УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Якість трудового життя: аналіз, оцінювання, перспективи
Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Данилевич Н. С., Цьопа А. Р.

Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Данилевич Н. С., Цьопа А. Р. Якість трудового життя: аналіз, оцінювання, перспективи. Бізнес Інформ. 2022. №2. C. 126–131.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-2-126-131

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.446

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні сутності якості трудового життя як методу управління компанією; порівнянні якості трудового життя в Україні та в Південній Кореї; висвітленні сучасних підходів до її розвитку. У результаті дослідження наголошено, що якість трудового життя, як метод управління компанією, спрямовано на проєктування та створення комфортного робочого середовища для працівників усіх рівнів. Якість трудового життя пов’язана не тільки зі щасливими співробітниками, але й з кращими бізнес-результатами. А вони пов’язані із інтелектуальними можливостями співробітників. Коли якість роботи та життя стабільна, продуктивність обов’язково зросте. Зроблено порівняння підходів до якості трудового життя в Україні та Південній Кореї, що дало можливість зробити висновок про спільне та відмінне. Визначено, що дуже велика відмінність полягає у ставленні персоналу до праці та правилах етикету між персоналом України та Південної Кореї. Корея має найбільші темпи старіння населення серед країн, які входять до OECD. Водночас не тільки працівники мають змінюватися, а й роботодавцям слід розробляти цілісну стратегію добробуту на майбутнє. Неврахування цього в соціальній політиці країни уповільнить економічне зростання, посилить нерівність і послабить добробут, а також поставить під сумнів стійкість державних фінансів і соціального добробуту. Стандарт якості трудового життя на підприємстві в Кореї підкріплюється законами. Вітчизняні роботодавці, як правило, впроваджують розрізнені та несистемні заходи, які задовольняють лише поточні потреби співробітників. Визначено, що криза COVID-19 спровокувала посилення уваги до захисту найбільш уразливих працівників. Зроблено висновок, що розвиток соціального захисту населення сприяло більш поступовому переходу від захисту робочих місць до захисту працівників, що разом із посиленою активною політикою ринку праці підтримує зайнятість і зростання продуктивності працівників. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня впливу ментального та фізичного здоров’я людини на якість трудового життя.

Ключові слова: якість трудового життя, соціальне середовище, якість управління, стратегія компанії.

Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 13.

Щетініна Людмила Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра соціоекономіки та управління персоналом, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Рудакова Світлана Григорівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра соціоекономіки та управління персоналом, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Данилевич Наталія Станіславівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра соціоекономіки та управління персоналом, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Цьопа Анастасія Русланівна – студент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Martel J.-P., Dupuis G. Quality of Work Life: Theoretical and Methodological Problems, and Presentation of a New Model and Measuring Instrument. Social Indicators Research. 2006. Vol. 77. P. 333–368. DOI: 10.1007/s11205-004-5368-4
Srivastava Sh., Kanpur R. A Study On Quality Of Work Life: Key Elements & It’s Implications. Journal of Business and Management. 2014. Vol. 16. Iss. 3. P. 54–59. DOI: 10.9790/487X-16315459
Sabonete S. A., Lopes H. S. C., Rosado D. P., Dos Reis J. C. G. Quality of Work Life According to Walton’s Model: Case Study of the Higher Institute of Defense Studies of Mozambique. Social Sciences. 2021. Vol. 10. Iss. 7. P. 244–258. DOI: https://doi.org/10.3390/socsci10070244
Лісогор Л. С. Якість трудового життя: чинники впливу та напрями покращення. Демографія та соціальна економіка. 2012. № 2. С. 43–52. URL: https://dse.org.ua/arhcive/18/4.pdf
Сало Я. В., Павличенко А. О. Вплив мотивації праці на якість трудового життя працівників. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-15
Chen Ch.-J., Liu T.-C., Chu Mo-An, Hsiao Y.-Ch. Intellectual capital and new product development. Journal of Engineering and Technology Management. 2014. Vol. 33. P. 154–173. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2014.06.003
Average monthly working hours of employees in South Korea from 2011 to 2020. URL: https://www.statista.com/statistics/1051570/south-korea-monthly-working-hours/
Working in South Korea. Work ethics, salaries and holidays. URL: https://www.justlanded.com/english/South-Korea/South-Korea-Guide/Jobs/Working-in-South-Korea
Organisation for Economic Co-operation and Development. URL: https://www.oecd.org/country/korea
Lee Ch., Park S. Changing Factors of Employee Satisfaction with Working Conditions: An Analysis of the Korean Working Conditions Survey. Safety and Health at Work. 2021. Vol. 12. Iss. 3. P. 324–338. DOI: https://doi.org/10.1016/j.shaw.2021.04.003
Yu E., Ham J., B. H. Employment and Employee Benefits in South Korea: Overview. URL: https://content.next.westlaw.com/6-508-2342?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
Raising employment and enhancing job quality in the face of rapid ageing. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/374630b6-en/index.html?itemId=/content/component/374630b6-en
Working conditions in Korea: Survey highlights. URL: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1219en.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру