УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економічне та організаційне забезпечення розвитку туристичного сектора України
Дмитришин Л. І., Гавдей С. В.

Дмитришин Л. І., Гавдей С. В. Економічне та організаційне забезпечення розвитку туристичного сектора України. Бізнес Інформ. 2022. №2. C. 75–80.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-2-75-80

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.1:338.48

Анотація:
Метою статті є адаптація світового досвіду підтримки галузі туризму в умовах пандемії та розробка методики економічного та організаційного забезпечення розвитку туристичного сектора України. Аналіз світового досвіду вказує на такі пріоритетні сфери політики підтримки туристичного сектора, як захист працівників туристичної індустрії, фіскальна підтримка та забезпечення ліквідності туристичних об’єктів. При цьому інструменти економічного й організаційного розвитку туристичного сектора включають баланс інтересів туриста та туристичного сектора, підтримку малих і середніх підприємств у туристичному секторі, формування механізмів відновлення туристичного сектора. Домінуючою тенденцією в туристичній галузі залишається оцифрування туристичних послуг і перенесення значної частини рекламної діяльності до глобальної мережі Інтернет. Зміщуються акценти на забезпечення сталого розвитку, пов’язаного із захистом навколишнього середовища та клімату. Актуальними видаються заходи, пов’язані з просуванням нових туристичних послуг у контексті формування цілісного образу країн чи регіонів, забезпечення якісних робочих місць у туристичному секторі як протидії високій плинності працівників та проблемі сезонності послуг. Аналіз ситуації в туристичному секторі вказує на актуалізацію переходу до місцевих і регіональних цінностей. Зважаючи на те, що в Україні туристичний сектор представлений в основному малими та середніми підприємствами, запропоновано низку заходів щодо підтримки саме таких підприємств, включно зі схемою державних туристичних ваучерів; державної фінансової підтримки підприємств; удосконаленням нормативних правил, що регулюють туристичний бізнес; оптимізацією карантинних заходів безпеки і створенням спеціальної онлайн-платформи підтримки підприємств туристичного сектора. Основна увага приділяється розробці системних рішень для малих і середніх підприємств туристичного сектора, враховуючи їх критичну роль у вирішенні проблем зайнятості та розвитку інновацій.

Ключові слова: туристичний сектор, економічне та організаційне забезпечення, інструменти підтримки та розвитку.

Табл.: 2. Бібл.: 13.

Дмитришин Леся Ігорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]
Гавдей Світлана Володимирівна – аспірант, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

COVID-19 та соціальний діалог в туристичній галузі: практика ЄС та українські реалії. Київ. 2020. URL: http://eu-ua-csp.org.ua/news/240-covid-19-ta-socialnij-dialog-v-turistichnij-galuzi-praktika-yes-ta-ukrayinskij-realiyi/
European Tourism. Trends & Prospects – Q2/2020. URL: https://etc-corporate.org/uploads/2020/07/ETC-Quarterly-Report-Q2-2020_Final-Public.pdf
WTTC Covid-19 Strong Policies. URL: https://tourismknowledgecenter.com/publication/wttc-covid-19-strong-policies-894
Government Policies Enabling Travel & Tourism Recovery During COVID-19. URL: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Government-Travel-Policies-COVID-19.pdf?ver=2021-08-24-164216-257
Бєляєва С. С., Куракін О. Б., Бишовець Л. Г. Організаційно-економічні аспекти якості послуг готелів і закладів розміщення під час пандемії на COVID-19. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія «Економічні науки». 2020. Вип. 57. С. 54–63. DOI: 10.24025/2306-4420.0.57.2020.206385
Ніколюк О. В., Хаустова В. Є., Петрів І. М. Державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму в умовах пандемії COVID-19. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 5. С. 119–127. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2020.05.12
Мартиненко В. О. Державне регулювання готельно-ресторанного бізнесу в умовах пандемії COVID-19. Бізнес Інформ. 2021. № 5. C. 241–245. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-241-245
Кулиняк І. Я., Жигало І. І., Ярмола К. М. Туристична галузь в умовах пандемії COVID-19: тенденції та заходи підтримання. Бізнес Інформ. 2021. № 1. C. 177–184. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-177-184
Дишкантюк О. В., Потьомкін Л. М., Власюк К. В. Індустрія гостинності та туризму в умовах COVID-19: світова практика та українські реалії. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 61. С. 11–17. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.61-2
Дмитришин Л. І., Гавдей С. В. Зарубіжний досвід забезпечення розвитку туристичного сектору в умовах пандемії. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 70. С. 19–24. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.70-3
Economic Impact Reports: Country Factsheet Ukraine / World Tourism and Travel Council. London, 2020. URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 / World Economic Forum. Geneva, Switzerland. URL: https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019
Tourism sector support for Covid-19 recovery in Ukraine / European Bank. 14.06.2021. URL: https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/cse-economists/covid-19-recovery-in-ukraine.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру