УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Смартспеціалізація європейських регіонів – лідерів у сфері інновацій: систематизація підходів
Швець Н. В.

Швець Н. В. Смартспеціалізація європейських регіонів – лідерів у сфері інновацій: систематизація підходів. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 29–37.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-29-37

Розділ: Закордонний досвід

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.142:332.146(4-01)

Анотація:
Метою статті є аналіз і систематизація підходів до визначення смартпріоритетів регіонів Євросоюзу, що є лідерами інноваційного розвитку, для розроблення рекомендацій з удосконалення процесу формування регіональних стратегій смартспеціалізації в Україні. З використанням інформації, що наведена на європейській платформі зі смартспеціалізації, досліджено смартпріоритети топ-10 інноваційно активних регіонів ЄС згідно з Регіональним інноваційним табло. Виявлено певні методологічні проблеми та обмеження для аналізу регіональних смартспеціалізацій, пов’язані з окремими змінами у класифікації NUTS і різними періодами ухвалення регіональних стратегій. Відзначено, що смартпріоритети багатьох регіонів ґрунтуються на інноваційному розвитку традиційних видів економічної діяльності. Показано, що у формуванні регіональних смартспеціалізацій більше всього задіяна переробна промисловість, також широко залучені сектори науково-технічної діяльності, інформації та телекомунікації, транспортування, освіти. Визначено, що велика частка пріоритетів має комплексний характер. Це пов’язано з міжсекторальним співробітництвом, а також із застосуванням інструментів горизонтального типу (диджиталізація, підвищення цінності знань, поширення передових технологій, орієнтація на Цілі сталого розвитку, соціальні інновації). Підкреслено, що регіони-лідери найчастіше за цілі політики смартспеціалізації обирають цифрову трансформацію, сталі інновації та KETs. Розглянуто стратегію смартспеціалізації Західних Нідерландів, яка є результатом колаборації ряду дослідницьких інституцій, публічних і приватних компаній та місцевої влади. Зроблено висновок, що при визначенні пріоритетів українських регіонів необхідно орієнтуватися на зазначені цілі ЄС і поглиблювати аналіз науково-технологічних спеціалізацій територій, а також формалізовувати роль науки й освіти в регіональних стратегіях смартспеціалізації.

Ключові слова: регіон, інноваційний розвиток, смартспеціалізація, смартпріоритети.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 23.

Швець Наталія Вячеславівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Amosha O., Lyakh O., Soldak M., Cherevatskyi D. Institutional determinants of implementation of the smart specialisation concept: Case for old industrial coal-mining regions in Ukraine. Journal of European Economy. 2018. Vol. 17. No. 3. Р. 305–332. DOI: 10.35774/jee2018.03.305
Амоша О. І., Шевцова Г. З., Швець Н. В. Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону на основі розвитку хімічного виробництва. Економіка промисловості. 2019. № 3. С. 5–33. DOI: 10.15407/econindustry2019.03.005
Галгаш Р. А. Природно-ресурсний потенціал і можливості мобілізації ресурсів для розвитку промислових кластерів і смарт-спеціалізації Луганської області. Бізнес Інформ. 2019. № 7. C. 79-85. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-79-85
Македон Г. М. Smart-спеціалізація як інструмент стратегічного розвитку Чернігівського регіону. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Серія «Економічні науки». 2019. Вип. 30. С. 123–130. URL: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/6824/1/%d0%9f%d0%92-30-123-130.pdf
Петрова І. П. Модернізація економіки старопромислових регіонів на засадах smart-спеціалізації (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 р.). Вісник Національної академії наук України. 2020. № 6. С. 30–37. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.06.030
Чикаренко І., Маматова Т., Чикаренко О. Стратегія регіонального розвитку на основі Cмарт-спеціалізації: методологічні засади. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8. № 1. С. 30–42. DOI: 10.15421/152003
Shevtsova H., Shvets N., Kramchaninova M., Pchelynska H. In Search of Smart Specialization to Ensure the Sustainable Development of the Post-Conflict Territory: The Case of the Luhansk Region in Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. No. 2. Р. 512–524. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p512
Інноваційне Придніпров’я: гра на випередження : монографія / О. І. Амоша, Ю. С. Залознова, С. В. Іванов та ін. Київ : Дніпро, 2021. 286 с.
Смарт-розвиток економіки: концепти та інструментарій : монографія / В. Б. Родченко, І. Ю. Матюшенко, О. О. Навроцький та ін. Харків : Право, 2019. 204 с.
Voznyak H. V., Kloba T. L. Smart Specialization as an Innovative Strategy for the Regional Economic Growth: Experience of Central and Eastern European Countries for Ukraine. Бізнес Інформ. 2020. № 11. C. 59–68. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-59-68
Грига В. Ю. Зарубіжна практика впровадження «розумної спеціалізації» та можливості її застосування в Україні. Економіка і прогнозування. 2019. № 2. С. 138-153. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2019.02.138
Dunayev I. V. Regional Modernization and Managerial Innovations: The Best Foreign Experience for Ukraine. Соціальна економіка. 2016. № 1. С. 39–51.
Мельник М. І., Щеглюк С. Д., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. Регіональна політика ЄС в контексті smart-спеціалізації: ефективність фінансування пріоритетних напрямів. Регіональна економіка. 2020. № 1. С. 172–183. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-19
Родченко В. Б., Белявцева В. В., Хрипунова Д. М. Дослідження доменів в розрізі формування стратегії смарт спеціалізації. Соціальна економіка. 2018. Вип. 56. C. 69–77. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2018-56-7
Amosha A., Lіashenko V., Pidorycheva I. Inter-regional and cross-border spaces in the context of smart specialization. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 2019. No. 140. P. 7–16. DOI: 10.29119/1641-3466.2019.140.1
Eurostat. Statistical regions in the European Union and partner countries. NUTS and statistical regions 2021. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. DOI: 10.2785/850262.
Pidorycheva I. et al. A Conceptual Framework for Developing of Regional Innovation Ecosystems / Pidorycheva I., Shevtsova H., Antonyuk V., Shvets N., Pchelynska H. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. No. 3. P. 626–640. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p626
Regional Innovation Scoreboard 2019 / European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. 96 p. DOI: 10.2873/89165
[email protected]: Innovation Priorities in Europe / Smart Specialisation Platform. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
RIS3 Strategy for Smart Specialisation Western Netherlands. Final Version. Kansen West. 2014. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/225903/NL_Western_Netherlands_RIS3_201014_Final.pdf/434df449-3143-4ce1-838f-b6663fbb1d1a
Dieryck F. Flanders & The Netherlands, the leading chemical cluster in the heart of Europe. URL: https://docplayer.net/26358313-Flanders-the-netherlands-the-leading-chemical-cluster-in-the-heart-of-europe.html
Шевцова Г. З., Швець Н. В. Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України. Вісник економічної науки України. 2017. № 2. С. 103–109. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/154014688.pdf
Шевцова Г. З. Cучасні тренди та пріоритети розвитку європейської хімічної індустрії: аналітичний огляд. Вісник економічної науки України. 2020. № 2. С. 36–45. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).36-45

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру