УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Страхові компанії як елемент кредитної системи
Ромашко О. М., Крихівська Н. О., Савчин Л. М.

Ромашко О. М., Крихівська Н. О., Савчин Л. М. Страхові компанії як елемент кредитної системи. Бізнес Інформ. 2021. №8. C. 150–156.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-150-156

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 368.03:336.73

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні основних показників діяльності страхових компаній в Україні та визначення їх ролі у структурі її кредитної системи. Узагальнюючи наукові праці з питань дослідження функціонування небанківських фінансово-кредитних інститутів у цілому та страхових компаній зокрема, встановлено необхідність дослідження окремих питань розвитку суб’єктів страхового ринку на сучасному етапі (а саме, показників діяльності страхових компаній) і визначення їх місця у кредитній системі. Аналізуючи динаміку та структуру активів кредитної системи в розрізі її складових – банківської та парабанківської системи, встановлено банкоцентричну модель фінансового ринку, адже основну частку в активах кредитної системи займають активи банківських установ. Визначено, що серед парабанківських установ вагому роль у функціонуванні кредитної системи України відіграють фінансові та страхові компанії. Проведено аналіз основних показників діяльності страхових компаній і динаміки їх кількості. Встановлено, що, незважаючи на зниження кількості страхових компаній у динаміці, обсяги валових страхових премій і валових страхових виплат характеризуються позитивними зростаючими тенденціями. Факторами впливу на такі зміни є вихід з ринку ненадійних і фінансово неспроможних страховиків; зміна поглядів щодо страхування життя, активів і відповідальності, а також активний розвиток партнерських відносин з іноземними контрагентами та поява на вітчизняному ринку страхових компаній з іноземним капіталом. Також у статті наведено рейтинг страхових компаній за обсягами активів на кінець 2020 р. і визначено їх частку в активах кредитної системи загалом. Перспективи подальших досліджень полягають у виокремленні основних причин спадних тенденцій кількості страховиків та їх впливу на стан ринку фінансових послуг загалом.

Ключові слова: кредитна система, небанківські фінансово-кредитні установи, парабанківська система, страхові компанії.

Рис.: 2. Табл.: 4. Бібл.: 9.

Ромашко Олександра Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]
Крихівська Наталія Олегівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]
Савчин Любов Миколаївна – асистент, кафедра фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Іваницька О. М., Гуц М. В. Діяльність небанківських кредитно-фінансових установ в Україні. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія «Економіка». 2013. Т. 1. № 1. С. 29–36. URL: http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/diyalnist.pdf
Бондар Ю. А. Небанківські фінансово-кредитні установи як складова кредитної системи. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія «Економічні науки». 2013. Спецвипуск. С. 61–67. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/spec2013/061.pdf
Осадчий Є. С. Особливості діяльності фінансово-кредитних установ в Україні. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 5. С. 375–382. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/5_ukr/67.pdf
Шишпанова Н. О., Шкарлєт Т. В. Страхові компанії у розбудові фінансового ринку України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 20. С. 908–911. URL: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/184.pdf
Фролов С. М., Сосенкова К. Р. Діяльність страхових компаній на ринку фінансових послуг України: проблеми та перспективи розвитку (2016–2018 рр.). Інфраструктура ринку. 2019. Вип 31. С. 386–390. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/59.pdf
Диба В. А. Сучасний стан та перспективи розвитку страхових компаній в Україні. Економiка та держава. 2016. № 11. С. 80–83. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2016/20.pdf
Указ Президента України від 30.06.2020 р. № 259/2020 «Про припинення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/259/2020#Text
Дані наглядової статистики / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6
Рейтинг страховых компаний Украины // Фориншурер. URL: https://forinsurer.com/ratings/nonlife

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру