УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Передумови стратегічного управління розвитком авіатранспортних підприємств
Шкода Т. Н.

Шкода Т. Н. Передумови стратегічного управління розвитком авіатранспортних підприємств. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 75–80.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-75-80

Розділ: Економіка транспорту і зв'язку

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.101.541:339.5

Анотація:
Світова криза, спричинена пандемією COVID-19, призупинила не тільки розвиток авіаційного сектора, але й світову економіку загалом. Можливість набуття вітчизняними авіатранспортними підприємствами показників докризового рівня залежіть від ефективного вирішення проблемних питань підвищення їх конкурентоспроможності на лібералізованому авіаційному ринку. Метою даної роботи є проведення систематизації та виявлення передумов ефективного стратегічного управління авіатранспортними підприємствами України на основі урахування сучасних викликів розвитку ринку авіатранспортних послуг, а також умов і галузевих особливостей діяльності суб’єктів авіаційного бізнесу в Україні. За результатами проведеного дослідження систематизовано перелік перешкод, що стримують розвиток авіаційного транспорту України. Виявлена достатньо сильна залежність доданої вартості, створеної вітчизняними авіакомпаніями, від таких чинників, як кількість відпрацьованого часу, кількість авіакомпаній, обсяги перевезення пасажирів і кількість використовуваних передових технологій, вказала на доцільність урахування стимулюючого впливу цих факторів ділової активності вітчизняних авіатранспортних підприємств на розвиток національної економіки. Результати дослідження передумов підвищення конкурентоспроможності та розвитку авіатранспортних підприємств України засвідчили необхідність створення умов для ефективного стратегічного управління авіапідприємствами України, які в сукупності, за рахунок створення додаткових робочих місць, а також доданої вартості, чинять безпосередній вплив на формування валового внутрішнього продукту України.

Ключові слова: авіаційний транспорт, лібералізація, стратегічне управління, авіакомпанія, тенденції розвитку, додана вартість.

Рис.: 6. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Шкода Тетяна Никодимівна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Звіт Голови Державної авіаційної служби України за 2019 рік. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-avia.pdf
Savych O., Shkoda T. Trends of air transportation market development in Ukraine. Innovative Marketing. 2020. Vol. 16. Is. 2. P. 29–42. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/im.16(2).2020.03
Zhavoronkova G., Zhavoronkov V., Volvach N. Development of the aviation transportation market in Ukraine: problems and prospects. Trans & Motauto World. 2018. Is. 3. P. 116–120. URL: https://stumejournals.com/journals/tm/2018/3/116.full.pdf
Михальченко І. Г. Оцінка рівня лібералізації авіаційних перевезень між Україною та країнами – членами Європейського Союзу. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 65–71. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/11.pdf
Овсак О. П., Ліскович Н. Ю., Назаренко О. П. Україна на шляху лібералізації авіаційного простору. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 4. С. 3–13. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct40-1
Жаворонкова Г. В., Садловська І. П., Шкода Т. Н., Жаворонков В. О. Стратегічне управління авіатранспортними підприємствами. Київ : Кондор, 2012. 676 с.
Державне підприємство обслуговування повітряного руху України URL: https:////uksatse.ua/index.php?s=7fafa5d747ed5296870f4e285d3e17df&act=Part&CODE=247&id=450
Транспорт і зв’язок України 2018 : статистичний збірник / Державна слоужба статистики України. Київ, 2019. 153 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_tr2018pdf.pdf
Транспорт України 2019 : статистичний збірник / Державна слоужба статистики України. Київ, 2020. 114 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_trans_19.pdf
Шкода Т. Н. Стратегічне управління людським капіталом авіатранспортних підприємств : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04; 08.00.07. Київ, 2018. 586 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру