УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Принципи справедливості та їх відображення при оподаткуванні суб’єктів господарювання у вітчизняній податковій системі
Бечко П. К., Власюк С. А., Бечко В. П., Шумило Т. В.

Бечко П. К., Власюк С. А., Бечко В. П., Шумило Т. В. Принципи справедливості та їх відображення при оподаткуванні суб’єктів господарювання у вітчизняній податковій системі. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 156–161.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-156-161

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.2:338.246.025.2

Анотація:
Метою статті є теоретичне обґрунтування концептуальних основ справедливості оподаткування як складової податкової системи. Для вирішення поставленої у статті мети використано загальнонаукові методи наукового пізнання та дослідження економічних явищ. Теоретико-методологічною основою дослідження є праці зарубіжних і вітчизняних науковців, які вивчають проблеми податкової системи в цілому та справедливості оподаткування зокрема. У дослідженні було використано такі методи: монографічний, порівняння, абстрактно-логічний, наукового узагальнення. Розглянуто теоретичні аспекти справедливості оподаткування. Проаналізовано основні положення, що характеризують рівень справедливості податкової системи. Проведено оцінку можливості запровадження в податкову систему підходів щодо дотримання сутності справедливості: з позиції платоспроможності платників податків; відповідності одержуваної платниками податків від держави вигоди; дотримання гармонійного поєднання інтересів усіх учасників податкових правовідносин. Обґрунтовано, що податкові пільги не суперечать принципу справедливості в оподаткуванні. Запропоновано в чинній редакції Податкового кодексу відобразити принцип справедливості оподаткування, який має служити законодавчій і виконавчій владі, а також платникам податків орієнтиром при розробці та реалізації податкової політики.

Ключові слова: податкова система, справедливість оподаткування, податкові пільги, платники податків, податок на доходи фізичних осіб, принципи оподаткування.

Табл.: 1. Бібл.: 9.

Бечко Петро Кузьмич – кандидат економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва (вул. Інститутська, 1, Умань, Черкаська обл., 20305, Україна)
Email: [email protected]
Власюк Світлана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва (вул. Інститутська, 1, Умань, Черкаська обл., 20305, Україна)
Email: [email protected]
Бечко Валентин Петрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва (вул. Інститутська, 1, Умань, Черкаська обл., 20305, Україна)
Email: [email protected]
Шумило Тетяна Володимирівна – аспірант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва (вул. Інститутська, 1, Умань, Черкаська обл., 20305, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Сміт А. Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй / пер. з англ. О. Васильєва. Київ : Наш формат, 2018. 722 с.
Физиократы. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, П.-С. Дюпон де Немур. М. : ЭКСМО, 2008. 1200 с.
Доходи держбюджету України / Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income
Майстренко О. В. Реформування податкової системи України – як спосіб вирішення податкових колізій. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_6905
Ясько І. В. Особливості податкової політики України на сучасному етапі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. Вип. 4. Т. 2. С. 148–151.
Райнова Л. Б. Щодо дискусії про ефективність заходів фіскальної консолідації в країнах ЄС // Розвиток економічної системи в умовах глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 28–29 листопада 2014 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 133–136. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/07nov2014/42.pdf
Паславська Р. Вплив макроекономічних факторів на фіскальний результат функціонування системи адміністрування податків. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2012. Вип. 48. С. 245–252.
Задорожня Л. А. Тенденції оподаткування доходів населення в умовах глобалізації. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 3. С. 37–43. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/425/1/383_IR.pdf
Теоретико-прикладні аспекти інвентаризації податкових пільг, передбачених українським законодавством : науково-аналітична доповідь. Ірпінь : НДІ фінансового права. 2013. 60 с. URL: http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/doc/publications/nad/inv-pod-karmalita.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру