УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретико-методологічні засади формування системи економічної безпеки промислового підприємства
Ткаченко Т. П.

Ткаченко Т. П. Теоретико-методологічні засади формування системи економічної безпеки промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2021. №8. C. 95–101.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-95-101

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.2:68

Анотація:
Метою статті є вдосконалення теоретико-методологічних засад і формалізація методичного забезпечення процесів формування комплексної системи економічної безпеки промислових підприємств. У статті проаналізовано теоретичні засади трактування й управління системою економічної безпеки підприємств. Зокрема, визначено, що сучасні наукові визначають систему економічної безпеки як сукупність елементів, що забезпечують захист та оцінку загроз. Автором запропоновано розглядати поняття «системи економічної безпеки» як сукупність ресурсних елементів і функцій щодо гармонізації інтересів, комплексності, гнучкості, взаємодії та узгодженості простору, яка визначає економічну ефективність адаптивності підрозділів, управлінських елементів, підсистем і дозволяє комплексно та повно діагностувати ризики та загрози, потенційні відхилення, а також обґрунтовувати витрати ресурсів на системне забезпечення економічної безпеки промислового підприємства. Обґрунтовано функціонально-ресурсний підхід до формування системи економічної безпеки. Формалізовано внутрішні стимули та мотиватори формування системи економічної безпеки, які розкриваються через структурні елементи системи та процесні потоки у внутрішньому середовищі підприємства. Для активізації ресурсних і функціональних елементів необхідно встановити цілі формування системи та формалізувати їх видовий склад. Це дозволить визначити й обґрунтувати вартість витрат на забезпечення безпеки, мінімізацію ризиків та інструментарій організаційно-економічного механізму забезпечення безпеки. У статті описано елементи безпекового простору, до яких віднесено ресурсні та функціональні складники, методичні засоби діагностики та регулювання, а також економічних агентів, які контактують із зовнішніми суб’єктами. Стратегічними елементами системи економічної безпеки визначено мотиватори, стратегічні орієнтири та завдання її розвитку. Формування системи економічної безпеки промислових підприємств має базуватися на концептуальному узгодженні елементів і функцій відповідно до суб’єктного впливу середовища, а також на посиленні інноваційно-інтеграційних процесів і зростанні вартості превентивної діяльності. Зазначені аспекти реалізуються через інструментарій організаційного управління, який формалізовано через суб’єкти, об’єкт, завдання та напрями забезпечення економічної безпеки.

Ключові слова: система економічної безпеки, промислові підприємства, формування системи, функціонально-ресурсний підхід, інтегрованість, результативність, розвиток системи економічної безпеки.

Рис.: 1. Бібл.: 13.

Ткаченко Тетяна Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Вовк О. М. Управління розвитком системи економічної безпеки підприємства: теоретичне забезпечення. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 6. С. 125–129. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/6_11_uk/25.pdf
Ілляшенко О. В. Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 4. Ч. 2. С. 151–156.
Квач І. Я. Формування теоретико-методологічних аспектів системи економічної безпеки підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 376–382. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/73.pdf
Ковальчук А. М. Управлінські аспекти оцінювання економічної безпеки підприємства в умовах трансформаційної економіки. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2020. № 4. С. 211–218. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/72.211
Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. 280 с.
Коробчинський О. Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 4. С. 41–45.
Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. Київ : Правова єдність, 2009. 544 с.
Поляков П. А. Структура системи управління економічною безпекою машинобудівного підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 2. С. 207–211. DOI: 10.31891/2307-5740-2019-268-2-207-211
Попович О. В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 2009. № 8. С. 29–31.
Тульчинська С. О., Чорній Б. П., Салоїд С. В. Механізм оцінювання залучення інвестиційних ресурсів як засіб забезпечення економічної безпеки промислових підприємств : монографія. Київ, 2018. 170 с.
Тульчинська С., Солосіч О., Чорній В. Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 54–58. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.54
Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект : монографія. Київ : НАУ, 2007. 436 с.
Ус Ю. В. Управління економічною безпекою підприємства: організаційний аспект. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 50. С. 269–273. DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i50.53212

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру