УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічне цілепокладання як системоутворюючий фактор стратегування соціально-економічного розвитку країни
Ісаєва Н. І.

Ісаєва Н. І. Стратегічне цілепокладання як системоутворюючий фактор стратегування соціально-економічного розвитку країни. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 6–11.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-6-11

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.984

Анотація:
Cтратегування сьогодні – це єдиний технологічний комплекс і безперервний процес побудови Національної стратегії соціально-економічного розвитку. Національна стратегія – комплексний документ, що містить найважливіші напрямки, механізми, методи державного управління, які спираються на довгострокові пріоритети, цілі та завдання політики органів державної влади. З метою реалізації Національної стратегії розробляються документи системи державного стратегічного управління, узгоджені за довгостроковими соціальними й економічними цілями та пріоритетами. Тому створення механізму цілепокладання на сучасному етапі розвитку України є ключовим напрямком формування системи стратегування. Метою статті є дослідження теоретичних засад цілепокладання, визначення місця та ролі стратегічного цілепокладання в процесі стратегування соціально-економічного розвитку на національному рівні. Обґрунтовано, що стратегічне цілепокладання є системоутворюючим фактором стратегування та основоположним процесом розробки або актуалізації Національної стратегії та утворює дерево цілей, що складається з таких обов’язкових елементів: стратегічне бачення, місія, пріоритети, цінність, генеральна ціль, стратегічні цілі, операційні цілі. Проведено аналіз проблем цілепокладання в стратегіях соціально-економічного розвитку України, регіонів та надано рекомендації щодо вдосконалення системи стратегічного цілепокладання. На цій основі автором розроблено комплексний механізм стратегічного цілепокладання для практичного використання в процесі побудови або актуалізації стратегій різних рівнів. Запропонований механізм стратегічного цілепокладання спрямований на врахування специфіки суб’єкта стратегування, визначення концептуальних основ стратегування, формулювання та затвердження дерева цілей при побудові Національної стратегії соціально-економічного розвитку, а також включає в себе стандарти участі громадськості в процесі стратегічного цілепокладання.

Ключові слова: цілепокладання, стратегічне цілепокладання, бачення, місія, стратегічні цілі, стратегування, механізм цілепокладання.

Рис.: 2. Бібл.: 8.

Ісаєва Наталя Іллівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Антипин И. А. Определение миссии и целей развития территории: единые правила стратегирования. Общество: политика, экономика, право. 2018. DOI: https://doi.org/10.24158/pep.2018.8.10
Шеховцева Л. С. Методология формирования стратегических целей развития региона. Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 3. URL: https://dis.ru/library/560/25934/
Бестужев-Лада И. В. Мир нашего завтра: Антология современной классической прогностики. М. : Эксмо, 2003. 512 c.
Вишневский А. С. Общая теория стратегирования: от парадигмы к практике использования : монография. Киев, 2018. 168 с.
Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку : практич. посіб. / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ : ТОВ «София-А», 2012. 88 с. URL: https://despro.org.ua/media/articles/04_book_berdanova_vakulenko_ctrateg_chne_planuvann.pdf
Strategic and Regional Planning. TCPA. London, 2003.
Кузнецова О. П., Юмаев Е. А. Целеполагание и управление рисками социально-экономического развития в муниципальных образованиях. Молодой ученый. 2015. № 9. С. 644–646.
Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект – 2017. URL: https://igu.org.ua/sites/default/files/Стратегія-сталого-розвитку.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру