УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретико-концептуальний базис управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств ресторанного бізнесу
Косар О. В.

Косар О. В. Теоретико-концептуальний базис управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств ресторанного бізнесу. Бізнес Інформ. 2021. №8. C. 203–210.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-203-210

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.138:640.43

Анотація:
Метою статті є формування й обґрунтування теоретико-концептуального базису управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств за запропонованими елементами з можливістю визначення параметричних характеристик та їх імплементації у практичну діяльність підприємств, у тому числі – ресторанного бізнесу. У результаті здійснених ґрунтовних досліджень праць вітчизняних і зарубіжних науковців щодо теоретико-методологічних засад формування та розвитку управління маркетинговою діяльністю визначено суб’єкт, об’єкт і основні завдання для мережі підприємств. Визначені завдання запропоновано розділити на три блоки, в кожному з яких виокремлено ключові аспекти, які мережа підприємств має врахувати при здійсненні управління маркетинговою діяльністю. Розроблено теоретико-концептуальний базис управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств, у тому числі – ресторанного бізнесу, який посилить фундаментальні основи маркетингу як науки та підвищить адаптивність реалізації управління маркетинговою діяльністю підприємств до сучасних умов їх функціонування на ринку. У результаті сформованого теоретико-концептуального базису визначено параметри здійснення управління маркетинговою діяльністю для мережі підприємств, які можуть бути імплементовані в діяльність підприємств більшості сфер і видів економічної діяльності, у тому числі – закладів ресторанного бізнесу. Подальші наукові дослідження будуть присвячені формуванню структурованих методологічних засад підвищення ефективності системи управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств ресторанного бізнесу.

Ключові слова: управління маркетинговою діяльністю, теоретико-концептуальний базис, мережі підприємств, ресторанний бізнес, цифровізація бізнес-процесів, пандемія COVID-19.

Рис.: 2. Бібл.: 15.

Косар Олександр Васильович – аспірант, кафедра готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Балабанова Л. В., Гуржій Н. М. Управління маркетинговою діяльністю підприємства : монографія. Донецьк, 2010. 184 с.
Ведмідь Н. І., Мельниченко С. В. Вдосконалення управління маркетинговими комунікаціями туристичних підприємств. Вісник ДІТБ. 2001. № 5. С. 107–112.
Волкова М. В. Напрями вдосконалення маркетингової діяльності підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 281–286. URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/57.pdf
Гаврилюк С. П. Особливості ресторанного маркетингу в Україні. Вчені записки Університету «Крок». Серія «Економіка». 2017. Вип. 48. С. 175–183. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/havryliuk_0003.pdf
Гвоздецька І. В. Теоретико-методологічні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства. Теорія і практика економіки та управління промисловим підприємством. 2016. № 6. C. 100–106. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2016/No6/100.pdf
Жегус О. В., Михайлова М. В. Особливості комплексу маркетингу підприємств ресторанного господарства // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : зб. наук. ст. учасн. VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Полтава, 2 квітня 2015 р.). Полтава : ПНПУ, 2015. С. 205–209.
Ковбас І. М. Формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства. Сталий розвиток економіки. 2015. № 3. С. 260–267.
Коноплянникова М. А. Управління маркетинговою діяльністю: поняття, принципи, підходи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 332–336. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/71.pdf
Мельниченко С. В., Магалецький А. В. Маркетингова політика в готельному бізнесі : монографія. Київ, 2011. 293 с.
Мосійчук І. В. Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств в Україні // Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку : кол. монографія. Житомир : Видавець Євенок О.О., 2017. С. 278–302. URL: http://eprints.zu.edu.ua/25081/1/selection.pdf
Подзігун С. М. Управління маркетинговими комунікаціями у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Інтелект ХХІ. 2017. № 2. С. 163–168. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2017/2017_2/21.pdf
Рзаєв Г. І., Корольчук І. І. Управління маркетинговою діяльністю підприємства та напрями її удосконалення. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2019. № 5. С. 195–198. DOI: 10.31891/2307-5740-2019-274-5-197-200
Сахно І. В., Часник М. О. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю підприємств ресторанного господарства. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка». 2019. Т. 24. Вип. 4. С. 81–86. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2019_24_4/17.pdf
Kotler Ph., Keller K. L. Marketing Management. 4. ed. Pearson Education, 2019. 812 р.
Lehmann D. R. The evolving world of research in marketing and the blending of theory and data. International Journal of Research in Marketing. 2020. Vol. 37. Is. 1. P. 27–42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2019.12.001

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру