УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Проблеми та перспективи розвитку корпоративного управління в Україні
Атаманчук З. А.

Атаманчук З. А. Проблеми та перспективи розвитку корпоративного управління в Україні. Бізнес Інформ. 2021. №8. C. 184–189.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-184-189

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.114.5:005.51

Анотація:
Метою публікації є з’ясування сутності корпоративного управління, вивчення особливостей формування корпоративного сектора в Україні, дослідження існуючих проблем та окреслення перспективних шляхів розвитку системи корпоративного управління. Автором розглянуто підходи до визначення поняття «корпоративне управління». З’ясовано роль системи корпоративного управління у вітчизняній економіці й особливості формування корпоративного сектора в нашій державі, основу якого становить неефективна структура акціонерної власності, наявність у держави великої кількості акцій і необхідність розв’язання проблеми управління державними корпоративними правами, а також потужне податкове навантаження. На основі розглянутих особливостей двох систем корпоративного управління: інсайдерської, в якій власність сконцентрована в руках кількох осіб, що володіють значними частками корпоративного майна, та аутсайдерської, за якої акціонерна власність є достатньо розпорошеною, обґрунтовано українську модель корпоративного управління, що на сучасному етапі перебуває на стадії свого становлення та поєднує елементи як першої, так і другої системи. Акцентовано увагу на тому, що, незважаючи на суттєві вади сучасних корпорацій, саме вони здатні забезпечити найвищу ефективність виробництва, що може стати поштовхом для економічного поступу нашої держави. Запропоновано конкретні заходи щодо вдосконалення системи функціонування корпоративного сектора економіки України, зокрема: ефективна нормативно-правова база; приведення внутрішніх положень, діючих на рівні акціонерних товариств, у відповідність з нормами чинного законодавства; підвищення конкурентоспроможності українського фондового ринку; перетворення держави як власника акцій в ефективного акціонера через створення належної системи державного регулювання ринку капіталу; детінізація корпоративного сектора з метою покращення процедури розкриття інформації; удосконалення організаційно-управлінської структури акціонерних товариств шляхом чіткого розподілу влади, відповідальності та підзвітності; оптимізація дивідендної політики; ефективний менеджмент корпорацій; покращення рівня корпоративної культури; формування дієвої системи корпоративного контролю.

Ключові слова: корпоративний сектор, корпоративне управління, корпоративні організаційні структури, акціонерне товариство, приватизація, власність, концентрація власності.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 15.

Атаманчук Зорина Асланівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет імені Василя Стуса (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Сливка Т. О. Еволюція наукових поглядів на розвиток корпоративної власності. Український соціум. 2014. № 3. С. 89–100. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2014.03.089
Манжула Є. В. Особливості формування корпоративної власності в Україні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 «Економіка і право». 2015. Вип. 29. С. 22–27. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18805/Manzhula.pdf;jsessionid=59833401A83AB5960F7318F107386C3A?sequence=1
Сарнавська М. І. Особливості формування корпоративного сектору в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 6. С. 96–99. URL: http://lsej.org.ua/6_2016/28.pdf
Закон України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (Назва Закону в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 № 738-ІХ) від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр#Text
Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР. Paris: OECD Publishing, 2016. URL: https://www.iia-ru.ru/upload/iblock/0f1/0f174cac13747b3895aa57a53afab352.pdf
Штерн Г. Ю. Корпоративне управління : навч. посіб. Харків : ХНАМГ, 2009. 278 с.
Царук В. Сутність корпоративного управління: облікові аспекти. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2018. Вип. 3–4. С. 92–100. URL: http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/388/387
Ягмуджи А. В. Принципы корпоративного управления и обеспечение эффективного функционирования акционерных обществ. Вісник економічної науки України. 2007. № 1. С. 194–197.
Коробка С. В. Корпоративне управління в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2016. Т. 18. № 2. С. 80–83. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/economy/article/view/3322/3294
Іоргачова М. І. Проблеми корпоративного управління в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 11. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.50
Чихачова М. І. Особливості становлення національної моделі корпоративного управління в контексті приватизації. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 7. С. 77–85. URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Aktualni-problemy-ekonomiky/Akt-prob-ekonomiky-2009-7/Akt-prob-ekonomiky-2009-7_77-85.pdf
Іоргачова М. І. Українська модель корпоративного управління. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. 2012. Вип. 30. Ч. 1. С. 98–102. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2328/1/Українська%20модель%20корпоративного%20управління.pdf
Геєць І. О. Особливості формування сучасного стану корпоративного сектора економіки України. Економіка. Фінанси. Право. 2009. № 5.
Сірко А. В. Первісне нагромадження капіталу – економічна основа спонтанного переділу суспільного багатства. Економіка і прогнозування. 2004. № 2. С. 31–47. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_04_2_31_uk.pdf
Forbes.ua. Forbes Ukraine. URL: https://forbes.ua/ru/authors/forbes-ukraina

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру