УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз ризику в процесі прийняття управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу
Матвєєва О. М., Бондаренко О. М., Дуксенко О. П.

Матвєєва О. М., Бондаренко О. М., Дуксенко О. П. Аналіз ризику в процесі прийняття управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 219–225.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-219-225

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.16

Анотація:
Метою статті є дослідження сутності ризику в процесі прийняття управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу та виявлення причин його виникнення. У статті проведено дослідження ризику, структуроване відповідно до двох дихотомій: ризик/надійність і ризик/небезпека. При цьому поняття ризику управлінського рішення означає складний комплекс альтернатив, у ході аналізу яких виникає необхідність прийняття рішення. Протилежна сторона в кожному випадку виступає лише як поняття рефлексії, чия функція — прояснити, що ж у конкретному випадку акцентується в самому ризику: проблема точності вимірювання в першому випадку або ступінь відповідальності власне за збиток — у другому. Щодо обох відмінностей виявлено, що вільного від ризику управлінського рішення не існує. Доведено, що поняття ризику в процесі прийняття управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу слід протиставляти поняттю надійності. Науковий підхід до визначення надійності представлено в твердженні, що абсолютна надійність недосяжна. Наведено феномен обґрунтованого ризику в процесі прийняття управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу, який є частиною загальної проблеми, що вивчається вченими-економістами та термінологічно фіксується як «обґрунтована господарська діяльність». Елементом такої діяльності є прийняття управлінських рішень. Запропоновано дослідження ризиків, що мають імовірність виникнення у процесі прийняття управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу, на якісному та кількісному рівнях. При цьому доведено, що саме кількісне дослідження ризиків, виявлених на якісному рівні, є основною метою аналізу ризиків згідно з теорією прийняття рішення за наявності ризику.

Ключові слова: управління, поведінкова економіка, управлінські рішення, ризик, процес прийняття управлінських рішень.

Бібл.: 8.

Матвєєва Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра обліку і аудиту, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]
Бондаренко Ольга Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і аудиту, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]
Дуксенко Оксана Петрівна – старший викладач, кафедра економіки повітряного транспорту, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ложкін Г. В., Спасєнніков В. В., Комаровська В. Л. Економічна психологія : навч. посіб. Київ : ВД «Професіонал», 2014. 304 с.
Андреева К. П. Основы менеджмента: практическое обозрение терминологии. Киев : Менеджмент и Управление, 2014. 234 с.
Смит В. Экспериментальная экономика (комплекс исследований, по совокупности которых автору присуждена Нобелевская премия) / пер. с англ. М. : Мысль, 2008. 808 с.
Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. Психологія управління : підручник. 5-те вид., перероб і допов. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 492 с.
Лагутін В. Д. Людина і економіка: соціоекономіка. Київ : Просвіта, 2016. 451 с.
Алюшина Н. О., Новаченко Т. В. Психологічні механізми ефективного управлінського впливу. Київ : НАДУ, 2013. 48 с.
Корніяка О. М. Лабіринти розуміння: Текст як об’єкт розуміння. Київ : Знання, 1990. 48 с.
Дейнека О. С. Динамика макроэкономических компонентов образа денег в обыденном сознании. Психологический журнал. 2002. Т. 23. № 2. С. 36–46.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру