УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Політика комунікацій в управлінні доходами
Кубецька О. М., Остапенко Т. М.

Кубецька О. М., Остапенко Т. М. Політика комунікацій в управлінні доходами. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 247–253.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-247-253

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.8:659

Анотація:
У статті розглянуто питання ролі реклами як одного з найефективніших засобів просування товару на ринок; досліджено основні види Інтернет-реклами, визначено їх особливості. Метою статті є розробка практичних рекомендацій для торговельних підприємств щодо збільшення кількості клієнтів та комерційного доходу завдяки формуванню політики комунікацій, яка орієнтована на «негайний» дохід і передбачає поєднання традиційних і нових комунікаційних підходів чи технологій. У статті в динаміці за 2017–2019 рр. досліджено частку Інтернет-реклами за її видами в Україні та виявлено найбільші зосередження вкладень компаній в in-stream відео (рекламу, яка транслюється у відеороликах) та банерну рекламу. Розглянуто сутність банерної реклами, перевагою якої є максимальне охоплення клієнтської аудиторії, оперативність, дієвість, швидке запам’ятовування бренду, економія бюджету тощо. У статті досліджено вимоги до рекламного оголошення. Формування політики комунікацій рекомендується за такою технологією: визначення цілей заходів з просування продукції; формування сутнісного наповнення рекламних оголошень; використання різноманітних, періодично змінюваних засобів комунікації та врахування географічної розосередженості клієнтів, їх вікової належності; використання нецифрових каналів комунікації та Digital-каналів комунікації; здійснення безкоштовних рекламних заходів і бюджетування поточних рекламних заходів і капітальних інвестицій у вебсайт чи Інтернет-магазин; керування рекламними кампаніями за допомогою програматик-платформ, інструментів Google Adwords, Google Search Console, Google Analytics, Look-alike тощо; реєстрація в численних соціальних мережах та приєднання до соціальних спільнот; використання крауд-маркетингу; актуалізація комунікативної складової за допомогою гостьових постів, Email-розсилки, створення відеоканалу на YouTube, пропозицій товарів у сервісах знижок. При управлінні бюджетом Інтернет-магазину пропонується застосовувати дропшипінг сервісу.

Ключові слова: реклама, комунікації, управління, доходи, інструменти, маркетинг, дропшипінг, Digital, Інтернет-магазин.

Рис.: 2. Бібл.: 19.

Кубецька Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (просп. Гагаріна, 26, Дніпро, 49005, Україна)
Остапенко Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Баннерная реклама. URL: https://www.ashmanov.com-/education/articles/bannernaya-reklama/
Гаранина И. И., Катран Н. С. Реклама как инструмент создания позитивного имиджа торговой марки // IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и финансов» : тезисы докладов (Киев – Санкт-Петербург – Вена, 30 ноября 2015 г.). Киев, 2015. С. 7–9. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14489187248718.pdf
Карапата М., Волощак Р., Мина Ж. Реклама як інструмент підвищення ефективності роботи підприємств // Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2017» (Славське, 18–20 травня 2017 р.). Львів : Видавництво «Львівської політехніки», 2017. С. 89–90. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/38326/1/39_89-90.pd.
Кіца М. О. Реклама як інструмент комерціалізації сучасних українських ЗМІ. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/m._kitsa_the_advertising_as_the_instrument_of_commercialization_of_the_modern_ukrainian_mass_media.pdf
Контекстна реклама як ефективний інструмент Інтернет-реклами. URL: http://welldostudio.com/blog/kontiekstna_rieklama-_iak_instrumient_1_n#
Контекстна реклама – ефективний інструмент для сучасного бізнесу. URL: https://yamasters.com.ua/experience/prodvizhenie-sayta/kontekstna-reklama-efektivniy-instrument-dlya-suchasnogo-biznesu/
Копитько А. Ю., Астахова І. Е. Міжнародна реклама як інструмент міжнародного маркетингу підприємства // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», присвячена О. Г. Ліберману : тези доповідей (м. Харків, 15–16 листопада 2018 р.). Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2018. С. 164–167. URL: https://ndc-ipr.org/media/publications/files/ТЕЗИ_КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ_ТА_ІННОВАЦІЇ_2018.pdf#page=84
Кузьменко М. М., Поліщук І. І. Реклама як особливий маркетинговий інструмент впливу на споживача. Молодий вчений. 2017. № 10. С. 926–929. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/210.pdf
Лешневська Я. І. Соціальна реклама як інструмент комунікації між державою та суспільством. URL: https://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle-/1/2332/Leshnevska_Sotsialna%20reklama%20yak.pdf?sequence=1
Обсяг ринку інтернет-реклами у 2019 році в Україні склав 12,6 мільярдів гривень, що перевищує результати 2018 року на 35%. URl: https://inau.ua/news/obsyag-rynku-internet-reklamy-u-2019-roci-v-ukrayini-sklav-126-milyardiv-gryven-shcho
Федоричак В. Реклама в Інтернеті: 17 основних видів та їхні особливості. URL: lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/reklama-v-internete-8-osnovnyh-vidov-i-ih-osobennosti
Влодарчик Т. В. Реклама як специфічний інструмент маркетингу сфери послуг. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12493/3/РЕКЛАМА%20ЯК%20СПЕЦИФІЧНИЙ%20ІНСТРУМЕНТ%20МАРКЕТИНГУ%20СФЕРИ%20ПОСЛУГ.pdf
Реклама у блогерів як інструмент просування бізнесу. URL: https://lanet.click/reklama-u-bloheriv-yak-instrument-prosuvannia-biznesu/
Ринок медійної інтернет-реклами у 2018 році зріс на 40% // Детектор медіа. 14.02.2019. URl: https://detector.media/rinok/article/144871/2019-02-14-rynok-mediynoi-internet-reklamy-u-2018-rotsi-zris-na-40-inau/
Ринок інтернет-реклами повертається до докризового рівня – дослідження // Економічна правда. 01.02.2018. URl: https://www.epravda.com.ua/news/2018/02/1/633650/
Саміленко І. І., Перов Г. О. Контекстна реклама – брендінг чи інструмент для збільшення продажів? // Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України : збірник доповідей 84-ї наукової конференції студентів КНЕУ (м. Київ, 24 квітня – 23 травня 2017 р.). Київ : КНЕУ, 2017. С. 74–75.
Тимохіна Я. О. Проблеми бюджетування та оцінки ефективності синтезованих маркетингових комунікацій промислових підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 10. Ч. 4. С. 85–89. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_10/169.pdf
Хамініч С. Ю., Третьяк К. В. Інтернет-реклама як основний чинник просування товару в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 504–507. URL: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/109.pdf
Що таке дропшипінг? Як вигідно займатися дропшипінгом? URL: https://cynicallviv.com.ua/shho-take-dropshyping-yak-vygidno-zajmatysya-dropshypingom/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру