УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Праксеологія звітності зі сталого розвитку для потреб аналізу й аудиту діяльності торговельної мережі
Назарова К. О., Ус А. О.

Назарова К. О., Ус А. О. Праксеологія звітності зі сталого розвитку для потреб аналізу й аудиту діяльності торговельної мережі. Бізнес Інформ. 2021. №8. C. 102–108.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-102-108

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.6-043.86:339.378

Анотація:
Пріоритетним напрямком цього дослідження є визначення стану подання українськими підприємствами звітності зі сталого розвитку, стандартів, які застосовуються при складанні та поданні такої звітності, та основних напрямків подальшого впровадження та застосування міжнародних стандартів. Подання звітності зі сталого розвитку останніми роками набуває все більшої актуальності як вагомий індикатор діяльності підприємства в рамках корпоративної соціальної відповідальності та спрямованості до міжнародних ідей стосовно надання користувачам звітності інформації щодо економічних, соціальних та екологічних показників для прийняття оперативних управлінських рішень. Тому впровадження та пристосування міжнародних стандартів до національних і галузевих документів, які є основою складання звітності зі сталого розвитку, стає особливо актуальним. Мережевий принцип торгівлі за останнє десятиліття набув особливого розвитку, тому торговельні мережі, як вагомий показник соціально-економічного рівня життя, потребують особливої уваги в контексті впровадження звітності зі сталого розвитку. У результаті дослідження визначено потреби стейкхолдерів щодо отримуваної інформації, які визначається трьома основними напрямками: економічний, соціальний та екологічний, що в подальшому необхідно при визначенні привабливості підприємства для залучення до процесів M&A (злиття та поглинання). Проведено аналіз впровадження звітності зі сталого розвитку в Україні та світі; визначено активних учасників цих процесів; здійснено розподіл за сферами застосування звітності зі сталого розвитку підприємствами України. Визначено основний зміст існуючих міжнародних стандартів, відповідно до яких подається звітність зі сталого розвитку. Подальші дослідження дозволять розробити рекомендації щодо впровадження даного виду звітності, внутрішніх методик аудиту фінансової та нефінансової інформації, що міститься в таких звітах, і типових методик аудиторської перевірки цих показників.

Ключові слова: звітність зі сталого розвитку, торговельна мережа, процеси M&A, корпоративна соціальна відповідальність, стандарти звітності зі сталого розвитку.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Назарова Каріна Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансового аналізу та аудиту, Державний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Ус Алла Олексіївна – аспірант, кафедра фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Галак К. Аудит соціально-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання. Вісник КНТЕУ. 2017. № 1. С. 109–116. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2017/01/10.pdf
Ільченко Н. В. Світові тенденції розвитку нефінансової звітності та розкриття інформації зі сталого розвитку. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4297
Карпінський Б. А., Карпінська О. Б., Шевців А. Б. Генезис науково-практичних засад програм сталого розвитку в Україні. Бізнес Інформ. 2020. № 7. С. 83–92. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-83-92
Лі Г. Обґрунтування гіпотези зв’язку сталого розвитку підприємства з базовим безумовним доходом. Бізнес Інформ. 2021. № 5. С. 289–295. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-289-295
Назарова К. О., Ус А. О. Аналіз та оцінка впливу наслідків коронавірусу SARS-COV-2 на розвиток торговельних мереж. Ефективна економіка. 2020. № 7. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.5
SDC Target 12.6 / Global Tracker // Sustainability Disclosure Database. URL: https://database.globalreporting.org/SDG-12-6/Global-Tracker
Мережа глобального договору ООН. URL: https://www.unglobalcompact.org/
Офіційний сайт All Retail. URL: https://allretail.ua/ru/news
Угода про асоціацію // Урядовий портал «Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України». URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру