УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Особливості розбудови та модернізації ринку небанківських фінансових послуг в Україні
Гладких Д. М.

Гладких Д. М. Особливості розбудови та модернізації ринку небанківських фінансових послуг в Україні. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 140–147.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-140-147

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.7

Анотація:
Метою статті є дослідження ключових особливостей, основних етапів розвитку та поточного стану ринку небанківських фінансових послуг в Україні та формування на цій основі основних напрямів його подальшої модернізації. Визначено ключові етапи формування та функціонування ринку небанківських фінансових послуг: екстенсивного розвитку (1991–1994 рр.), організаційного становлення (1995–1999 рр.), зростання (2000–2008 рр.), системної фінансової кризи (2008–2009 рр.), післякризовий (2010–2013 рр.), значного падіння (2014–2019 рр.), активного реформування (з 2019 р.). Досліджено особливості останнього етапу, що характеризуються модернізацією страхового ринку, ринку факторингу, ринку небанківського лізингу, фінансових компаній, ломбардів, кредитних спілок. Запропоновано напрями подальшої модернізації ринку небанківських фінансових послуг: зміцнення фінансової стійкості учасників ринку шляхом удосконалення нормативних вимог, осучаснення законодавчої бази; підвищення довіри до учасників ринку шляхом його очищення від проблемних установ, упровадження системи гарантування коштів фізичних та юридичних осіб; сприяння розширенню ринку страхових послуг і розвитку недержавного пенсійного забезпечення як джерел мобілізації «довгих» фінансових ресурсів; підвищення рівня фінансової інклюзії населення з пріоритетним розвитком доступу до фінансової інфраструктури в сільській місцевості; сприяння розвитку онлайн-сервісів, інфраструктури безготівкових транзакцій, збільшення частки безготівкових операцій; стимулювання конкуренції та інновацій.

Ключові слова: ринок небанківських фінансових послуг, НБУ, страхування, лізинг, факторинг, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії.

Табл.: 2. Бібл.: 27.

Гладких Дмитро Михайлович – доктор економічних наук, доцент, відділ економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень (вул. Пирогова, 7а, Київ, 01030, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. № 5178-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 р. № 79-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text
Закон України «Про фінансовий лізинг» від 04.02.2021 р. № 1201-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-IX#Text
Указ Президента Україні «Про Тимчасове положення про кредитні спілки» від 20.09.1993 р. № 377/93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377/93#Text
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг» від 01.02.2021 р. № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012500-21#Text
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації» від 02.02.2021 р. № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-21#Text
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг» від 26.02.2021 р. № 22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0022500-21#Text
Аврамчук Л. А., Волков А. Ю. Основні засади розвитку фінансового ринку в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 25. Ч. 1. С. 5–8. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_1_2019ua/3.pdf
Біла книга «Майбутнє регулювання діяльності ломбардів» / Національний банк України. 13.05.2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-diyalnosti-lombardiv
Біла книга «Майбутнє регулювання кредитних спілок» / Національний банк України. 31.03.2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-kreditnih-spilok
Біла книга «Майбутнє регулювання небанківського лізингу» / Національний банк України. 19.05.2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-nebankivskogo-lizingu
Біла книга «Майбутнє регулювання ринку кредитування фінансовими компаніями» / Національний банк України. 27.04.2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-rinku-kredituvannya-finansovimi-kompaniyami
Біла книга «Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні» / Національний банк України. 16.04.2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-rinku-strahuvannya
Біла книга «Майбутнє регулювання ринку факторингу» / Національний банк України. 05.05.2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oprilyudneno-pidhodi-do-maybutnogo-regulyuvannya-rinku-faktoringu
Дмитренко Г. В. Державне регулювання ринку фінансових послуг. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2013. Вип. 1. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2013-01(9)/13dgvrfp.pdf
Дребот Н. П., Танчак Я. А., Миколишин М. М. Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України. Науковий вісник НЛТУ України. 2020. Т. 30. № 1. С. 109–114. DOI: https://doi.org/10.36930/40300119
Дробязко С. І. Сучасний стан та тенденції розвитку ринків фінансових послуг в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 14. С. 20–23. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/14_2016/6.pdf
Письменна Т. Актуальні проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. № 2. С. 57–70. URL: http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/1004/1107
Пшик Б. І. Розвиток ринків небанківських фінансових послуг в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 988–992. URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/195.pdf
Селіверстова Л. С., Адаменко І. П. Особливості розвитку фінансового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 13–17. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2018/4.pdf
Стецько М. В. Фінансовий ринок України у контексті глобальної конкурентоспроможності. Економічний аналіз. 2016. Т. 25. № 1. С. 159–168. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/13671/1/Фінансовий%20ринок%20України%20у%20контексті%20глобальної%20конкурентоспроможності.pdf
Урусова З. П., Ярмош В. В., Урусов А. А. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 2. С. 137–139. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2014/02/29.pdf
Чуницька І. І. Розвиток фінансового ринку в Україні: глобальні виклики та переваги. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 40–44. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2015/12.pdf
Listed domestic companies, total. URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO?view=chart
Market capitalization of listed domestic companies (current US$). URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD?view=chart
Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP). URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?view=chart
Stocks traded, total value (% of GDP). URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRAD.GD.ZS?view=chart

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру