УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Специфічні особливості розвитку сільського туризму за кордоном
Євдокімов О. В.

Євдокімов О. В. Специфічні особливості розвитку сільського туризму за кордоном. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 38–43.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-38-43

Розділ: Закордонний досвід

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.154

Анотація:
На сучасному етапі розвитку України її туристичні ресурси є вкрай обмеженими порівняно з провідними масовими та культурно-пізнавальними туристичними напрямами світу, що породжує необхідність пошуку альтернативних напрямів розвитку українського туристичного ринку. За кордоном вже багато років успішно практикується сільський туризм, що в перспективі може стати повноцінним компонентом туристичного ринку України та запорукою її туристичної привабливості. Для успішної імплементації зазначених потенційних нововведень в українську туристичну сферу та запобігання помилок, уже зроблених піонерами сільського туризму, досвід розвитку даного виду туризму за кордоном потребує детального вивчення, що і стало метою даної статті. Як методи дослідження було використано аналіз, узагальнення та класифікацію. У роботі визначено підходи до регулювання сільського туризму; виявлено фактори диверсифікації підходів до стимулювання та регулювання розвитку сільського туризму; класифіковано функції державного регулювання, пов’язані з розвитком сільського туризму; проаналізовано досвід розвитку сільського туризму Кіпру, Шрі-Ланки, Канади, Індії, США, Австралії, Великобританії та Німеччини, виокремлено загальні та відмінні риси; визначено інструменти, які використовуються в рамках організаційно-економічних механізмів підтримки сільського туризму за кордоном; сформульовано підходи до підтримки розвитку сільського туризму за критерієм інтенсивності зусиль державних і регіональних органів управління; обґрунтовано роль сільського туризму в розвитку сільського господарства; визначено ключові фактори використання закордонного досвіду розвитку сільського туризму в Україні. Згідно з результатами проведеного дослідження сільський туризм має всі шанси бути успішно імплементованим у туристичний ринок України.

Ключові слова: сільський туризм, муніципальне утворення, диверсифікація.

Рис.: 2. Бібл.: 9.

Євдокімов Олександр Валерійович – кандидат економічних наук, асистент, кафедра туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Савельев Ю. В., Толстогузов О. В. Управление развитием туризма в регионе. Опыт реализации стратегии Республики Карелия. Петрозаводск : Издательство Карельского научного центра РАН, 2008. 141 с.
Кудрявцева Ю. В. Государственно-частное партнерство в сфере туризма как инструмент защиты национальных интересов страны. Власть. 2018. Т. 21. № 3. С. 91–94.
Казьмина Е. Б. Развитие услуг сельского туризма в российских регионах : дис. …канд. екон. наук : 08.00.05. М., 2012. 162 с.
Сельский туризм : сборник материалов Международного форума / под общ. ред. М. П. Щетинина. Барнаул : АЗ-БУКА, 2013. 346 с.
Мозгунов Н. А. Географические факторы развития сельского туризма в Центральной России : дис. канд. географ. наук : 25.00.24. М., 2010. 143 с.
Дубиничева Л. В., Советов П. М. Агротуризм в развитии сельских территорий. Проблемы развития территории. 2009. № 2. С. 48–55.
Кривошеева Т. М. Сельский туризм и устойчивое развитие сельских территорий // Сельский туризм: опыт и перспективы развития : тезисы докладов участников II Международного форума «Сельский туризм в России». Белгород, 2013.
Rural Tourism – An Overview. October 2010. URL: http://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/csi13476/$FILE/Rural-Tourism.pdf
Rural tourism. URL: https://www.thebetterindia.com/topics/travel/rural-tourism-tourism/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру