УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні тенденції та особливості розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні
Слобода Л. Я., Руденко З. М.

Слобода Л. Я., Руденко З. М. Сучасні тенденції та особливості розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 170–178.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-170-178

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 368.2

Анотація:
Метою статті є дослідження сучасних особливостей розвитку ринку автотранспортного страхування в умовах пандемії на основі проведення аналізу тенденцій і викликів у діяльності його учасників для обгрунтування перспективних векторів трансформації цього сектора страхового ринку України. У результаті дослідження проаналізовано діяльність вітчизняних страхових компаній – лідерів у сфері автострахування за видами та формами; впровадження електронних полісів та дистанційних сервісів надання страхових послуг; активізацію електронного європротоколу; врегулювання страхових подій, тарифно-цінової політики. Досліджено канали дистиб’юції страхових послуг у сфері автотранспортного страхування та розвинено підходи до використання дистанційних Інтернет-каналів обслуговування клієнтів та реалізації страхових продуктів. Зокрема, через використання технології телематики, що грунтується на інтеграції засобів телекомунікаціи?ноі? та інформаціи?ноі? обробки та передачі інформаціі?, що значно спрощує та прискорює страхові процеси. За результатами аналізу виокремлено ряд стимулюючих і дестимулюючих чинників у розвитку ринку автотранспортного страхування України. Визначено вплив фінансових і регуляторних викликів у діяльності учасників ринку автострахування в України та виокремлено ключові проблеми його функціонування в умовах рецесивних явищ COVID-19. Запропоновані рекомендації вирізняються сучасним підходом до врахування особливостеи? ринку автотранспортного страхування в Україні при розробленні заходів для покращання його функціонування на основі інтеграції якісних і кількісних трендів як на макроекономічному рівні (державному), так і на мікрорівні – страхових компаній та їх співпраці зі страхувальниками.

Ключові слова: автострахування, ринок автотранспортного страхування, диджиталізація сфери страхових послуг, дистанційні канали обслуговування клієнтів.

Табл.: 3. Бібл.: 21.

Слобода Лариса Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансового консалтингу і банківництва, Навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи (просп. Вячеслава Чорновола, 61, Львів, 79020, Україна)
Email: [email protected]
Руденко Зоряна Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансового консалтингу і банківництва, Навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи (просп. Вячеслава Чорновола, 61, Львів, 79020, Україна)

Список використаних у статті джерел

Базилевич В. Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2012. Вип. 133. С. 5–8. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/133_1.pdf
Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2009. 284 с.
Страхові послуги : підручник / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова та ін. Київ : КНЕУ, 2007. 464 с.
Яворська Т. В. Страхові послуги : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 350 с.
Anderson J. M., Heaton P., Carroll S. J. The U. S. Experience with No-Fault AutomobileInsurance : Monograph. Santa Monica : RAND Corporation, 2010. 190 р.
Межебицький М., Грабко Р. Пряме врегулювання: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні. Финансовые услуги. 2010. № 3–4. С. 17–19.
Cannar K. Motor Insurance: Theory & Practice. London : Wither by & Co, 2005. 440 р.
Бовсуновська Г. С. Основні тенденції розвитку ринку автотранспортного страхування. Вісник Української академії банківської справи. 2013. № 2. С. 94–99.
Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : колективна монографія / О. М. Залєтов, О. В. Кнейслер, В. М. Стецюк та ін. Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2012. 509 с.
Іванюк І. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Финансовые услуги. 2009. № 1–2. С. 20–22.
Лібіх К. О. Пряме відшкодування збитків у страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18. С. 129–136.
Приказюк Н. В., Моташко Т. П. Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні. Вісник Київського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя «Економiка». 2015. № 3. С. 37–47. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/168-3/6
Hotline Finance (2020). Полис РСАГО он-лаи?н. URL: https://hotline.finance/osago#documents
Підсумки діяльності страхових компаній за 2019 рік. URL: http://ufu.org.ua/files/stat/SK_info2019.pdf
Страховики-члени МТСБУ за 9 міс. збільшили кількість договорів ОСЦПВ на 3%, платежі – на 23,5% // Interfax Україна. 05.11.2020 р. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/investments/701437.html
ОСЦПВ в кризу: вільні ціни та онлайн-врегулювання // НВ. Бізнес. 27.05.2020 р. URL: https://nv.ua/ukr/biz/markets/avtostrahuvannya-v-ukrajini-oscpv-v-2020-roci-50090373.html
Компанія ARX. URL: https://arx.com.ua/ru
Страховая компания «Оранта». URL: https://oranta.ua/ru/
Страхова компанія «Провідна». URL: https://www.providna.ua/retail/avtostrakhuvannya
Страхова компанія «PZU». URL: https://www.pzu.com.ua/about/company/pzuukraine.html
«Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика» : Розпорядження Національної Комісії з регулювання фінансових ринків від 07.06.2018 р. № 850. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#Text

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру