УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фінансова стійкість у системі забезпечення економічної безпеки підприємства
Копилюк О. І., Тимчишин Ю. В., Музичка О. М.

Копилюк О. І., Тимчишин Ю. В., Музичка О. М. Фінансова стійкість у системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 81–87.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-81-87

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.025

Анотація:
Мета статті полягає в подальшому розвитку інструментарію забезпечення фінансової стійкості підприємства як основи його економічної безпеки. Доведено, що економічна безпека підприємства значною мірою залежить від фінансової складової та стійкості, платоспроможності, ліквідності, прибутковості. Беззаперечною є позиція, що фінансова стійкість є основою безпеки підприємства та здатності реалізовувати стратегії розвитку в умовах мінімізації впливу ризиків, загроз і небезпек. Відзначено, що результативність взаємозв’язку та взаємовпливу фінансової стійкості та безпеки підприємства відображається в його фінансовій гнучкості на основі спроможності змінювати обсяг і структуру джерел фінансування, а також напрями вкладення фінансових ресурсів від впливом ризиків, загроз, небезпек внутрішнього та зовнішнього середовища. Запропоновано становий підхід до градації рівнів фінансової стійкості та економічної безпеки підприємства з урахуванням ретроспективного, поточного та перспективного характеру впливу ризиків, загроз і небезпек на діяльність підприємства та конкретизовано відповідний інструментарій оцінювання й управління. Обгрунтовано, що сучасні підходи в управлінні фінансовою стійкістю підприємства на безпекоорієнтованих засадах повинні грунтуватися на системності, процесності, функціональності та синергії. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування індикаторного підходу до оцінювання рівня фінансової стійкості підприємства на основі врахування параметрів його економічної безпеки та розробка інструментарію ідентифікації існуючих і потенційних загроз і небезпек.

Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, економічна безпека, ризики, загрози, небезпеки.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Копилюк Оксана Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Тимчишин Юлія Василівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, відділ регіональної економічної політики, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: [email protected]
Музичка Олександра Миронівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Череп А. В., Худолєй Л. В. Особливості оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 3. С. 33–40.
Лишенко М. О. Аналіз фінансової стійкості підприємства як елементу забезпечення фінансової стабільності роботи підприємства. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2018. № 2. С. 49–57.
Василюк М., Шкромида В. Необхідність аналізу фінансової стійкості підприємства задля забезпечення стабільності його функціонування. Економічний аналіз. 2012. Вип. 11. Ч. 2. С. 79–82.
Данілова Е. І. Концепція системного підходу до управління економічною безпекою підприємства : монографія. Вінниця : Європейська наукова платформа, 2020. 342 с. DOI: https://doi.org/10.36074/danilova.kontseptsiia-2020
Копилюк О. І., Музичка О. М., Холод З. М. Інноваційні стратегії формування фінансово-економічної безпеки підприємств. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. 2017. Т. 22. Вип. 1. C. 63–66. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2017_22_1/15.pdf
Ендовицкая А. В., Волкова Т. А. Финансовая устойчивость как фактор экономической безопасности предприятия. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2015. № 3. С. 258–262.
Wyrebek H. Narzedzia wspomagajace proces zarzadzania wiedza i bezpieczenstwem ekonomicznym w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria “Administracja i Zarzadzanie”. 2015. Nr. 105. S. 227–240. URL: https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/572/Wyrebek_Narzedzia_wspomagajace_proces_zarzadzania_wiedza.pdf?sequence=1
Кукукина И. Г., Климова С. В. Методы экономической оценки устойчивости развития предприятия : монография. М. : ИНФРА-М, 2018. 202 с.
Kwiecinski M. Zarzadzanie Bezpieczenstwem Dzialalnosci Przedsiebiorstwa – Zarys Problematyki. Prace Naukowe Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Przedsiebiorczosci z siedziba w Walbrzychu. 2016. T. 39. Nr. 3. S. 283–296. URL: http://82.177.204.10/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/4/1/9_miroslaw_kwiecinski_zarzadzanie_bezpieczenstwem_dzialalnosci_przedsiebiorstwa__zarys_problematyki.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру