещук Г. В.

Нямещук Г. В. Прогноз секторально-регіонального розвитку інтелектуального сегмента глобальної економіки. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 12–23.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-12-23

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.9:330.341.1

Анотація:
Метою статті є побудова прогнозу розвитку інтелектуального сегмента глобальної економіки на 2019–2028 рр. у розрізі високотехнологічних секторів і регіонів. На основі аналізу статистичних даних економік країн щодо обсягу високотехнологічного експорту, валових витрат у фундаментальні дослідження та прикладні розробки, кількості зареєстрованих патентних сімейств з деталізацією за секторами «тріади» (інформаційно-комунікаційні технології, фармацевтична промисловість, аерокосмічний сектор) визначено тренд секторально-регіонального розвитку у 2000–2018 рр. і розроблено прогноз на наступний суміжний період. У ході дослідження виявлено значну диференціацію країн за моделями розвитку секторів «тріади», а також за характером лінії тренду в часових періодах 2000–2009 рр., 2009–2018 рр. і 2000–2018 рр. Спрогнозовано подальший розвиток країн Азії (КНР, Тайваню, Південної Кореї) та США із поступовим зміщенням акцентів технологічного лідерства на користь Тайваню. Оптимістичним є прогноз зростання показників високотехнологічного експорту аерокосмічного сектора. У секторі ІКТ виявлено значну залежність обсягів високотехнологічного експорту від позитивної динаміки патентних сімейств. У фармацевтичній промисловості країн Європи зв’язок між цими показниками має переважно обернений характер. Перспективами подальших наукових розвідок у цьому напрямі є визначення характеру та ступеня впливу пандемійного чинника на динаміку розвитку інтелектуального сегмента глобальної економіки, а також коригування прогнозу секторально-регіонального розвитку інтелектуального сегмента глобальної економіки.

Ключові слова: інтелектуалізація глобальної економіки, інтелектуальні технології, високотехнологічний сектор, інвестиції в ДіР.

Рис.: 3. Табл.: 13. Бібл.: 14.

Нямещук Ганна Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури (вул. Чернишевського, 24а, Дніпро, 49600, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Нямещук Г. В. Крихкість як стратегічна проблема глобальних експонентних організацій. Економічний простір. 2019. № 152. С. 29–42. DOI: 10.32782/2224-6282/152-3
Антипов А. Крупнейшие слияния и поглощения компаний в истории // Equity. 2019. URL: https://equity.today/sliyaniya-i-pogloshheniya.html
The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard / European Commission, Luxembourg. 2010. 116 p. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/2010-eu-industrial-rd-investment-scoreboard
The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. European Commission, Luxembourg. 2019. 120 p. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/2019-eu-industrial-rd-investment-scoreboard
HE student enrolments by subject area, principal subject, 4-digit JACS subject, level of study, mode of study, domicile marker and academic year / Higher Education Statistics Agency. 2020. URL: https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/table-22
Huawei Investment & Holding Co., Ltd. 2016 Annual Report. 2017. URL: https://www-file.huawei.com/-/media/CORPORATE/PDF/annual-report/AnnualReport2016_en.pdf?la=en
Science & Engineering Indicators 2012: Chapter 3. Science and Engineering Labor Force / National Science Foundation. National Science Board. 2013. URL: https://wayback.archive-it.org/5902/20170708073310/https://www.nsf.gov/statistics/seind12/pdf/c03.pdf
Science & Engineering Indicators 2018 / National Science Foundation. National Science Board. 2018. URL: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf
Main Science and Technology Indicators, OEСD.stat. 2020 / Organization for economic Cooperation and Development. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
Strategy Analytics at CES: Most Homes Are Now Smart Homes. 2020 / Strategy Analytics. URL: https://apnews.com/press-release/pr-businesswire/f86371cae3f64671a2cfe4b43bd905fd
The World Bank. High-technology exports (current US$) / The World Bank Data. 2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD
Global Education Monitoring Report 2019: Migration, Displacement and Education – Building Bridges, not Walls. Paris, UNESCO. 2019. 416 p. URL: https://reliefweb.int/report/world/global-education-monitoring-report-2019-migration-displacement-and-education-building
Policy Pathways for the New Economy. Shaping Economic Policy in the Fourth Industrial Revolution / World Economic Forum. Geneva, 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Policy_Pathways_for_the_New_Economy.pdf
Fourth Industrial Revolution: Beacons of Technology and Innovation in Manufacturing / World Economic Forum & McKinsey&Company. 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_4IR_Beacons_of_Technology_and_Innovation_in_Manufacturing_report_2019.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру