УКР РУС ENG

Поиск:


Email:  
Пароль:  

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 г.

 УЧРЕДИТЕЛИ

ХАРКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАН УКРАИНЫ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 ИЗДАТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНЖЭК» (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 РАЗДЕЛЫ САЙТА

Главная страница

Редакция журнала

Редакционная политика

Аннотированный каталог (2011)

Аннотированный каталог (2012)

Аннотированный каталог (2013)

Аннотированный каталог (2014)

Аннотированный каталог (2015)

Аннотированный каталог (2016)

Аннотированный каталог (2017)

Аннотированный каталог (2018)

Аннотированный каталог (2019)

Аннотированный каталог (2020)

Аннотированный каталог (2021)

Тематические разделы журнала

Материалы научных конференций


Особливості розробки сучасної маркетингової стратегії туристичної дестинації через соціальні мережі
Гурьев В. А., Дикань В. В.

Гурьев В. А., Дикань В. В. Особливості розробки сучасної маркетингової стратегії туристичної дестинації через соціальні мережі. Бизнес Информ. 2021. №3. C. 260–266.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-260-266

Раздел: Менеджмент и маркетинг

Статья написана на украинском языке
Загрузок/просмотров: 0

Скачать статью (pdf) -

УДК 661.65

Аннотация:
У статті проводиться аналіз сучасних тенденцій розробки маркетингової стратегії за допомогою соціальних мереж, докладно описуються теоретичні аспекти розробки сучасних маркетингових стратегій для туристичної дестинації. Враховуючи те, що розвиток суспільства диктує вимоги до розвитку ринку та суб’єктів, які на ньому господарюють, можна сказати, що процес розробки сучасної маркетингової стратегії вимагає нових підходів до управління суб’єктами господарювання та розвитку адаптивного плану дій, який буде забезпечувати їх успішну реалізацію. Зокрема, йдеться про стратегії маркетингової діяльності, які розробляються та впроваджуються в життя відповідно до загальної стратегії управління суб’єктом господарювання. За умов нинішньої пандемії сучасна маркетингова стратегія є однією із основних складових успішного функціонування підприємства чи організації. Розглядаються останні тенденції маркетингу через соціальні мережі. На основі аналізу сучасних соціальних мереж і теоретичної інформації пропонується маркетингова стратегія для туристичної дестинації. Зроблено висновок, що за сьогоднішніх умов доцільно розвивати внутрішній туризм – для повноцінного функціонування туристичної галузі у кризовий час. Основними майданчиками для просування туристичної дестинації обрано Facebook та Instagram, оскільки ці мережі наразі налічують найбільшу кількість потенційних клієнтів в Україні. Розроблено поетапний план упровадження маркетингової стратегії. Також, на основі аналізу даних, обрано інструмент просування через соціальні мережі – таргетовану рекламу, яка дає можливість знайти потенційних клієнтів і реалізувати маркетингову стратегію з головним KPI – більше потенційних клієнтів за менші витрати.

Ключевые слова: маркетинг, туризм, дестинація, Інтернет-маркетинг, маркетингова стратегія, тренди, соціальні мережі.

Рис.: 3. Табл.: 1. Библ.: 16.

Гурьев Владислав Александрович – магистрант, Учебно-научный институт «Каразинская школа бизнеса» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (ул. Мироносицкая, 1, Харьков, 61002, Украина)
Email: [email protected]
Дикань Валерия Владимировна – доктор экономических наук, профессор, профессор, кафедра управления и администрирования, Учебно-научный институт «Каразинская школа бизнеса» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (ул. Мироносицкая, 1, Харьков, 61002, Украина)
Email: [email protected]

Список использованных в статье источников

Котлер Ф., Триас де Бес Ф. Латеральный маркетинг. Технология поиска революционных идей. М. : Альпина Паблишер, 2017. 206 с.
Максимова Т. С., Жданова О. С., Івченко Є. В. Особливості формування маркетингової стратегії та маркетингової політики на українських підприємствах в умовах кризи. Маркетинг в Україні. 2009. № 6. С. 22–26.
Полонець В. Реалізація маркетингових стратегій : проблемні зони та шляхи їх подолання. Маркетинг в Україні. 2008. № 4. С. 7–11. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32608331.pdf
Циганкова Т. М. Сучасні моделі та тенденції розвитку стратегічного маркетингу. Маркетинг в Україні. 2004. № 2. С. 31–36.
Яневич М. Стратегічне управління підприємством на маркетингових засадах. Українська наука: минуле, сучасне майбутнє. 2010. Вип. 14/15. С. 325–334. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26686/1/Яневич%20М..pdf
Демків Я. В. Маркетингові стратегії на високотехнологічних ринках. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 669 : Логістика. С. 171–180. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7564/1/24.pdf
Кох Р. Изменения стратегии в ХХІ веке. URL: http://www.cfin.ru/management/strategy/plan/changing_strategy.shtml
Ляшенко В. І. Сучасні тенденції розвитку стратегічного маркетингу. URL: http://dere.com.ua/library/reshta/strateg_marketing.shtml
Лошенюк І. Р., Чепіль Л. Ю. Сучасні тенденції розвитку стратегічного маркетингу // «Проблеми розвитку економіки на національному та міжнародному рівні» : збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 2 червня 2015 р.). Тернопіль, 2015. С. 34–35. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1840/
Таргетированная реклама. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Таргетированная_реклама
Allen R. Social media marketing trends 2020. URL: https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-marketing-trends-2020/
Бліщук К. Сучасні маркетингові стратегії. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4. Ч. 2. С. 301–308. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_49/fail/36.pdf
Щербина Т. В. Сучасні маркетингові стратегії в системі глобальних цінностей міжнародних фірм. Ефективна економіка. 2013. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1933
Digital 2021: Ukraine. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2021-ukraine
Что такое контент-маркетинг? Основы. URL: https://sendpulse.ua/ru/support/glossary/content-marketing
Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб. Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. 300 с.

 ДЛЯ АВТОРОВ

Лицензионный договор

Условия публикации

Требования к статьям

Положение о рецензировании

Договор публикации

Номер в работе

Часто задаваемые вопросы

 ИНФОРМАЦИЯ

План научных конференций


 НАШИ ПАРТНЕРЫ


Журнал «Проблемы экономики»

Журнал «Экономика развития»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Материалы на сайте размещены на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написать вебмастеру