УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічні пріоритети інституційного забезпечення аграрної економіки України в контексті євроінтеграційних процесів
Балян А. В.

Балян А. В. Стратегічні пріоритети інституційного забезпечення аграрної економіки України в контексті євроінтеграційних процесів. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 63–69.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-63-69

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.432(477):339.923:061.1

Анотація:
У статті визначено, що останнім часом, під впливом глобальних процесів, пандемії та мінливості міжнародних агропродовольчих ринків, висока динаміка трансформацій у світовій економіці генерує все більше ризиків для вітчизняних товаровиробників і вимагає прийняття ефективних рішень у законодавчо-нормативному полі на державному рівні. Отже, актуальною проблемою залишається формування та реалізація стратегічних пріоритетів інституційного забезпечення аграрної економіки України в контексті євроінтеграційних процесів. Мета статті полягає в обґрунтуванні стратегічних пріоритетів розвитку інституцій Національної академії аграрних наук України (НААНУ) в контексті змін глобального середовища та під впливом євроінтеграційних процесів. Задля досягнення поставленої мети проведено аналіз сучасних проблем інституційного забезпечення аграрної сфери національної економіки України в контексті євроінтеграційних процесів. Зазначено, що пандемія COVID-19 зумовила значний вплив на реалізацію завдань структурних підрозділів НААНУ як наукової інституції щодо забезпечення інноваційної підтримки розвитку галузі. Акцентовано увагу на хронічному недофінансуванні наукових розробок на державному рівні, що гальмує дієвість інноваційних провайдерів в аграрній сфері. Визначено головні напрямки подальшого розвитку агробізнесу з метою забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на агропродовольчих ринках і забезпечення продовольчої безпеки країни. Наголошено на активізації значного експортного потенціалу, зокрема органічного виробництва, обсяги поставок яких на світові ринки зростають. Проте доведено, що дієвість запроваджених стратегій наукового забезпечення аграрної сфери потребує належного фінансування, відповідального ставлення та бачення економічної перспективи, яка за цим стоїть. З метою активізації інноваційної моделі наукової діяльності в аграрній сфері та в контексті інтеграції до Європейського відкритого наукового простору визначено перші проміжні результати діяльності державних інституцій Національної академії аграрних наук.

Ключові слова: стратегічні пріоритети, інноваційні провайдери, аграрний бізнес, продовольча безпека, інституційне забезпечення, наукові підходи.

Бібл.: 16.

Балян Ануш Валеріївна – доктор економічних наук, професор, академік НАН України, президент, Національна академія аграрних наук України (вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Київ, 01010, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гришова І., Гришова Р. Державна політика стійкого розвитку в контексті циркулярної моделі економіки // «Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в глобальному середовищі : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 23 жовтня 2020 р.). Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2020. С. 45–47.
Гасім С., Гришова І., Журавльов О. Публічна політика інституційних трансформацій в умовах глобальної пандемії. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 1. С. 75–91. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2021.01.08
Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України : кол. моногр. / Кизим М. О., Полякова О. Ю., Хаустова В. Є. та ін. ; за ред. М. О. Кизима. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 280 с.
Ніколюк О. В. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах агропромислового комплексу // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Херсон, 18–19 квітня 2019 р.). Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 259–262.
Ніколюк О. В. Теоретико-методологічні засади інституційного регулювання соціально-економічної безпеки аграрного виробництва : монографія. Одеса : Друк Південь, 2018. 298 с.
Hryshchenko I., Lavshchenko S. Impact of local market development on sustainable (stable) city development // First Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2020). Section: Sustainable Cities and Society. E3S Web Conf. (24 November 2020). Vol. 208, 04009 (2020). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020804009
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Козирєва О. В. Еволюція регіональної політики в Європейському Союзі. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4. С. 189–200. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-189-200
Русан В. М., Дяченко О. П. Інституційні засади розвитку аграрного сектору у контексті забезпечення економічної безпеки держави. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 2. С. 117–122. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.02.12
Мищак І. М. (2018). Проблеми і перспективи законодавчого забезпечення інноваційного розвитку в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 6. С. 34–43. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05
Яців І. Б., Бобровник Д. О. Імплементація зарубіжного досвіду реалізації бенчмаркінгу в діяльності вітчизняних підприємств аграрної сфери. Економічний аналіз. 2019. Т. 29. № 2. С. 120–126. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2019.02.120
Shabatura T.S., Kravchuk А. A., Hnatieva T. М. Model of economic development enterprise in the context of European integration. Науковий вісник Полісся. 2017. Т. 2. № 3. С. 89–94. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-89-94
Балян А. В. Міжрегіональне, транскордонне співробітництво України за умов розширення Європейського Союзу (на прикладі прикордонних регіонів України та Угорщини). Ужгород : Ліра, 2006. 325 с
Русан В. Оцінка перспектив та можливостей для агропромислового комплексу України внаслідок підписання угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Економічний дискурс. 2016. Вип. 1. С. 31–42.
Грищенко І., Олійник В. Забезпечення рівних можливостей представництва жінок на вищих рівнях прийняття політичних рішень. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Спецвипуск. С. 85–90. DOI: 10.36.030/2664-3618-2020-si-85-90
Полякова О. Ю., Хаустова В. Є. Аналіз тенденцій розвитку сільських територій та агропромислового комплексу у країнах ЄС і Україні. Проблеми економіки. 2020. № 2. С. 39–54. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-39-54
Полякова О. Ю., Хаустова В. Є., Леванда О. М. Аналіз тенденцій та особливостей розвитку сільських територій в Україні. Бізнес Інформ. 2020. № 4. С. 229–250. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-229-250

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру