УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Податковий контроль у структурі фіскальної політики (функціональний аспект)
Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Сенишин Б. Б.

Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Сенишин Б. Б. Податковий контроль у структурі фіскальної політики (функціональний аспект). Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 148–155.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-148-155

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336:226.331

Анотація:
Обрана тема даної наукової статті передбачає висвітлення та розгляд фактичних проблем організації та здійснення контролюючими органами податкового контролю в Україні, а також обґрунтування важливості здійснення такого контролю як невід’ємного елементу управління фінансовою системою країни. Метою статті є дослідження ефективності механізму податкового контролю в Україні та визначення впливу на наповнення дохідної частини бюджету країни. Незважаючи на те, що в даний час існує законодавчо закріплена концепція податкового контролю, в цій науковій статті систематизовано різні підходи авторів щодо визначення сутності даного явища. Визначено суб’єкти й об’єкти податкового контролю, а також різні форми, в яких він здійснюється. У роботі розглянуто зміст податкового контролю через його функції, зокрема: облікову, профілактичну, інформаційну та мобілізуючу. Окреслено головну мету сучасного податкового контролю в Україні та шляхи її реалізації через завдання податкового контролю. Визначено основні принципи податкового контролю та відповідно до норм ПКУ зазначено способи здійснення податкового контролю. Визначено, що однією з найважливіших і самостійних форм податкового контролю є податкові перевірки (особливо важливим є той факт, що якість податкових перевірок значно впливає на загальний підсумок податкового контролю). Розглянуто основні види податкових перевірок. Проаналізовано динаміку результатів контрольної роботи органів Державної податкової служби України за 2016–2020 рр. Здійснено оцінку ефективності податкового контролю за допомогою кількісних показників. Побудовано матрицю сильних і слабких сторін, можливостей та загроз механізму податкового контролю в Україні на основі даних SWOT-аналізу. Запропоновано напрями вдосконалення податкового контролю на основі аналізу сучасних тенденцій його розвитку в Україні.

Ключові слова: податковий контроль, перевірка, ефективність податкового контролю, бюджет, документальна перевірка, податки, система оподаткування, податкова політика, податкове надходження, функції податку, принципи оподаткування.

Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 12.

Лобода Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Чабанюк Одарка Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Сенишин Богдана Богданівна – бакалавр, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
Кучерявенко М. П. Податкові процедури: правова природа і класифікація : монографія. Київ : Алерта, 2009. 460 с.
Васюк Ю. М. Механізми реалізації податкового контролю в Україні: державно-управлінський аспект : дис. … канд. екон. наук : 25.00.02. Київ, 2015. 254 с.
Дмитренко Г. В. Державний фінансовий контроль в Україні (податковий, казначейський, бюджетний) : монографія. Київ : ТОВ «Видавництво «Консультант», 2009. 176 с.
Боксгорн А. В. Теоретичні питання податкового адміністрування та його механізму. Lex Portus. 2017. № 3. С. 81–91. URL: https://lexportus.net.ua/vipusk-3-2017/boxgorn_a_v_teoretychni_pytannia_podatkovoho_administruvannia_ta_yoho_mekhanizmu.pdf
Пухальська Г. В., Литвинчук Т. В. Податковий контроль в Україні в контексті проекту Податкового кодексу. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 5. T. 3. С. 177–181. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3280/1/44puh.pdf
Найденко О. Є. Податковий контроль : навч. посіб. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. 224 с.
Власова А. В., Понамарчук О. М. Сутність та функції податкового контролю. Юридичний вісник. 2011. № 2. С. 107–113.
Пухальський В. В. Оцінка стану, ефективності та результативності податкового контролю в Україні. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 35–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.35
Звіти про виконання плану роботи Державної податкової служби України за 2016–2020 роки. URL: https://tax.gov.ua/
Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Мельник Л. І. Digital-технології як концептуальна парадигма модернізації системи оподаткування // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : матеріали VІ Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 20-й річниці створення кафедри аудиту (м. Київ, 10 грудня 2020 р.). Київ : КНЕУ, 2020. С. 427–429.
Гупаловська М. Б. Податковий контроль як важлива складова державного фінансового контролю // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців і практиків : збірник тез доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11 квітня 2016 р.). Тернопіль : Вектор, 2016. С. 23–26.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру