УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Модель організації на підприємстві системи комплаєнс-контролю як інструменту підвищення його безпеки
Тютченко С. М.

Тютченко С. М. Модель організації на підприємстві системи комплаєнс-контролю як інструменту підвищення його безпеки. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 201–206.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-201-206

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 334.02

Анотація:
У статті обгрунтовано актуальність впровадження на підприємствах нової моделі управління ризиками – системи комплаєнс-контролю, особливість якої полягає в тому, що управління ризиками набуває всебічного характеру та координується в рамках усієї компанії. Метою статті є розробка та обгрунтування моделі організації на підприємстві системи комплаєнс-контролю, яка заснована на розмежуванні зон ризику. Проаналізовано методологічні наукові підходи до визначення поняття та функцій комплаєнс-контролю за функціональним, процесним, системним і результативним підходом. Запропоновано модель організації на підприємстві системи комплаєнс-контролю, яка, на відміну від існуючих, заснована на чіткому розмежуванні зони прийнятного ризику (максимального рівня залишкового ризику, який може прийняти на себе підприємство без загрози для його існуванню), що включає ризик-апетит і толерантність до ризику (додаткову величину залишкового ризику, яку компанія готова прийняти за умови вжиття заходів із мінімізації ризику), та зони неприйнятного ризику, яка починається із перевищення комплаєнс-ціни над втратами від комплаєнс-ризиків. Для прийняття рішень щодо зменшення ризиків на підприємстві запропоновано методику формування та запровадження системи комплаєнс-контролю. Розроблені стратегії щодо кожного етапу впровадження комплаєнс-контролю є дієвими та можуть бути використані на будь-якому підприємстві з метою зменшення ризиків і підвищення його економічної безпеки.

Ключові слова: ризик, комплаєнс-контроль, економічна безпека, підприємство, зони ризику.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Тютченко Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра економічної та інформаційної безпеки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (просп. Гагаріна, 26, Дніпро, 49005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Калініченко Л. Л., Шуміло О. С., Кулімякін Я. Ю. Кадрова складова економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі. Проблеми економіки. 2020. № 1. С. 138–143. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-138-143
Ковальчук О. В. Поняття системи комплаєнс-контроль та особливості управління ризиком комплаєнс у банках України. Молодь і ринок. 2010. № 7–8. С. 153–157.
Михайленко О. В., Риштун Х. Ю. Ефективна система побудови комплаєнс-контролю в банківських установах. Економіка та управління підприємствами. 2018. Вип. № 3. С. 120–126. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_65_1_2018_ukr/20.pdf
Овсюк Н. В. Комплаєнс-контроль у сфері трудових правовідносин. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 662–667. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/128.pdf
Окунєв О., Бойко О., Лукін С. Антикорупційний комплаєнс : Посібник для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми. URL: https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf.
Юдіна С. В., Нагорнюк Г. О. Проблеми визначення та управління операційними ризиками комерційних банків. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 26. Ч. 2. С. 125–130. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_2_2019ua/25.pdf
Levchenko N. M., Ivanova M. I. Methodological Aspects for Management of Compliance Risks of Companies. Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет». 2020. № 1. С. 102–112. DOI: 10.32434/2415-3974-2020-11-1-102-112
Тютченко С. М. Ідентифікація ризиків як фактор економічної безпеки підприємства // Abstracts of II International Scientific and Practical Conference “Topical Issues of the Development of Modern Science». October 16–18, 2019. Sofia, Bulgaria : Publishing House “ACCENT”, 2019. P. 91–93. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/topical-issues-of-the-development-of-modern-science_16-18.10.2019.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру