УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Управління фінансово-економічною безпекою підприємства засобами реінжинірингу бізнес-процесів
Хлевицька Т. Б., Гусєва О. Ю.

Хлевицька Т. Б., Гусєва О. Ю. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства засобами реінжинірингу бізнес-процесів. Бізнес Інформ. 2021. №8. C. 190–196.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-190-196

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.648

Анотація:
Необхідність забезпечення умов життєздатності підприємств шляхом гнучкості й адаптивності до сучасних важко передбачуваних змін вимагає використання сучасних, визнаних світом інструментів і форм управління, чільне місце серед яких посідає реінжиніринг. Доцільність саме такого підходу до управління фінансово-економічною безпекою зумовлена тим, що, з одного боку, фінансово-економічна безпека є вихідною передумовою довготривалого розвитку, а з іншого – виступає одночасно критерієм ефективності управління підприємством. Метою статті є обґрунтування теоретико-методичного підходу до застосування засобів реінжинірингу бізнес-процесів у забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємств відповідно до його стратегічної орієнтації. Визначено основні принципи побудови системи фінансово-економічної безпеки. На підставі системно-структурного підходу проведено класифікацію видів фінансово-економічної безпеки з виокремленням ринкової та інтерфейсної безпеки. Запропоновано систему індикаторів моніторингу рівня фінансово-економічної безпеки будувати на засадах сталого розвитку з обов’язковим виокремленням екологічної, соціальної та безпосередньо фінансово-економічної груп показників. Надано визначення управління фінансово-економічною безпекою з позиції стратегічного управління, а саме: сукупність найбільш значущих рішень, направлених на забезпечення запрограмованого рівня безпеки функціонування підприємства. Продемонстровано взаємозв’язок між стратегією управління фінансово-економічною безпекою та застосованими механізмами реінжинірингу бізнес-процесів.

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, реінжиніринг бізнес-процесів, стратегічне управління, елемент фінансово-економічної безпеки.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Хлевицька Тетяна Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій / Державний університет телекомунікацій (вул. Солом'янська, 7, Київ, 03110, Україна)
Email: [email protected]
Гусєва Ольга Юріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій / Державний університет телекомунікацій (вул. Солом'янська, 7, Київ, 03110, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави / за заг. ред. О. С. Власюка, А. І. Мокія. Львів : Апріорі, 2012. 836 с.
Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : монографія / за ред. Вівчар О. І. Тернопіль, 2019. 395 с.
Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми забезпечення : монографія. Львів : Арал, 2008. 384 с.
Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес – процесів у сучасному менеджменті : монографія. Донецьк, 2005. 195 с.
Робсон М. Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / пер. с англ. под ред. Н. Д. Эриашвили. М. : Аудит; ЮНИТИ, 1997. 224 с.
Кривов’язук І. В., Кулик Ю. М. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку. Економіка: реалії часу. 2013. № 2. С. 87–94. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/No2/87-94.pdf
Командровська В. Є., Морозенко О. Ю. Бізнес-процеси підприємства: сутність та методи вдосконалення. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2011. № 30. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php /PPEI/article/view/325
Харрингтон Д., Эсселинг К. С., Х. ВанНимвеген. Оптимизация бизнес-процессов : Документирование. Анализ. Управление. Оптимизация. СПб. : Азбука, 2002. 198 с.
Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. London : Harper Business, 2006. 272 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру