УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз тенденцій розвитку централізованого теплопостачання в Україні
Кизим М. О., Котляров Є. І., Хаустова В. Є.

Кизим М. О., Котляров Є. І., Хаустова В. Є. Аналіз тенденцій розвитку централізованого теплопостачання в Україні. Бізнес Інформ. 2021. №8. C. 68–81.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-68-81

Розділ: Економіка житлово-комунального господарства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 110

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 33.021.658.264(477)

Анотація:
Метою статті є визначення основних тенденцій розвитку централізованого теплопостачання в Україні. Виявлено об’єктивні передумови застосування централізованих джерел опалення, рівні розвитку систем теплопостачання населених пунктів. Визначено, що розвиток систем теплопостачання значною мірою залежить від кліматичних умов і розглянуто кліматичні характеристики окремих міст України. Сформовано основні етапи побудови систем централізованого теплопостачання в населених пунктах України. Виявлено типи теплозабезпечення міст України. Досліджено генезу розвитку процесів теплогенерації та теплопостачання в Україні. Проаналізовано особливості формування національної законодавчої бази з регулювання питань виробництва та споживання теплоенергії. Проаналізовано положення Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання. На основі проведеного аналізу визначено: по-перше, незбалансованість фінансових можливостей і потреб у фінансуванні інвестиційних проєктів теплопостачальницьких підприємств, а також дефіцит інвестиційних ресурсів, що вимагає ретельного обґрунтування інвестиційних програм, напрямків і черговості модернізації та реконструкції діючих потужностей; по-друге, зміщення акценту на повноваження місцевих органів влади (через децентралізацію державного управління), які отримали широкі повноваження щодо ліцензування та встановлення тарифів на теплоенергію, але водночас отримали і більш широке коло обов’язків щодо підтримання систем теплопостачання у працездатному стані; по-третє, відсутність середньо- та довгострокового планування розвитку систем теплопостачання населених пунктів, що значною мірою пояснює сучасний стан сфери теплопостачання. Обґрунтовано, що такі особливості сучасного стану теплопостачання в Україні вимагають розробки нових підходів до планування та здійснення робіт з організаційно-технологічної модернізації теплопостачання в умовах обмежених фінансових ресурсів.

Ключові слова: централізоване теплопостачання, система теплопостачання населених пунктів, теплоенергія, теплозабезпечення, теплогенерація, тенденції розвитку, теплопостачальницькі підприємства, державна політика, тарифи, організаційно-технологічна модернізація.

Рис.: 7. Табл.: 7. Бібл.: 31.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Котляров Євген Іванович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач, сектор енергетичної безпеки та енергозбереження відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дерій В. О. Тенденції розвитку систем централізованого теплопостачання України. (Trends in the Development of the District Heating Systems of Ukraine) Проблеми загальної енергетики. 2021. № 1. С. 52–59. DOI: https://doi.org/10.15407/pge2021.01.052
Кулик М. М., Горбулін В. П., Кириленко О. В. Концептуальні підходи до розвитку енергетики України : аналітичні матеріали. Київ, 2017. 78 с. URL: http://www.ied.org.ua/files/book2.pdf
Ковалко О. М., Новосельцев О. В., Євтухова Т. О. Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики : монографія. Київ : Інститут технічної теплофізики НАН України, 2017. 258 c.
Басок Б., Гелетуха Г. Стан та проблеми теплозабезпечення населених пунктів України // Науково-практична конференція «Актуальні загрози енергетичній безпеці України». Київ, 2018. URL: http://old2.niss.gov.ua/public/File/Basok.pdf
Мартынов А. С., Семикашев В. В. Консолидированный обзор. Проблемы эффективного теплоснабжения. URL: http://www.amac.md/Biblioteca/data/29/04/15.08.2.pdf
Демина О. В. Рынки тепловой энергии: тенденции пространственной организации. Пространственная Экономика. 2016. № 4. С. 33–60. URL: http://spatial-economics.com/eng/images/spatial-econimics/4_2016/SE.2016.4.033-060.Dyomina.pdf
Атаманчук В. В. Особливості розвитку систем теплопостачання й шляхи їх оптимізації. Містобудування та територіальне планування. 2009. Вип. 35. С. 25–33.
Теплоснабжение : учебное пособие / Козин В. Е., Левина Т. А., Марков А. П. и др. М. : Высшая школа, 1980. 408 с.
Когенерация и централизованное теплоснабжение. Наилучшая практика для муниципалитетов. Секретариат Энергетической Хартии. URL: https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Cogeneration_and_District_Heating_2006_ru.pdf
Нікітін Є., Дубовський С. Централізоване теплопостачання // Дзеркало тижня. Вип. № 36. 28 вересня – 4 жовтня 2019 р. URL: https://zn.ua/ukr/energy_market/centralizovane-teplopostachannya-324748_.html
ДСТУ Н Б В.1.1 – 27 : 2010. Будівельна кліматологія. Київ, 2011. URL: http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/dstu-n_b_v.1.1-27_2010.pdf
К вопросу энергосберегающей реконструкции систем теплоснабжения с паровыми котельными / Товажнянский Л. Л., Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю. и др. Інтегровані технології та енергозбереження. 2015. № 3. С. 3–7.
Евсеева Т. А., Ластовец Н. В., Малявина О. Н. Конспект лекций по дисциплине «Теплоснабжение». Харьков, 2013. 152 с.
Комунальне підприємство «Концерн «Міські теплові мережі» : офіційний сайт. URL: http://teploseti.zp.ua/ua/
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» : офіційний сайт. URL: https://kte.kmda.gov.ua/
Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. № 2633-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#Text
Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» від 05.04.2005 р. № 2509-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2509-15#Text
Методичні рекомендації з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України : затверджено наказом Мінбуду України від 26.04.2006 р. № 147. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0147667-06#Text
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання» від 02.04.2009 р. № 401. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-2009-п#Text
Перелік схем теплопостачання населених пунктів та регіональних програм модернізації систем теплопостачання / Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/perelik-shem-teplopostachannya-naselenih-punktiv-ta-regionalnih-program-modernizatsiyi-sistem-teplopostachannya/
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.» від 24.07.2013 р. № 1071-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13#Text
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» від 18.08. 2017 р. № 605-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р#n2
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання» від 18.08.2017 р. № 569-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-р#n8
Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2018 році. URL: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2018.pdf
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання до 2020 року» від 10.05.2018 р. № 307-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-2018-р#Text
Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 р. № 2119-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19#Text
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» від 01.06.2011 р. № 869. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п#n20
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» від 24.03.2016 р. № 377. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0835-16#Text
Експрес-випуск «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у червні 2020 року» / Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/ 94.pdf
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
Решетнікова О. С. Кредити міжнародних фінансових організацій як одне з джерел фінансування енергоефективних інвестиційних проєктів у сфері централізованого теплопостачання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 13. Ч. 2. С. 99–104.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру