УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Корпоративний венчуринг як основа розбудови екосистем у глобальних координатах світу
Лагун А. І.

Лагун А. І. Корпоративний венчуринг як основа розбудови екосистем у глобальних координатах світу. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 50–55.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-50-55

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.152

Анотація:
В останні десятиліття всі ми є свідками зародження якісно нових тенденцій розвитку корпоративного венчурингу, що підтверджують його динамічну структурну динаміку, глобальний характер, а також диверсифіковані механізми реалізації та потужний вплив на динаміку світового науково-технічного прогресу. Корпоративний венчуринг є системою заходів, механізмів та інструментів фінансування бізнес-структурами корпоративного сектора процесів розробки, підтримки, інкубування, впровадження та реалізації венчурних стартапів, інноваційних програм і проєктів, що реалізуються переважно в середовищі малих інноваційних фірм під опікою материнських підрозділів багатонаціональних підприємств (БНП) і лежать в основі розбудови у глобальних координатах глибоко інтегрованих на горизонтальному та вертикальному рівнях корпоративних венчурних екосистем. Насамперед слід відзначити динамічне нарощування вартісних масштабів інноваційного венчурного фінансування корпорацій і наростання міжрегіональних асиметрій у його нагромадженні. Між тим, діяльність БНП у царині корпоративного венчурингу свідчить про наростаючу в умовах техноглобалізму невідповідність приватномонополістичної форми інноватизації глобального виробництва об’єктивним потребам національного економічного розвитку. Як результат – на міждержавному, регіональному та наднаціональному рівнях актуалізується питання щодо розвитку якісно нових форм науково-технічної кооперації суб’єктів господарювання; розбудови глобальних інноваційних і професійних мереж дослідників, учених і науково-дослідного персоналу; ефективного комбінування виробничих ресурсів, а також усуспільнення праці та концентрації інноваційного капіталу з метою оперативного вирішення найбільш актуальних для світової спільноти науково-технічних завдань.

Ключові слова: венчур, глобалізація, інновації, венчурне фінансування, капітал.

Бібл.: 8.

Лагун Антоніна Іванівна – здобувач, кафедра міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Литвин І. В. Корпоративні схеми венчурного фінансування проектів. Молодий вчений. 2014. № 6. С. 157–162.
Столярчук В. М. Особливості венчурного фінансування в системі комерціалізації інновацій. Формування ринкової економіки. 2010. № 23. С. 326–341. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/14713739.pdf
Venture capital investments // OECD.Stat. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=VC_INVEST#
Мотовилов О. В. Корпоративное венчурное финансирование инновационных проектов. Вестник СПбГУ. Серия 5. Экономика. 2016. Вып. 4. C. 75–91. DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu05.2016.404
Малашенкова О. Венчурное финансирование инновационного развития мировой экономики. Банкаускi веснiк. 2012. № 22. С. 44–51. URL: https://www.nbrb.by/bv/articles/9398.pdf
Invention, Knowledge Transfer, and Innovation // Science and Engineering Indicators. URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20204/innovation-indicators-united-states-and-other-major-economies#figureCtr945
Шевченко И. В., Салмина О. А. Глобальные инновационные сети в постиндустриальной экономике: открытость и научное сотрудничество. Финансы и кредит. 2011. № 47. C. 10–18.
Hinds R. Four Venture Capital Trends That Will Define the Future. URL: https://www.affinity.co/blog/venture-capital-trends

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру